Neděle 24. září 2023
Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata
Oblačno 18°C

Smršť připomínek k balíčku: Vadí vyšší renta pro exprezidenty či DPH na pleny, tampony a noviny

 • Autor: ČTK,trm,simao - 
  Aktualizováno -
  29. 5. 2023
  22:00
  29. 5. 2023
  13:12

  Ministerstva, svazy, ale například i Unie vydavatelů navrhují zásadní změny ve vládním konsolidačním balíčku. Objevují se návrhy na nižší DPH na vložky či tampony, ale třeba i nesouhlasy s úpravami daně z nemovitosti či renty pro exprezidenty. Unie vydavatelů navrhuje přeřazení novin ze základní sazby DPH 21 procent zpět do snížené sazby daně k časopisům na úroveň 12 procent. Více než zdvojnásobení sazby DPH ze stávajících deseti na 21 procent by podle vydavatelů vedlo k poklesu prodeje novin a dalšímu posílení dezinformační scény. Vláda hodlá zásadní připomínky k balíčku vypořádat do 8. června, pak pošle úpravy do Sněmovny.

 • 1.Potíž s DPH na mléko či pleny

  Vláda chce konsolidačním balíčkem snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Pro letošek vláda schválila rozpočet s deficitem 295 miliard, ke konci dubna schodek činil 200 miliard.

  Výhrad se však vůči úspornému balíčku objevuje celá řada. Mj. proti zamýšleným změnám v sazbách DPH, které mají být nově dvě - 12 a 21 procent. Nejde však o snížení počtu sazeb samotné, jako o to, co do které sazby bude nakonec patřit.

  Nižší DPH na náhrad mléka?

  Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro místní rozvoj chtějí zařadit do nižší DPH rostlinné alternativy mléka.

  „Daná položka (rostlinné mléko) je zásadní z hlediska zdravotního významu stran dopadů zdanění rostlinného mléka ve vztahu k pacientům trpícím poruchou vstřebávání laktózy,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Poukazuje na to, že laktózovou intolerancí trpí podle některých zdrojů asi deset procent obyvatel Česka. Jeví se jako jako nežádoucí takto velkou část populace zatěžovat zvýšením DPH u položky, která je pro ně v mnoha ohledech naprosto nezbytná, míní ministerstvo.

  „Nezařazení těchto alternativ mléka do snížené sazby DPH by vytvářelo bezdůvodně diskriminační přístup státu k osobám se zdravotním postižením, s určitým náboženským vyznáním či světonázorem,“ píše MMR.

  Chtějí nižší DPH i na tampony a vložky

  MMR chce nižší sazbu rovněž pro dětské pleny a menstruační potřeby. „Menstruační potřeby, jako jsou tampony, vložky, menstruační kalhotky a kalíšky, jsou základními životními potřebami pro všechny menstruující ženy,“ upozorňuje MMR. „Řada zemí po celém světě již zavedla snížené sazby DPH, nebo dokonce osvobodila menstruační potřeby od daně zcela. Tento mezinárodní trend naznačuje, že tato oblast zdanění je potřeba přehodnotit jak z důvodu rovnosti, tak i z hlediska zdravotního dopadu,“ dodává.

 • 2.Výhrady proti DPH na noviny

  Opakovaně zaznívají výhrady na různé sazby DPH u časopisů a novin - první mají být ve snížené sazbě 12 procent, noviny však v sazbě 21 procent, což je oproti současným 10 procentům více než dvojnásobek.

  Čtenářem tisku je podle měření Media Projekt průměrně 82 procent Čechů. „Přeřazením deníků a dalších tiskovin s frekvencí vyšší jak třikrát do týdne (do vyšší sazby) předkladatel návrhu zákona potlačí jejich prodej, což povede ke zhoršení informační gramotnosti obyvatel České republiky. Zvlášť nejzranitelnější část populace se potom bude o to více uchylovat k bezplatným dezinformačním zdrojům, dostupným například na sociálních sítích,“ uvedli vydavatelé ve zdůvodnění.

  Předkladatel návrhu zákona také podle nich nevzal v potaz možný lavinový efekt s ohledem na specifický distribuční model deníků. V případě odchodu kteréhokoliv deníku z trhu je následkem přerozdělení celkových nákladů na distribuci mezi zbývající vydavatele, a tedy k dalšímu zvýšení jejich nákladů na distribuci.

  Návrh na zvýšení sazby DPH u pravidelných periodik, včetně novin, přišel v době soustředěných dezinformačních kampaní doprovázejících například válku na Ukrajině. Další kampaně lze očekávat například v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, uvedla unie. Podle údajů Bezpečnostního centra Evropských hodnot jen v loňském roce zveřejnily dezinformační weby na internetu v ČR přes 197.000 článků. To je o šest procent více než v předchozím roce.

  Evropská komise, členské státy EU a respektované Evropské vydavatelské asociace návrh ministerstva financí podle Unie vydavatelů otevřeně kritizují. Obavu z nezamýšlených důsledků stávajícího vládního návrhu prezentují ve svých stanoviscích největší světová asociace vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA, největší Evropská asociace vydavatelů novin ENPA, největší Evropská asociace časopiseckých médií EMMA , European Publishers Council EPC a také Evropská komise v souvislosti s přípravou legislativního Aktu o svobodě sdělovacích prostředků.

 • 3.Vnito a daň z nemovitosti

  Ministerstvo vnitra nitro má kromě jiného výhrady i k budoucímu nastavení daně z nemovitostí. Ministerstvo financí navrhlo, aby obce mohly nově stanovit koeficient u této daně ve výši 0,5 místo původně nejnižšího koeficientu 1,0.

  „Dle našeho názoru tato úprava jde proti dikci záměru zvýšit výnos z této daně a umožní tlak na jednotlivé představitele obcí a měst k negativní úpravě této daně dle původního záměru,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

  Agrární komora také odmítá vyšší daň z nemovitosti

  Také Agrární komora ČR v připomínkách k vládnímu balíčku na konsolidaci veřejných financí nesouhlasí se zvýšením daně z nemovitosti, což se týká i zemědělské půdy.

  Prezident komory Jan Doležal ČTK řekl, že běžnou praxí je zvyšovat pachtovní smlouvy o daň, a změna by tedy vedla pro farmáře ke zvýšení nákladů na jejich produkci. Komora navrhuje vyšší zdanění budov a zavedení pravidelného poplatku za vynětí půdy ze zemědělského fondu na financování pozemkových úprav.

  Zemědělci podle Doležala již nyní čelí vysokému růstu produkčních nákladů a tlaku na zvyšování mezd, čemuž nebudou moci při zvyšování daní vyhovět. Upozornil na to, že zvýšení daně z nemovitosti se má týkat také sadů či rybníků.

 • 4.Ministerstvo zahraničí

  Ministerstvo zahraničí v připomínkách ke konsolidačnímu balíčku upozornilo na to, že plánované snížení peněz na platy ve státní sféře o dvě procenta nemůže být uplatněno obecně.

  Podle úřadu vedeného ministrem Janem Lipavským (Piráti) se agenda ministerstva nesníží. Právě v návaznosti na snižování agendy chce ministerstvo financí snížit objem peněz na platy. Ke snížení potřebných peněz na platy zaměstnanců pak dojde i zahrnutím náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti do stanoveného limitu objemu prostředků na platy místo současné praxe, kdy je tato náhrada výdělku vyplácena z výdajového limitu mimo platovou oblast, ze samostatné rozpočtové položky, míní úřad.

  Snížení peněz na platy o dvě procenta podle ministerstva povede k nekonkurenceschopnosti a nízké atraktivitě pracovních nabídek MZV na trhu práce, ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců, zvýšeným nákladům na přijímání a školení nových zaměstnanců či zvýšené administrativě.

  Každé ministerstvo má podle návrhu konsolidačního balíčku snížit užší provozní výdaje o pět procent. Podle MZV by to vedlo k zásadnímu omezení chodu úřadu, mělo by to negativní dopad do schopnosti plnit stanovené cíle. Zároveň by to postihlo zastupitelské úřady, jejich funkčnost, rámce poskytovaných služeb a diplomatické aktivity, ale i udržení jejich stávající sítě a její rozvoj. Takové snížení provozních výdajů by podle MZV mělo dopad i na úroveň zajištění komplexní bezpečnosti – politické, diplomatické, osob i majetku České republiky. Čtyři pětiny užších provozních výdajů MZV mají charakter fixních nákladů za nájmy či energie, dodal resort.

 • 5.Svaz měst a obcí

  Svaz měst a obcí ČR (SMO) nesouhlasí se změnami rozdělení daně z příjmu právnických osob mezi rozpočet, obce a kraje. Kritizuje i přesun výnosu části daně z hazardu od obcí do státního rozpočtu, stoprocentním příjmem obcí by podle svazu měla zůstat daň z nemovitosti. Podobné výhrady má i  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). 

  Termín k podání připomínek končí dnes, připomínková místa na jejich podání měla pět dní. Předseda SMO František Lukl ČTK sdělil, že s takovou lhůtou nesouhlasí. „Lhůta byla nepřiměřeně krátká,“ uvedl. Vláda hodlá zásadní připomínky k balíčku vypořádat do 8. června.

  Svaz měst a obcí nesouhlasí s tím, že samosprávy podle vládního návrhu nemají mít podíl na dodatečném výnosu ze zvýšení korporátní daně z 19 na 21 procent. „Vzhledem k tomu, že obce a města nesou stejně zvýšené náklady jako stát, je legitimní, aby zůstal zachován jejich stávající podíl na sdílených daních, aby i nadále mohly vykonávat veřejné služby,“ uvádí SMO v podaných připomínkách.

  Svaz také požaduje, aby obce i nadále měly 30procentní podíl na celostátním hrubém výnosu daně z hazardních her, zatímco vládní balíček počítá s přenesením výnosu v plné výši na stát. „Pakliže by municipality přišly o podíl na dani z hazardních her, tato skutečnost by ohrozila jednak financování adiktologických služeb a za druhé řešení negativních jevů spojených s hazardní hrou na území obce,“ upozornil svaz. Podle navrhované úpravy by pro obce zůstal zachován příjem 65 procent z daně takzvaných technických her, které nejsou provozované prostřednictvím internetu.

  Zásadní připomínku vznesl SMO také k plánovaném zavedení státního koeficientu k dani z nemovitosti. „Odčerpání části výnosu daně z nemovitých věcí by zcela zásadním způsobem narušilo základní principy, na kterých je od devadesátých let minulého století založeno rozpočtové určení daní,“ uvedl svaz. Zdůraznil, že obce nesou náklady se zajišťováním základních služeb, které souvisejí s užíváním nemovitostí.

  Svaz rovněž varoval před možnými dopady omezení státního spolufinancování projektů z evropských fondů, které vláda v rámci konsolidace veřejných financí navrhuje. Podle SMO hrozí, že by města a obce neměly dost vlastních prostředků pro uskutečnění těchto projektů, takže by nebylo možné evropské peníze využít.

  Výhrady má i Srdužení místních samospráv. SMS ČR se postavilo i proti zavedení státního koeficientu, který by zvýšil daň z nemovitosti a dodatečný výnos by šel do státního rozpočtu. „Daň z nemovitých věcí je daní s výlučným rozpočtovým určením do rozpočtu obce, na jejímž území se nemovitá věc, která je předmětem daně, nachází. Obce z jejího výnosu financují budování, opravy a údržbu infrastruktury, která je pro využívání nemovitých věcí nezbytná,“ uvedlo sdružení.

  Problémy vidí sdružení i u vládního návrhu na větší regulaci práce na dohodu. Navrhovaná úprava podle něj zasahuje do práva zaměstnanců na soukromí a sníží motivaci rodičů zapojit se na trh práce. Zaměstnanci s vyšším právním povědomím ji navíc podle SMS ČR dokážou obejít.

 • 6.Vadí vyšší renta pro exprezidenty

  Ministerstvo práce sepsalo 17 stran připomínek. Zásadní jsou dvě, které se týkají podpory stravování pracovníků a již zmíněné navýšení náhrad pro bývalé prezidenty. Resort uvádí, že svými výhradami nemíří na podstatu balíčku, ale převážně jen upřesňuje navržené znění.

  Bývalý prezident má měsíční rentu 50.000 korun a náhradu 50.000 korun na nájemné za kancelář a na odměnu asistenta. Podle návrhu by od příštího roku měly náhrada i renta odpovídat platu poslance. Pro letošek je to 102.400 korun. Částka se pravidelně valorizuje. Ministerstvo práce žádá zdůvodnění, proč přidání patří mezi opatření ke snížení deficitu a proč je nynější výše nedostatečná. Dodává, že poslancům a senátorům se poskytuje náhrada do 25 procent platové základny na prokázané náklady na provoz kanceláře. Výdaje se kontrolují.

  „V případě bývalého prezidenta republiky ovšem žádný kontrolní mechanismus stanoven není a nadto je okruh nahrazovaných druhů nákladů vymezen pouze demonstrativně. Celá úprava tak působí pouze jako forma mimořádně nadstandardního sociálního zajištění bývalého prezidenta republiky,“ uvedlo ministerstvo.

  Žádá přehodnocení náhrady, považuje ji za velkorysou a nepřiměřenou. Chce vysvětlení, proč se má částka vázat na plat zákonodárce a proč se nemá využití kontrolovat. Poukazuje na to, že exprezident pro zemi už nepracuje. „A může dokonce vykonávat činnosti v rozporu se zájmy státu,“ uvádí ministerstvo.

  Výhrady k rentě mají i další resorty

  Ministerstvu vnitra a ministerstvu pro místní rozvoj se nelíbí, že vládní konsolidační balíček zvyšuje rentu bývalých prezidentů zhruba na dvojnásobek, tedy na úroveň platu poslanců.

  „Navrhujeme tuto úpravu provést mimo současný návrh konsolidačního balíčku, který se věnuje stabilizaci veřejných financí, a tedy tato úprava jde proti jeho cíli,“ míní vnitro. MMR označuje toto navýšení za nespravedlivé a neodůvodnitelné. Vyšší náhrady pro bývalé prezidenty se nelíbí ani ministerstvu práce..

  „V předloženém návrhu dochází ke změně výpočtu renty na dynamický způsob. Zvolený ukazatel však zároveň způsobuje více než dvojnásobnou valorizaci této renty. To v souvislosti s konsolidací veřejných financí a kroky, které představuje, například snižování objemu platů ve veřejné správě, kroků v rámci důchodové reformy, zvýšení nemocenského pojištění, považujeme za nespravedlivé a neodůvodnitelné,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

 • 7.Problém se stravenkami a benefity

  Ministerstvo práce má zásadní připomínku i u příspěvku na stravování. Navrhuje, aby se daňově uznatelná podpora nevázala na „přítomnost v práci ve směně“, ale na odpracovanou dobu. Píše, že pokud se daňové osvobození u stravy pro zaměstnance limituje, bude problém s drobným občerstvením třeba na poradách. „Budou se muset složitě odčítat od limitu konkrétního účastníka, a o to mu snížit limit na ten den například na oběd,“ uvedlo ministerstvo.

  Resort žádá důkladněji dopracovat hodnocení dopadu opatření na rodiny. Dodává, že třeba u omezení daňového zvýhodnění benefitů vyčíslení chybí. Podle ministerstva se nedají vyloučit soudní spory u nastavení progresivního zdanění. Zatímco vyšší sazba u daně z příjmu se má nově týkat trojnásobku průměrné mzdy, u sociálních odvodů zůstává na čtyřnásobku. Není také jasné, odkdy budou některá přísnější pravidla platit a zda snížení DPH dopadne i na obce, uvádí resort. Doporučuje, aby celý výnos daně z technických her patřil státu a sazby hazardu se stupňovaly podle rizika závislosti. Obává se i vyšší administrativy u daně z nemovitostí.

 • 8.Odborům vadí růst daní a rušení slev

  Růst daně z nemovitosti, změny DPH či rušení slev na daních kritizují odboráři v připomínkách k vládnímu úspornému balíčku. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) v připomínkách uvedla, že návrh odmítá jako celek a požaduje jeho přepracování. Vláda podle odborů konsolidační balíček málo projednávala s lidmi mimo vládní koalici a nedala odborům a dalším institucím dost času na vypracování připomínek.

  „ČMKOS nesouhlasí s přístupem vlády, kdy se zásadní rozhodnutí, včetně opatření směřujících k nápravě neutěšeného stavu veřejných financí, přijímají bez skutečného sociálního dialogu vedeného se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů,“ uvedla odborářská centrála v připomínkách k balíčku. Podle ČMKOS je také nepřijatelné, že připomínkové řízení k tak důležité právní úpravě se konalo ve zkráceném termínu.

  Podle ČMKOS se například návrh nezabývá dopady opatření v balíčku na zaměstnance či důchodce a neobsahuje hodnocení vlivu opatření na růst inflace nebo analýzu příčin současné neuspokojivé situace. Chybí podle odborářů také jednotící plán opatření nebo kroky pro podporu ekonomického růstu.

  Konkrétně se odbory postavily třeba proti navýšení daně z nemovitých věcí. ČMKOS uvedla, že sice obecně souhlasí s nárůstem daně, ovšem za podmínky stanovení spodního cenového limitu, aby opatření postihovalo především vyšší příjmové skupiny.

  Odbory: Zaměstnavatelé přestanou poskytovat benefity

  Také změny DPH navržené v balíčku podle odborů nepřinesou efekt očekávaný kabinetem a vyvolají jen další růst cen. „Tam, kde se bude sazba (DPH) zvyšovat, tak se zvýší i cena pro spotřebitele. Tam, kde se bude snižovat - především potraviny, tak se ceny nesníží. Čili skutečný dopad na domácnosti bude záporný,“ napsaly odbory v připomínkách.

  Odboráři jsou také proti zrušení osvobození státní podpory stavebního spoření od daně z příjmů a proti snížení příspěvku na spoření. „Samotná vláda na jedné straně výrazně zmiňuje důležitost posílení bydlení zejména pro mladé rodiny, na straně druhé jim omezuje možnosti, jakým způsobem nedostatek bydlení mohou řešit,“ uvedli.

  Vadí jim rovněž zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Podle odborů pak zaměstnavatelé benefity přestanou poskytovat. ČMKOS je rovněž proti změně zdanění příspěvku na stravování zaměstnanců a zrušení daňové uznatelnosti nákladů na provoz vlastních firemních jídelen.

  Odborářská centrála se postavila i proti zrušení slevy na daních za členské příspěvky členů odborových organizací. Vláda je podle ČMKOS proti posilování odborů. Odbory také zkritizovaly snížení platů ústavních činitelů, které považují za nedostatečné a pouze symbolické. Naopak protestují proti snížení objemu peněz na platy státních zaměstnanců o dvě procenta.

Jirik-ta ( 30. května 2023 10:44 )

Jirik-ta ( 30. května 2023 08:24 )

MAP 1691 Tančíky Černochové

Cena jednoho kusu CV-90, za kterou nakupuje Černochová: 242 700 000 CZK!
Cena jednoho kusu CV-90, za kterou nakoupilo loni Norsko: 55 000 000 CZK!
Cena, za kterou loni nakoupila Austrálie mnohem lepší AS21 Redback: 187 000 000 CZK!
Exportní cena nejnovějšího BMP-3 ruské provenience 26 000 000 CZK!
Egyptská SENA-200 s lepší balistickou ochranou než BMP-3 výroba se teprve rozjíždí
PRVNÍ SHRNUTÍ – už z letmého pohledu je zřejmé, že ČR nakupuje nejdražší bojová vozidla pěchoty na planetě! Pro srovnání – exportní cena nové čínské stíhačky J-10, kterou si nyní nakupuje Saudská Arábie je 800 milionů CZK, tedy jako 3.2 kusů CV-90!!!!!!

tom999 ( 29. května 2023 22:38 )

ale proc NEEEEEEEEE

soudruh-pritel Milos ZEMAN mel p r a v d u ... a to uz v roce 1992

!! Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina této země má podprůměrný intelekt. !!

// Zemanův výrok z roku 1992, ve kterém počastoval hrubými výrazy třetinu občanů. Urážkami rozhodně tehdy nešetřil… //

tom999 ( 29. května 2023 22:34 )

Návrh ministerstva financí: Pleny ve snížené sazbě nakonec nebudou

04/2014

V nově zavedeném sníženém pásmu nebudou nakonec dětské pleny.

„Položka dětské pleny v tomto návrhu není řešena, a to z důvodu rizika opětovného zahájení řízení pro porušení práva EU,“ uvádí materiál. Podle názoru EU totiž směrnice o DPH neumožňuje všem členským státům aplikovat snížené sazby DPH na dětské pleny. A ministr Babiš se domnívá, že by se Česku nepodařilo dojednat výjimku.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že pokud vláda neuspěje u Evropské komise se zavedením druhé snížené sazby DPH na pleny, zvýší rodinám s dětmi do tří let odečitatelnou položku

Snížení DPH na pleny prosazují jako svou prioritu především l i d o v c i.

vláda Bohuslava Sobotky 29. 1. 2014 – 13. 12. 2017 - ČSSD, ANO, KDU-ČSL, nestr.

tom999 ( 29. května 2023 22:28 )

Objevují se návrhy na nižší DPH na pleny

je to tak velkej O B L B O V A K - lhani - delaji si ze spodiny-dolniych 10 milionu Cechu !! S R A N D U !! - (-.-)

kdyz se TAM zase v roce 2023 OBJEVI !!NIZSI DPH na pleny!!

nelze snizit DPH na pleny - to uz se tlacha v Cesku desetileti od vlad Spidly­,Gros­se,Pa­roubka­.....

Evropská komise včera zaslala České republice varování, že používání nižší sazby DPH na dětské plenky není v souladu s právem EU a pokud Češi pleny nepřeřadí do vyšší daňové sazby, hrozí jim sankce. to se psal rok 2006

v roce 2013 - tlachali - lhali politici , ze pleny-knihy-leky preradi do nizsi DPH .......... a zase p l e n y ....... no a ZASE NEEEEEEEEEEEEEE

Pleny n a r a z i l y v Bruselu


Návrh zatím nepočítá se zavedením snížené sazby na dětské pleny. Ministerstvo se obává opětovného zahájení řízení s Evropskou komisí kvůli porušení směrnice, která sníženou sazbu pro pleny zakazuje. Právě kvůli předchozím problémům s komisí byly dětské pleny od roku 2013 přeřazeny ze snížené, tehdy 14 %, do základní sazby daně ve výši 21 %.


aaaaa pise se rok 2023 A ZASE O B L B O V A K !PLENY! ???

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Články odjinud