Nový občanský zákoník: Záruka – jak dlouho platí?

 (Autor: Blesk, profimedia.cz)
6. ledna 2014
14:03

Odborníci nemají zcela jasno v tom, zda nový občanský zákoník obsahuje úpravu záruky, spotřebitel je pak ještě zmatenější. Právníci sdružení dTest jsou ale přesvědčeni, že i po 1. lednu 2014 zůstává záruka prakticky ve stejném rozsahu a jsou připraveni za toto spotřebitelské právo v praxi bojovat.

Spor se vede o § 2165, který zní: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“ Říkáte si, kde se vzal ten problém se zárukou, když se zde jednoduše píše, že svá práva můžeme uplatnit dva roky?

Na vině různého výkladu je jedno jediné slovíčko. V původním návrhu nového občanského zákoníku totiž místo slovesa „vyskytne“ bylo sloveso „projeví“, což je dle odpůrců současné podoby dvouleté záruky situace, kdy se projeví vada, která je na věci od počátku, ale byla doposud skrytá. Naproti tomu vyskytnout se může i vada nová, která na věci v době nákupu nebyla, smyslem formulace je tedy požadavek, aby si zboží po dva roky uchovalo určité vlastnosti, tak jak tomu bylo doposud. Nejasnosti však definitivně rozptýlí až rozhodovací praxe soudů či novelizace zákoníku.

Bez vady!

Stále platí, že věc nesmí být při převzetí kupujícím vadná a má mít vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí například v reklamě. Jedná se o takzvaný institut shody s kupní smlouvou, který se v novém občanském zákoníku bude jmenovat jakost při převzetí, obsah ale zůstane stejný.

Co se ale stane, když požadované vlastnosti věc nemá?

* Když se vada projeví v prvním půlroce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměna věci ale musí být úměrná původní věci.

* Pokud není možná výměna za nové zboží ani nelze vadu odstranit, spotřebitel se může sám rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady, ale pozor – věc nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již byla prodejcem poskytnuta sleva!

* Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě (na stejné věci 3x stejná vada, nebo 4x různá vada) nebo je vad více najednou (4 různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), může kupující požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Jakou vadu lze reklamovat?

Pokud se na zboží vyskytne vada, nebude již napříště podstatné, zda se jedná:

* o vadu opravitelnou či neopravitelnou. Důležité bude, jestli vada představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, přičemž podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Všechna ostatní porušení jsou nepodstatná.

Příklad: Při nákupu rodinného vozu je hlavním kritériem kupujícího bezpečnost. Když se po roce užívání nového automobilu vyskytne závada, která má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidla, jde o podstatné porušení smlouvy, přestože je vada opravitelná. Kupující, pro kterého je bezpečnost zásadním kritériem pro výběr vozu, by si nikdy nekoupil auto, o němž by věděl, že takovou vadu má.

* Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel vybrat mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné zboží, a může dokonce trvat i na opravě. Ale pozor – pokud včas neurčíte způsob, jakým chcete reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a vy můžete ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu! Včas v tomto případě znamená „bez zbytečného odkladu“, nejlépe však již při uplatnění reklamace u obchodníka.

Příště čtěte: Nové zboží neznamená novou záruku

 

francjosef ( 6. ledna 2014 16:40 )

Ty debilové co to vymysleli,jen lidem pletou hlavy.V naší republice se něco vymyslí,ale je řada uniku už tím,že se slovíčkaří.To samé jako ty blbcico vymyslí zákony ve vládě.Jen vše popletou a ve svého prospěchu.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud