Sobota 20. července 2024
Svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav
Oblačno 27°C

Valachová vysvětluje inkluzi, ale... Maminka vám nevěří, paní ministryně!

Autor: one - 
18. února 2016
10:51

Po sérii protichůdných proslovů a nejasných obhajob své reformy společného vzdělávání, proti které se bouří odborná i laická veřejnost, ministryně školství Valachová (39, ČSSD) opět zabodovala!

Na reakci zděšené maminky postiženého Ládíka, kterou Blesk 10. února zveřejnil, se Valachová rozhodla reagovat otevřeným dopisem na webových stránkách ministerstva.

„Volím tento netradiční postup otevřeného dopisu, který reaguje na příběh jedné konkrétní maminky, ale je vlastně adresovaný všem rodičům dětí s mentálním postižením,“ píše Valachová.

Podle ní prý některé články působí chaos a přispívají k „šíření mýtů a strašení rodičů.“ Zajímavé je, že se k tomuto kroku Valachová rozhodla až poté, co příběh paní Silovské a jejího syna vyšel v deníku Blesk.

„Paní ministryni jsem psala příspěvek už dřív na její webové stránky, ale reakci jsem nedostala,“ prozradila paní Silovská.

Co píše paní Silovská?

(reakci Blesk zveřejňuje se souhlasem maminky)

„Paní ministryně Valachová mě nepřesvědčila, že se inkluze mého syna týkat nebude. Je to pouze chlácholení rodičů a zlehčování dost závažné situace! Paní ministryni jsem napsala příspěvek na její webové stránky, a nebyl zveřejněn. To, že v otevřeném dopise psala, že nejen syn, ale i ostatní nemocné děti budou inkludovány na základě vyšetření speciálních center a rodiče mohou rozhodnout o tom, zda dítě přeřadí, či nikoliv, je absolutně nesmysl! Pokud se postavím proti rozhodnutí, že dítě zvládne přechod na základní školu, co bude následovat? Dohled ze strany sociálky – OSPOD, jelikož budu synovi odpírat to, co bude pro něj nejlepší? Jsem znechucena klamáním paní ministryně, která své myšlenky a názory mění ze dne na den. Ujistila mě o tom, že by svoji práci ministryně školství neměla vykonávat, jelikož nemá představu o tom, jak těmto nemocným dětičkám, které to už tak mají v životě těžké, ublíží a znepříjemní život.

                                                                         Hezký den, Silovská

Co napsala ministryně Valachová?

(kráceno, celé na www.msmt.cz)

Milá paní Silovská a milý Ládíku, chci vás ubezpečit, že rozhodně neplánuji komplikovat dětem a jejich rodičům život a násilím posílat všechny děti do hlavního vzdělávacího proudu základního školství… Paní Silovská, pokud je situace skutečně taková, jak vyplývá z popisu uvedeného v článku v Blesku, pak se nemusíte obávat žádné změny ve vzdělávání svého syna. Z popisu obtíží chlapce vyplývá, že jeho speciální vzdělávací potřeby jsou takové, že není žádný důvod ke změně, pokud byste ji neiniciovala Vy sama. Chci Vás ubezpečit, že se nemusíte bát, stejně jako mnoho dalších rodičů a žáků. Je mi skutečně velmi líto, že k podobnému matení rodičů a veřejnosti vůbec dochází.                             

                                                                           Kateřina Valachová

VÝZVA

Milí čtenáři, učitelé, rodiče!

Souhlasíte s inkluzí, nebo jste zásadně proti? Pište nám své názory a příběhy na e-mail: inkluzeblesk@cncenter.cz

NAPIŠTE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH/ZKUŠENOST
Zkoumal někdo, zda přítomností asistentů nedojde ke tříštění již tak malé pozornosti zejména u dětí v 1. a 2. třídě? Jaký bude mít tato skutečnost vliv na jejich "výkon"? Děti často zaujme i to, že venku zpívá pták, či začalo sněžit, co takhle teprve přítomnost někoho, kdo jim přijde odlišný?(Blanka)
Foto
U dětí v první a druhé třídě bych se tohoto faktoru obával nejméně. Zkuste si představit sedmou, osmou třídu. Děkuji všem čtenářům na Blesk.cz za dotazy a loučím se.
Nemyslíte si, že budou ze škol odcházet učitelé?(Tereza Hotová)
Foto
Ano, myslím.
Dobrý den, prosím Vás, proč inkluzí má v běžné třídě ZŠ "trpět" zbytek spolužáků, kteří jsou zdraví a nemají hlavně např. výchovné problémy. Už jenom v téhle době začlenit dítě s ADHD a poruchou chování skoro nejde. Chování těchto dětí je kolikrát ve třídě katastrofální a zbytek třídy má takové dítě tolerovat? Proč tyto děťi nenavštěvují hlavně speciální třídy? Děkuji za odpověď.(Jana)
Foto
Nejsem zastáncem inkluze. V případě potřeby aplikace podpůrných opatření v nejlepším zájmu žáka je vhodné, aby byl vzděláván ve speciální třídě.
Dobrý den, považuje se i ADHD za lehké mentální postižení?(Martina)
Foto
Ne. Pouze v případě kombinované vady.
Nespíš i některé mentálně postižené dítě možná s pomocí asistenta zvládne základní školu. A co pak? Budou mít střední školy v rámci inkluze povinnost je dál vzdělávat? (Roman)
Foto
Mentálně postižené dítě ani s pomocí asistenta nemůže zvládnout celý rozsah vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Střední školy žádnou takovou povinnost nemají, ale žák má právo se vzdělávat na jakékoliv škole, pokud splní kritéria pro přijetí ke studiu.
Kolikrát je možné nechat žáka opakovat jednu třídu? A nebudou mít postižené děti v rámci inkluze nějaké výjimky? Vzdyť řada z nich bude mít nejlepší problémy s geometrií, fyzikou nebo cizími jazyky? Nebo je učitelé raději nechají projít, aby se jich zbavili?(Sandra)
Foto
Postižené děti, u nichž se nejedná o mentální retardaci, nepotřebují výjimky v obsahu vzdělávání ale ve způsobu vzdělávání. A pokud se týká žáků s mentální retardací, budou se učit něco jiného než ostatní.
Dobrý den, má první dcera chodila s autistickým chlapečkem do školky, shodil ji ze židle, že jí do dneška na tom místě na hlavě nerostou vlasy, vzpomenu si na to pokaždé, když ji ráno češu. A protože strávil ve školce delší dobu, potkala se s ním i má druhá dcera, kterou bil a ne jen ji! A to už měl u sebe asistentku. Nesouhlasím s tím!(Anca)
Foto
Vznikne-li taková situace, je třeba ji řešit ve školském zařízení samotném. Tuto zkušenost nelze zobecňovat na celé společné vzdělávání.
Prosím, již při absolvování základní vojenské služby jsem byl poučen, že kolona jede rychlostí nejpomalejšího vozidla. Nehrozí to, že vzdělávání na základních školách bude přizpůsobeno postiženým na úkor průměrného žáka? Děkuji za odpověď.(Jan Kačer)
Foto
Nemělo by to být pravidlem, ale nelze to vyloučit. Záleží na přístupu pedagoga, ale i žáků ve třídě a jejich rodičů, a především na přístupu začleněného žáka a jeho rodiny.
Mám pocit, že paní ministryně se snaží ve školách rozšířit šikanu. Buď budou spolužáci šikanovat postižené, nebo naopak mentálně postižený bude moct beztrestně šikanovat zbytek třídy. Jaké pravomoci budou mít učitelé s problémovými postiženými žáky? Budou je moct vyloučit? Nechat propadnout? Nebo co vlastně?(Kristýna)
Foto
Novela školského zákona nemění kompetence učitelů ve vztahu k Vámi popisované situaci, která však jistě nebude pravidlem. Není vyloučeno, že však může nastat, pak je potřeba ji individuálně řešit ve spolupráci se školským poradenským zařízením a především zákonným zástupcem, popřípadě oddělením sociálně-právní ochrany dětí.
Možná mi něco uniklo, ale jak to bude s tělesně postiženými, ale mentálně zdravými dětmi? Pokud vím, zatím je školy nemusely přijmout, pokud jim nemohly nabídnout vhodné podmínky (bezbariérovost, schodolezy, apod.) Když teď bude muset škola přijmout mentálně postiženého a vše mu zajistit, bude muset přijmout i zdravotně postiženého třeba na vozíku? (Drahuše)
Foto
Ano. Je povinností zřizovatele vytvořit ekonomické podmínky k naplnění zákona.
Jak to bude s hodnocením postižených dětí v běžných třídách? Pokud by bylo spravedlivé, měly by většinou špatné známky. Kdyby jim ale učitelé »nadržovalli« bude to zase nespravedlivé k ostatním žákům. To se chystá nějaké dvojí známkování? (Kryštof)
Foto
Týká se pouze žáků s mentální retardací, kteří budou mít upravený vzdělávací obsah, často i vzdělávací předměty. Nemělo by docházet v žádném případě ke srovnávání výkonnosti těchto dětí, byť budou v běžných třídách.
Pokud mentálně postiženému dítěti pomůže v běžné třídě s vypracováním písemné práce asistent, nebude to vlastně podvod? A jak to budou vnímat ostatní děti, kterým nikdo nepomáhá? (Lenka)
Foto
Mentálně postižené dítě nemůže vypracovávat písemnou práci shodnou s ostatními žáky bez mentální retardace. Toho nedocílí žádný asistent.
Za jakých podmínek by mohla inkluze ve třídách fungovat? (Daniel)
Foto
Absolutní inkluze nikdy, dílčí inkluze neexistuje. Můžeme dosáhnout v odůvodněných individuálních případech smysluplného společného vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami, ale vždy jen po odborném individuálním vyhodnocení. Zvláště u žáků se smyslovým a tělesným postižením je společné vzdělávání při vytvoření odpovídajícíh podmínek nejenom ekonomických velmi efektivně možné. U dětí s mentálním postižením je velmi problematické.
Co je vlastně smyslem inkluze? Vždyť i laikovi musí být jasné, že mentálně postižené děti nebudou stačit tempu třídy. V lepším případě ji budou brzdit, v tom horším se stanou terčem šikany. (Martina)
Foto
Smysl inkluze vychází z chybného předpokladu, že společný několikahodinový pobyt žáků s různými vzdělávacími potřebami povede ke zvýšení dosaženého vzdělání a zlepšení vztahů mezi dětmi jako celku.
Jsem důrazně proti inkluzi. Existuje nějaká petice, kterou bych mohla podepsat?(Simona)
Foto
V minulosti byly, v současné době o ní nevím, ale můžete takovou petici sama iniciovat.
Dobrý den, mám syna s Aspergerovým syndromem, který navštěvuje 5. třídu ZŠ za účasti asistenta pedagoga.V příštím roce plánuje paní ředitelka sloučit žáky ze 3 pátých tříd pouze do dvou. Je prosím stanoven maximální počet žáků ve třídě, pokud je ve třídě žák s asistentem? Děkuji (Radka)
Foto
Takový počet není stanoven a je v kompetenci vedení školy sestavit třídy dle faktorů, které mají na strukturu školy vliv. Finance, personální složení, atd. Ke vzdělávání Vašeho syna jistě existuje doporučení školského poradenského zařízení, a tím by se mělo vedení školy v konkrétním případě řídit a sladit tak výše zmíněné parametry se vzdělávacími potřebami Vašeho syna. Tedy projednejte celou záležitost s vedením školy.
nekteri experti tvrdi, ze by inkluze mohla fungovat, kdyby v bezne skole byly treba specialni tridy a deti spolu chodily na hudebku, telak. co si o tom myslite?(anicka)
Foto
To ale není inkluze. Inkluze je vytvoření takových podmínek, aby došlo k vyrovnání vzdělávacích potřeb a jejich naplnění u všech žáků, bez ohledu na handicap. Jeden předmět(hudebka)situaci neřeší.
Prezident o tomhle říká, že to je lidskoprávní šílenství. Čí práva ale hájíme?(Michael)
Foto
Právo na vzdělání není absolutní, je vždy přiměřené možnostem jedince, který o vzdělání usiluje. Vzdělání se nedá dát, ale vzdělání se musí získat. V daném případě tedy dle mého soudu nehájíme práva nikoho. Handicapované dítě potřebuje vytvořit podmínky ke svému maximálnímu rozvoji tak, aby dosáhlo na co možná nejvyšší kvalitu svého osobního života, bez ohledu na to, co si instituce o tom myslí.
prosim vas jak muze neco takoveho fungovat kdyz ani zdrave deti se nepohodnou jak jen zjisti ze nekdo podotyka zdravy jeslabsi tak si na nem zgustnou a co pak na postizene to aby mel kazdy asistenta nedovedu si predstavit jak to bude a jak bude tem detem kdyz by v tride sobe rovnym vynikal ale ve tride zdravych bude pozadu domysleli ti co od stolu a ne jak si by pral kazdy kdo ma takove dite az to nechaji na nem proc ted se porad rozhoduje nekde za nas ve vsem (linda)
Foto
Ano, souhlasím. Hlavní rozhodnutí má být vždy na rodiči dítěte, neboť nejlépe dokáže posoudit, co je v jeho nejlepším zájmu.
Dobrý den, pane doktore, mám 19letého syna s těžkým autismem, je už dospělý, ale je nezvladatelný. K rozbíjení věcí a útěkům se přidaly krádeže. Máme ještě další dvě děti - kluka 15 a holčičku 8 - kteří ve společné domácnosti s ním doma trpí. Jelikož autista strhuje všechnu pozornost na sebe a je nemocný, naše dvě zdravé děti to cítí - věnujeme se jim méně, i když se snažíme, zřejmě proto ačkoli jinak zdravé, dochází nyní k psychologovi. Tu situaci nezvládají. Vyčítají mi, že se o toho, podle jejich slov "blbečka" starám a že ho nepošlu do ústavu. Je tedy na našem případě zřejmé, že v případě inkluze by takovéto nezdravé děti s autismem mohly mít vliv na klima ve třídě a na jinak zdravé děti. Co si o tom myslíte Vy? Je možné, že by se zvýšil počet duševních poruch u jinak zdravých dětí tím, že do jejich třídy dáte ty znevýhodněné? Já myslím, že by se zvýšila pravděpodobnost. (Květa)
Foto
Nejsem zastáncem inkluzivního vzdělávání v podobě, v jaké je realizováno v našem vzdělávacím systému. Handicapovaní žáci mají využívat odborné podpory v odborných vzdělávacích institucích, nikoli v hlavním vzdělávacím proudu. Je to v jejich nejlepším zájmu, stejně tak, jako by bylo v rozporu s jejich nejlepšími zájmy, pokud by vytvářeli Vámi popisované klima ve třídě. A samozřejmě i v rozporu s nejlepšími zájmy ostatních dětí. Může to na ně mít v dětském kolektivu negativní vliv.
jestli se skutecne nezabrani zavedeni inkluze, jak bude vypadat nase skolstvi za takovych 25 let? zajima me kvalita vzdelani, pocet vysokoskolsky vzdelanych, jak na tom budou mentalne postizeni a tak. diky. (mila)
Foto
Společnost je velmi flexibilní, což prokázala i v poválečných letech do roku 1989. Lidé najdou cestu, jak dosáhnout na přiměřené vzdělání, jak najít prostor k sebeuplatnění ve společnosti i za cenu vyššího úsilí a hledání komplikovanějších cest - když to nejde jednoduše, tak to půjde složitě. Jednou z cest k řešení je soukromé školství.
Co byste teď poradili ministryni? Jak by mohla z celé situace s inkluzí elegantně vybruslit? Anebo proč si myslíte, že na všem tolik trvá?(Robert)
Foto
Vybruslit nelze. Lze přepracovat zákon, prováděcí předpisy a nastavit tak racionální podmínky pro vyšší míru inkluzivního vzdělávání v našem vzdělávacím systému, která by byla realizována z terénu na základě požadavků praxe (žáků, rodičů a pedagogů), nikoliv shora na základě požadavků mezinárodních organizací. A proč na tom trvají? Neumím vysvětlit ani sám sobě.
Teď kvůli šikaně zemřela učitelka, kterou žáci v podstatě utýrali. Ona byla dospělá a asi se mohla nějak bránit. Jak si myslíte, že k tomu v obdobné situaci po zavedení inkluze přijde postižené dítě?(Káča)
Foto
I v podmínkách našeho školství se jedná o exces, který nelze zobecňovat v rámci našeho vzdělávacího systému. Šikana pedagoga je z pohledu pedagogického sboru výrazně odlišnou věcí od šikany mezi žáky ve třídě. Tam předpokládám, že pedagogické sbory selhávají minimálně.
Proč si myslíte, že většina médií píše o inkluzi tendenčně a skáče ministryni na každý špek? Třeba ten, že se opatření o dva roky odloží... (Nina V. )
Foto
Neumím posoudit podněty, které média k tomuto konání vedou, ale domnívám se, že dílem se jedná o neznalost problematiky a dílem o snahu co nejrychleji poskytnout jakoukoliv informaci veřejnosti i za cenu, že není prověřená či odborně posouzená.
Kdo vlastně paní ministrini školství radí? Už se toho za 20 let v našem školství pokazilo dost!!! Je přece řada zkušených pedagogů, kteří jí mohou poradit. Pokud sama nikdy nestála za katedrou, tak na tak odpovědném místě nemá co dělat. To by měli vědět všichni ti, kteří ji tam dosadili.... (Helena Z. )
Foto
Z pozice ředitele školy nevím, kdo je členem poradního sboru paní ministryně školství. Volba odborníků do poradního sboru je manažerskou záležitostí ministra, a pokud vhodně zvolí tým a dá mu smysluplná zadání, nevidím důvod, proč by ministrem školství musel být pedagog.
Vůbec nechápu, co bude s mým synem. Má LMP, je ve třetí třídě a někde jsem četla, že když ho nenechám přezkoušet, pošlou na mě sociálku? To myslí vážně? Nemůžete nějak zakročit? Nejde Valachovou nějak odvolat? Vždyť pořád jenom lže.(Michaláková)
Foto
Váš syn bude vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který bude vypracován na základě doporučení školského poradenského zařízení. Nebude se jednat o přezkoušení, ale o tzv. rediagnostiku. Sociálku na Vás nikdo nepošle, pokud poskytnete součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření. To znamená, budete spolupracovat se školou a školským poradenským zařízením. Pokud "nenecháte přezkoušet" svého syna, vystavujete se řízení v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
Dobrý den, pan Drboute, myslíte si, že inkludovaným dětem v běžné škole pomůže asistent nebo paravan, který nabízí ministerstvo jako podpůrné opatření. To se za něj má to dítě schovat? (Kamila Novotná)
Foto
Nemyslím si, že Vámi citovaná dvě podpůrná opatření povedou k naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s handicapem. K paravanu nemám, co bych dodal. Je to pro mě absurdní opatření, které prohlubuje vnitřní segregaci ve třídě.
Dobrý den, pan Drboute, je inkluze cesta k otevření soukromých škol? Myslím si, že nic jiného nezbývá. (Jana H. )
Foto
Ano, Váš názor bohužel odpovídá realitě. Naše školství se tak přiblíží k západoevropskému školství.
Dobrý den, kolik odborníků měla paní Valachová k dispozici, když tvořila ten inkluzivní nesmysl? Byli jste tam i vy?(Pelikánová)
Foto
Nemám tušení, nebyl jsem účastníkem tvorby inkluzivního vzdělávání.
Vážený pane, když budou naše dcery chodit do třídy s postiženými dětmi, máme jim připlatiti doučování, aby nebyly pozadu oproti dětem z jiných škol, kde třeba ve třídě postižené děti nebudou a "pojedou" rychleji? A nebo to učitel zvládne, aby nikdo pozadu nebyl?(Magdaléna)
Foto
Učitel by měl mít vedením školy vytvořené takové podmínky, aby vzdělávání všech dětí zvládl. V případě, že to není možné, je situace k řešení následnými opatřeními vedením školy. Musí využít různou kombinaci doporučovaných podpůrných opatření, která stanoví školské poradenské zařízení. Pokud tato opatření nevedou ke spokojenosti zákonného zástupce se způsobem vzdělávání svého dítěte, hledá náhradní variantu (jinou školu). Řešením jistě není doučování žáků třídy.
Je podle Vás paní Valachová žena na svém místě? A kdo byl nejlepším ministrem školství?(Petr Vokál, Chrudim)
Foto
Necítím se být kompetentní vyjadřovat se k personálnímu obsazení ministerských pozic. To je politická záležitost, a ta mi nepřísluší.
Chtěli byste v takové tříděb učit?(Havlíčková )
Foto
Nechtěl bych v takové třídě ani při své praxi od roku 1983 učit. To není o náročnosti, to je o nemožnosti úspěšně realizovat vzdělávací proces tak, aby naplnil potřeby všech žáků.
Ve třídě je žák /4.ročník ZŠ/ s poruchou ADHD- má asistentku. Narušuje práci učitelce , žákům. Dá se říct, drzý jako opice. Dělá mu radost vytáčet asistentku, učitelku. Strhnout pozornost na sebe. Příští rok vnuka převedeme na jinou ZŠ.Tento chlapec nezapadne do kolektivu. Snaha byla vydržet ve třídě s problémovým žákem. Nyní je vnuk samostatnější, tak zvládne docházku do jiné základky- uvádíme mé bydliště na přesun/Olomouc/.Litujeme všechny/matka jej nezvládá/.(Kostík Josef)
Foto
Váš postup je v nejlepším zájmu vašeho dítěte.
Dobry den. Chtela bych se zeptat od kterého skolniho roku se to bude tykat dekuji(ludmila)
Foto
Dobrý den, odpověď na tuto otázku bych také rád znal. Účinnost vyhlášky je od 1. září 2016, přechodná ustanovení umožňují realizovat přechodné období po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. V případě žáků vzdělávaných podle přílohy LMP (lehké mentální postižení) na druhém stupni po celé jeho období, t.j. čtyři roky - dle sdělení ministerstva školství. Podklady, které máme k dispozici, neumožňují přesnější vyjádření.
Dobrý den,zajímalo by mě,jak by se řešil případ šikany,kdy žák s poruchou chování napadá spolužáky,již má trojku z chování, nic na něj neplatí,žádné zákazy,prakticky jej nejde adekvátně potrestat,doplácejí na něj ostatní spolužáci,jedna žákyně je na tom tak,že ráno nechce jít do školy,protože se bojí,co jí zase provede. a pokud těchto dětí bude ve třídě víc ?(Anna z Olomoucka)
Foto
Na to je jediná odpověď: obtížně. Zvláště v případě, pokud by rodiče žáka se školou a dalšími institucemi nebyli ochotni spolupracovat. Je to velmi složitá, těžká situace. Pokud jde o rodiče žákyně, kterou zmiňujete, nejefektivnější řešení je pro ni změnit školu.
Nebude trochu vadit "normálním" dětem", že vedle nich někdo jiný s některými dětmi mluví a něco jim vysvětluje? Budou "inkludované děti" dostávat dobré známky i za znalosti a vědomosti, které by "normálním" nestačily na stejné známky?(Véna)
Foto
Vytvoří-li se vhodné podmínky, vadit by to ve velké míře nemuselo a hodnocení inkludovaných dětí je specifickou záležitostí pedagogické práce. Za určitých okolností může být problémem, se kterým pedagog musí velmi citlivě pracovat odlišné hodnocení za odlišné vědomosti. Může tak docházet k tzv. vnitřní segregaci. To dítě je v rámci handicapu už segregováno tím, že se k němu přistupuje jinak.
dříve když si učitelé nevěděli ze slabšími žáky poradit tak je poslali na psychotesty a obyčejně toho žáka nachytali protože učitel si samozřejmě s psychologem promluvil dřív než ho tam poslal když jste ale žáka nechtěli přeřadit do tzv zvláštní školy ak ho nechali propadnout pomohlo vám někdy přeložení na druhou školu ale ted žádná možnost nebude kolik krát takové dítě propadne ted když všechny školy budou ikluze nebudou mít šanci se ani vyučit tak že budou od 15 duchodci a kdo to nejvíc využije se mužeme jen domýšlet (matka)
Foto
Žák podle školského zákona může opakovat ročník jednou na prvním stupni a jednou na druhém stupni. Dále postupuje i bez zvládnutí klíčových kompetencí do vyšších ročníků. Teoreticky ukončí povinnou školní docházku v sedmé třídě a nezíská tak základní vzdělání. To má samozřejmě vliv na jeho další předprofesní přípravu, případně uplatnění v praxi. Nedovedu si představit, kdo by to nejvíce využil. Asi chápu, kam míříte, ale nedovedu si představit jakýkoliv užitek.

Video se připravuje ...
Další videa