Ministerstvo financí „ubralo“. Babiš ustoupil s pokutami u kontrolního hlášení

Autor: ks, ČTK - 
6. 3. 2017
13:46

Ministerstvo financí dneškem zmírnilo pravidla pro prominutí pokut souvisejících s kontrolním hlášením u daně z přidané hodnoty (DPH). Plátci DPH, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, budou moci požádat o prominutí dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení. Letos to bude možné jen u jedné pokuty. Rovněž bude možné odpustit pokutu, pokud podnikatelé budou reagovat na výzvu podat nebo doplnit kontrolní hlášení se zpožděním maximálně pět dnů. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovala náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Automatické promíjení pokut za loňský a letošní rok se týká sankcí 10.000, 30.000 a 50.000 korun. Žádost o prominutí pokuty je možné podat do tří měsíců. Dosud mohla finanční správa prominout pokuty jen v případě nepříznivého zdravotního stavu nebo živelní pohromy.

Prominout také bude možné pokutu 50.000 korun, když se plátce opozdí s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení maximálně o pět dní. Pokutu bude možné odpustit i u 30.000 korun, když plátce bude reagovat na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle pět dnů po zákonném termínu.

„Dospěl jsem k názoru, že ne vždy Finanční správa k tomu přistupuje se selským rozumem a lidsky. A ne vždy je rozlišeno mezi porušením zákona a drobnou chybou,“ uvedl dnes ministr financí Andrej Babiš (ANO).

K pátku uložila Finanční správa v souvislosti s kontrolním hlášením zhruba 2500 pokut za 102 milionů korun.

V souvislosti s kontrolním hlášením přitom hrozí poplatníkům řada pokut. Nejnižší pokuta, 1000 korun, za pozdní podání hlášení bez výzvy úřadu je už nyní plátci jedenkrát ročně prominuta automaticky bez nutnosti podávat žádost na finanční úřad. Dále správa může dát pokutu 10.000 korun, pokud poplatník hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co jej finanční úřad vyzval. Pokuta 30.000 korun hrozí plátcům, kteří nevyhověli výzvě úřadu na změnu, doplnění nebo potvrzení údajů v hlášení. Postih 50.000 korun hrozí firmě, která by kontrolní hlášení nepodala ani v náhradní lhůtě. Existuje i pokuta 500.000 korun v případech, kdy plátce závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

MF dnes také informovalo, že v rámci kontrolního hlášení u DPH identifikovalo 1307 rizikových propojení, do kterého spadá 9225 subjektů, a identifikovalo 8400 nespolehlivých plátců DPH. Zároveň loni poklesl díky hlášení objem vyplácených nadměrných odpočtů u DPH o 11 miliard na 289 miliard korun. „Naplnil se tak záměr kontrolního hlášení, a to narovnání podnikatelského prostředí,“ uvedla Schillerová.

Kontrolní hlášení podle dnešních odhadů MF přispělo 10,2 až 12,6 miliardy korun k lepšímu výběru DPH. Z této daně stát loni získal téměř 350 miliard korun, meziročně o zhruba 18 miliard korun více.

Kontrolní hlášení bylo zavedeno loni v lednu jako opatření v boji proti daňovým únikům. Týká se zhruba 500.000 poplatníků. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, je lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně.

flesch2z ( 6. března 2017 18:54 )

A co ráj na Ukrajině, nic? Ten se ti nelíbí?

flesch2z ( 6. března 2017 18:52 )

Babiš nás mlátí, aby nás chlácholil.
Ještě, že jsou ty volby, měly by být častěji.

TrojanSlovakia ( 6. března 2017 14:48 )

Dôchodcom, ktorí boli v štb znížiť dôchodky a ušetrené peniaze vrátiť Nemcom od ktorých má CZ úvery. Agenta Bureša deportovať na SK. 😀

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa