Lidské tkáně dostanou kód, má usnadnit jejich sledování při transplantacích

Autor: ČTK, deb - 
9. 3. 2017
11:54

Senát schválil beze změn novelu transplantačního zákona. Norma má stanovit postupy týkající se ověřování jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, které se použijí k transplantaci. Nová pravidla, s nimiž dnes horní komora souhlasila, dostane k podpisu prezident.

Změna transplantačního zákona je nutná kvůli tomu, že některé tkáně, například cévy, se mohou použít v režimu transplantace orgánů i jako tzv. manipulované tkáně, u kterých se postupuje podle zákona o tkáních a buňkách. Norma taky mění některé pojmy s ohledem na nový občanský zákoník.

Novela souvisí se změnou zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk, kterou ale senátoři vrátili Sněmovně k novému projednání kvůli formulačním úpravám. Tato předloha má v návaznosti na předpisy EU sjednotit požadavky na kódování a na ověření jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Zavádí jednotný evropský kód, který usnadní sledovat lidské tkáně a buňky od dárce k příjemci.

Transplantantace, to je naděje na nový život. Podívejte se na setkání ženy s dívkou, kterou zachránilo srdce jejího syna:

Video Heather se setkala s dívkou, kterou zachránilo srdce od jejího syna. - YouTube
480p 360p 240p

Senátoři v předloze zejména opravili chybnou předložku v ustanovení, která se týká postihů za porušení podmínek vývozu tkání a buněk do třetích zemí. Sněmovní verze nepřesně umožňovala sankcionovat vývoz ze třetích zemí. Novela zavádí jednotný evropský kód, který usnadní sledovat lidské tkáně a buňky od dárce k příjemci a naopak. Bude kvůli tomu třeba upravit zadávání ve stávajících kódovacích přístrojích.

Pro kódovací systém se užijí alfanumerické znaky, ze vzorku není možné určit dárce ani příjemce. Lze je zjistit jen v tkáňovém zařízení, které ale musí zabezpečit ochranu osobních údajů.

Jak se žije po transplantaci? Podívejte se na běžnou kontrolu muže s „novým“ srdcem:

Video Jak se žije s transplantovaným srdcem? - Jiří Nováček
1080p 720p 480p 360p 240p

Jednotný evropský kód se nepoužije při darování reprodukčních buněk mezi partnery, u tkání a buněk použitých v rámci jednoho zařízení a také dovezených do ČR, pokud zůstanou od dovozu až po použití u dovážejícího tkáňového zařízení. Jakost a bezpečnost dovezených tkání a buněk bude sledovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa