ONLINE 13. den soudu s Petrem Kramným: Obhájkyně přizve dalšího znalce

Petr Kramný před soudem
Autor: ljš, dce, et - 
15. 9. 2015
05:00

Už několik dní se u soudu s Petrem Kramný šuškalo, že obhájkyně Jana Rejžková má v rukávu eso v podobě dalších znalců. V úterý tuhle kartu skutečně vynesla, když předložila znalecký posudek z oboru elektrotechniky. Žádné další detaily však k expertovi, který před soud předstoupí za týden, sdělit nechtěla.

Soud s Petrem Kramným den XIII
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě Refresh
Datum:
15. 9. 2015
 
08:45
15. 9. 2015

Soudní líčení dnes na rozdíl od předchozích dnů začíná až od 9 hodin.

 
08:58
15. 9. 2015

Před soudní síní čeká obhájkyně Jana Rejžková s rodiči Petra Kramného.

 
09:08
15. 9. 2015

Do soudní síně, která je dnes nacpaná k prasknutí, protože přišlo mnoho lidí z řad veřejnosti, právě přivedli Petra Kramného. Oblečen je znovu do červené kostkované košile.

 
09:17
15. 9. 2015

Soudkyně pokračuje ve čtení seznamu spisového materiálu. Je v něm například přepis výslechu polské sousedky Kramných, který už byl ale u soudu přečten v červenci.

Kramný byl v klidu a volal pojišťovně, až před doktorem začal hrát divadlo, řekla u soudu sousedka z dovolené

 
09:18
15. 9. 2015

Mezi listinnými důkazy je dále sdělení adresované krajskému státnímu zástupci Rudé moře z 10. 8. 2013 a zpráva ředitele chemické laboratoře, dále seznam komunikace mezi egyptskými orgány, přehled zaměstnanců z večerní služby 29/30. 7. 2013 a také zpráva o ošetření v nemocnici Thebes.

 
09:25
15. 9. 2015

"Šetření státního zastupitelství, komunikace mezi egyptskými orgány, zápis z vyšetřování, zpráva s informacemi k případu v rámci mezinárodní spolupráce...," pokračuje soudkyně. Petr Kramný žádá přečtení většiny materiálů.

 
09:36
15. 9. 2015

Soudkyně nyní každou zprávu projde a ve stručnosti řekne, o co v ní jde, následně se zeptá, jestli ji má číst, což obhajoba většinou odmítne. Právě "egyptská" verze případu je základním kamenem obhajoby, chtějí proto, aby u soudu zazněla do puntíku. "Ředitel chemické laboratoře uvádí, že je případ ve fázi rozpracování a že výsledky budou zaslány generální prokuratuře v Káhiře. Dále zpráva státního zástupce - konstatuje, že případ je zaznamenán a státní zastupitelství zahájilo vyšetřování," uvádí například soudkyně.

 
09:43
15. 9. 2015

V další zprávě se popisuje postup výslechu polské svědkyně Magdaleny I. a také, co řekla. Konstatuje se, že kriminalisté zjistili, že v pokoji se nachází dvě postele. Dále se znovu uvádí skutečnost, že Klárka ležela na zádech a neměla žádné viditelné úrazy. Koš byl plný, spekuluje se, že se zřejmě jednalo o zvratky zemřelých. Monika Kramná měla na sobě pouze tričko a neměla žádné viditelné úrazy.

 
09:46
15. 9. 2015

Soudkyně shrnuje další zprávu: "Případ byl přijat 30. 7. lékař provedl zevní ohledání, konstatoval smrt, příčinu nebyl schopen určit. Dále je zaznamenán výslech lékaře kliniky Thebes. Posudek uvádí, že příčinou smrti je pravděpodobně otrava toxickou látkou. Na těle nejsou známky škrcení, žádné řezné rány."

 
09:50
15. 9. 2015

Řada listin se opakuje, protože mají jen jiného adresáta. "Příčinou smrti je celková dehydratace, nelze vyloučit otravu toxickou látkou, i když tuto skutečnost vyšetřování neprokázalo. Zde je uvedena jako příčina smrti pravděpodobně otrava toxickou látkou. Ve zprávě se také uvádí, že během výslechu došlo k zevnímu ohledání manžela zemřelých," pokračuje soudkyně.

 
09:54
15. 9. 2015

Dále soudkyně shrnuje záznam z výslechu vyšetřovatele turistické policie. "Vyšetřování nepotvrzuje ani nevylučuje provedení trestného činu. Posudek neprokázal jakoukoliv toxickou látku ve vnitřnostech obětí. Podle posudku byly oběti otráveny již několik dní před smrtí, za tu dobu, co ještě žily, se toxická látka přeměnila na látky jiné, proto nebyly průkazné v tělech obětí. Navrhujeme, aby nebylo vedeno vyšetřování proti Petru Kramnému z důvodu nedostatku důkazů, proto se ruší nařízení o omezení pohybu," cituje soudkyně.

 
09:59
15. 9. 2015

Soudkyně čte vyjádření konzulky Pavlasové. "Rodina byla spořádaná, bez dluhů, netrpěli žádnými nemocemi. Vztahy mezi nimi byly dobré. Nebylo zjištěno, že by Monika nebo Petr měli uzavřeny životní pojistky," uvádí soudkyně.

 
10:02
15. 9. 2015

Ke spisu je také připojen seznam zaměstnanců, kteří v Titanic Palace pracovali od půlnoci do osmi do rána.

 
10:08
15. 9. 2015

Obhájkyně Jana Rejžková v předchozích dnech slibovala, že právě dnes odhalí klíčový důkaz o nevině svého klienta. Zatím k tomu ale nedošlo a právnička odmítá cokoli prozradit. "O co přesně jde, zatím nemohu komentovat," řekla novinářům.

 
10:14
15. 9. 2015

Dále soudkyně čte zprávu státního zástupce Rudé moře ze 19. srpna 2014, která už reaguje na možnou otázku vraždy elektrickým proudem. "Změny na těle mají tvar jako elektrický stroj, který je k místu přiložen. Někdy vznikne na tom místě tzv. elektrický strom (obrazec, který má tvar stromu, pozn. red.). Tělo je zjevně celkově překrvené. Známky jsou nespecifické, podobají se změnám ostatním. Pitva provedená v České republice nepřišla s jasným důkazem. Těla byla bez svalových spasmů, které jsou známkou smrti elektrickým proudem. Toto není nic, co by vylučovalo úmrtí toxikologickou příčinou," cituje soudkyně ze zprávy.

 
10:18
15. 9. 2015

Následuje další zpráva státního zástupce, a to z listopadu 2014. "Egyptský lékařský posudek určil na základě nálezu v žaludku jako příčinu smrti intoxikaci. Při opakovaném výslechu byl patologovi dán doplňkový posudek. Patolog uvedl, že neprovedl pitvu myokardu, a proto nemůže vyloučit možnost, že byla smrt způsobena zásahem elektrickým proudem," shrnuje soudkyně.

Snímky mrtvé Moniky a Klárky: 7 podivných stop na jejich tělech. Fotil si je úchyl?

 
10:22
15. 9. 2015

Dále se čte výslech právníka hotelu Titanic Palace Husaina Mohameda Amin. "Vím jen, že kolem 13. hodiny nebyl proveden úklid na pokoji pana Kramného, ten pak nad ránem kontaktoval ostatní hosty kvůli úmrtí rodiny. Potom manžel a otec zemřelých pokračoval v pobytu na pokoji, běžně pil a byl opilý," píše se v záznamu výslechu. Soudkyně tuto část přečetla dvakrát, Kramný se pousmál.

 
10:26
15. 9. 2015

Dále je součástí spisu výslech zaměstnance hotelu, který odpovídal na otázky ohledně elektroinstalace v pokoji. "Žádné změny v tomto směru neproběhly, naposledy se to kontrolovalo krátce před obsazením pokoje. Poruchy v hotelu nejsou běžné, jsou tam dva vypínače a zásuvky, ty mají plastové krytky, které se při vytažení uzavřou," řekl zaměstnanec. Na otázku, zda došlo k nějakým poruchám v červenci nebo srpnu, uvedl, že ne. Obhájkyně s obžalovaným si po přečtení těchto informací něco řekli a začali se usmívat.

 
10:33
15. 9. 2015

Součástí spisu je fotodokumentace pokoje, zásuvek, zařízení pokoje, světel i koupelny.

 
10:37
15. 9. 2015

Soudkyně vyhlásila desetiminutovou přestávku, protože se Kramný k přečteným důkazům nechce vyjádřit.. "Do kdy nejpozději může obžalovaný na oběd?" ptala se. "Do 12:30, aby to měl teplé," odpověděla ostraha. "Tak to bude mít v nejhorším vlažné," usmála se soudkyně.

 
10:52
15. 9. 2015

Soudkyně čte seznam dalších důkazů: náčrtek pokoje svědkyně Magdaleny I. (polská sousedka), fotodokumentace náčrtku rozmístění těl podle této svědkyně, zpráva společnosti CET 21 ohledně zaslání zvukového záznamu na DVD (jedná se o výpověď, kterou Kramný v Egyptě nahrál a poslal policii prostřednictvím televize Nova), sdělení pojišťovny Unica a sdělení TV prima včetně CD s požadovanou reportáží.

Připomeňte si nahrávku, kterou poslal Kramný z Egypta policii: Na facebooku měla Monika 57 cizích chlapů...

 
11:03
15. 9. 2015

Obžaloba ani obhajoba nežádají provedení těchto důkazů, soudkyně proto přistupuje k dalšímu svazku, ve kterém jsou materiály vztahující se k vyšetřování v Česku. "Sdělení Městské policie Karviná ve věci obžalovaného, zda byl, nebo nebyl prováděn zákrok proti obžalovanému, sdělení Policie České republiky z odboru zbraně, které se týká důkazů, dále pak dokumenty o studiu obžalovaného na odborném učilišti," rekapituluje soudkyně. 

 
11:10
15. 9. 2015

Dále je součástí spisu zpráva magistrátu v Karviné o případných přestupkových řízeních a dokument o zahájení trestního stíhání Petra Kramného ve věci trestného činu křivého obvinění. Další listinou je sdělení Vazební vězenice Ostrava včetně výpisu ze zdravotní dokumentace, hodnocení obžalovaného z Vazební věznice ostrava a opis rejstříku trestů.

Čtěte také: Kramný obvinil policisty z fyzického napadení

 
11:12
15. 9. 2015

Kramný žádá soud, aby byly přečteny důkazy z finančního šetření. V dokumentu se konstatuje, že byly zkoumány tři osoby Petr Kramný, Monika Kramná a Klára Kramná. Uvádí se, že bylo prováděno šetření, přehled dotazů a šetření na všechny české pojišťovny. Soudkyně předčítá seznam půjček, úvěrů a měnových smluv. Uvádí data a částky, na které byly uzavřeny. Zmiňuje také koupi fotoaparátu.

 
11:19
15. 9. 2015

Soudkyně předčítá seznam pojistných smluv na jméno Moniky Kramné, kterých bylo uzavřeno hned několik. Uvádí jen názvy pojistek a částky a vyzývá Kramného, aby případně upozornil, pokud chce některou smlouvu přednést podrobněji.

 
11:21
15. 9. 2015

Dále soudkyně čte protokol o vydání věcí. Jde o fotky mrtvých těl Moniky a Klárky, které jsou na přiloženém DVD. Součástí je také mailová komunikace televize Nova s egyptským advokátem Bashierem o zaslání fotek.

Nejasnosti kolem fotek před pitvou: Obhájkyně Petra K. reaguje na dopis egyptského právníka

 
11:30
15. 9. 2015

Ve svazku č. 19 je pouze protokol o hlavním líčení, který se číst nebude. Ve 20. svazku je pak přiznání daně z příjmů svědka Stanislava Š., kterému nechal Kramný posílat některé honoráře z médií zřejmě proto, aby se vyhnul placení daně.

 
11:35
15. 9. 2015

Ve spise jsou dále také materiály ze služební cesty kriminalistů do Egypta, ve kterých je dokumentace z pokoje, kde Monika a Klárka zemřely, po činu, dále potom sdělení velvyslanectví v Káhiře a fotografie odborné literatury ohledně úrazových změn vyvolaných elektrickým proudem, které dodal znalec Marek Dokoupil.

 
11:40
15. 9. 2015

Tím je celý spis dočten. Obhájkyně Jana Rejžková však konečně přišla se svým trumfem. Soudu předložila nový znalecký posudek z oboru elektrotechniky. Znalec je předvolaný na středu.

 
11:43
15. 9. 2015

"Vzhledem k tomu, že  byl spis dočten a další svědci jsou naplánováni až na příští středu, přerušuje se soudní jednání na 23. 9. 2015 v 9:00, kdy budeme pokračovat," oznamuje soudkyně. Jednání bylo přitom naplánováno na celý tento týden, Gilová však zvolila strhující tempo a spis se podařilo projít mnohem dříve.

 
11:44
15. 9. 2015

Obhájkyně Rejžková po skončení jednání sdělila, že svého experta předvolala proto, že znalec Sokanský, který zpracovával klíčový posudek, nebyl na místě činu. "Něco si naměřil, nevím co a nebudu o tom spekulovat," řekla. Právě znalec obžaloby z oboru elektrotechniky se u soudu Rejžkové vysmál, když ji na dotaz, zda nevadí, že nebyl na místě činu, odpověděl: "Paní obhájkyně, ohmův zákon platí všude, i v Egyptě!"

Advokátce Kramného se vysmáli v soudní síni: To se zapíše do dějin soudnictví, rýpla si Slámová

 
11:54
15. 9. 2015

Rejžková před soudní síní uvedla, že znalců bude mít obhajoba víc. "Navrhovala jsem i další svědky, ale protože jsem je neviděla na seznamu, předpokládám, že byli zamítnuti," řekla.

 
11:55
15. 9. 2015

Vážení čtenáři, náš online přenos končí. Dění v soudní síni vám zprostředkujeme znovu příští středu od 9 hodin, kdy bude proces pokračovat. Děkujeme za pozornost.

Doporučujeme
japos22 ( 16. září 2015 16:02 )

I=U/R; Myslím, že to znalec potvrdí

valduk ( 16. září 2015 09:13 )

 Takovejch peněz co stojí babrání s jedním hajzlem! Proč ho nepůjčej mě? Do 24 hodin všechno přizná a sám bude žádat pro sebe smrt! A nebude mu vyhověno! Ne hned! Ovšem to by nějaký jiný hovada nesměli zrušit trest smrti (patrně zrzatej chrchla) a mučení (vypasená rakouská Mařena)! Nechápu proč by nemoh dostat stejnej trest jako ten palič z Prahy! Za zapálení města v žoldu Frantíků dostal dvojitou smrt! Nejdřív byl vezenna áře, přičemž dav mu plival do tváře a kat rval kleštěma usy masa z těla. Pak byl přivázán ke sloupu hranice a tam rdoušen škrtidlem až ke ztrátě vědomí. Pak byl vzkříšen stuenou vodou a vzápětí nato vzplála hranice! Dvojitá smrt za dvě vraždy by byla akorát i pro kramnovraha!

blesk.plesk ( 15. září 2015 22:52 )

Jo, ty vejre !

zkratik ( 15. září 2015 22:20 )

.....Obhájkyně Jana Rejžková však konečně přišla se svým trumfem. Soudu předložila nový znalecký posudek z oboru elektrotechniky. Znalec je předvolaný na středu.... blbka a ten na místě činu byl???

eskymo5 ( 15. září 2015 22:17 )

Neboj, týhle ankety se už dlouho nikdo nevšímá. Společností je odsouzen, kdo to je tahle společnost? Za chvíli tady budeme mít jiný starosti a Kramný bude pro společnnost nezajímavej.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa