Nový občanský zákoník: Taková jsou práva kupujícího!

Nenechte se ošidit, na reklamaci máte nárok a obchodník vám nemůže »nabulíkovat«, co chce!  (Autor: profimedia.cz, Blesk)
Autor: Eva Fraňková - 
3. března 2014
11:02

Koupili jste si zboží, na kterém se objevila vada, a vy si nevíte rady s reklamací ?Nejste si jistí, jestli vůbec máte na reklamaci nárok? S bleskovým průvodcem novým občanským zákoníkem už nebudete při jednání s obchodníky tápat.

Nový občanský zákoník už nerozlišuje, zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná. Důležité je, jestli vada představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, přičemž podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Všechna ostatní porušení jsou nepodstatná.

Vada, která je podstatným porušením smlouvy

Pokud byste si věc nikdy nekoupili, kdybyste předem věděli, že se na ní vyskytne taková vada, jedná se o vadu, která je podstatným porušením smlouvy.

Příklad: Při nákupu rodinného vozu je hlavním kritériem bezpečnost. Když se po roce užívání nového automobilu vyskytne závada, která má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidla, jde o podstatné porušení smlouvy, přestože je vada opravitelná. Kupující, pro kterého je bezpečnost zásadním kritériem pro výběr vozu, by si nikdy nekoupil auto, o němž by věděl, že takovou vadu má.

V takovém případě si může spotřebitel vybrat mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné zboží. Může dokonce trvat i na opravě. Ovšem pozor! Pokud včas neurčí způsob, jakým chce reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a spotřebitel může ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu. Včas v tomto případě znamená „bez zbytečného odkladu“, nejlépe však již při uplatnění reklamace u obchodníka.

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě (na stejné věci třikrát stejná nebo čtyřikrát různá vada) nebo je vad více najednou (čtyři různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), může kupující požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Občanský zákoník výslovně nehovoří o počtech stejných nebo různých vad, pravidlo tří stejných a čtyř různých vad však vychází z mnohaleté soudní praxe. Lze tedy předpokládat, že bude platit i nadále.

Vada, která je nepodstatným porušením smlouvy

Pokud se jedná o drobnou vadu, na které zas až tak nezáleží, má spotřebitel právo na opravu, pokud ji opravit lze nebo na přiměřenou slevu. Většinou se bude jednat o opravitelné vady, ale kritérium opravitelnosti už není tak podstatné. Ani to, že vada je neodstranitelná nemusí nutně znamenat, že je podstatná a máme právo odstoupit od smlouvy.

Příklad: Po koupi nového vozidla zjistíte, že některá z ozdobných lišt je přilepena nakřivo. Na  vlastnostech vozu to nic podstatného nemění, a tak je přirozené, že budete požadovat slevu.

Vada u použitého zboží

Použité věci mohou mít vady, které odpovídají jejich opotřebení. Ošoupaný povrch použitého notebooku není vadou, kterou bychom mohli reklamovat. Nefunkční webová kamera, na jejíž nefunkčnost nás prodávající před koupí neupozornil, už ale vadou je. U použitých věcí často nejde využít práva na výměnu (stejně opotřebovasná věc prostě neexistuje), přiměřenou slevu lze požadovat vždy.

Kde reklamovat zboží

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla pořízena a to v kterékoliv provozovně, kde to dovoluje povaha věci (zahradní traktůrek nepotáhnete do 17. patra výškové budovy, kde má obchodník sídlo a kanceláře). Je-li však v záručním listě uvedený jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího, nebo místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy (nejčastěji jde o servis).

Lhůta na reklamaci

Prodávající má o reklamaci rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů (pokud je třeba odborného posouzení, tak to se do lhůty nezapočítává) a zákazníka o řešení vyrozumět. Následná reklamace včetně odstranění vady pak musí proběhnout bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 30 dnů. Pokud prodávající nebo servis lhůtu k odstranění vady překročí, může kupující od smlouvy odstoupit.  Vyřízení reklamace zahrnuje i informování spotřebitele o tom, že je věc opravena.

Reklamační doba a prodloužení záruční doby lhůt k uplatnění práva z vad

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy kupující měl povinnost věc z opravy převzít, se do záruční doby nepočítá. Tedy jednoduše řečeno, o tuto dobu se lhůta k uplatnění práva z vadného plnění prodlužuje. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Pozor! Po výměně zboží vám nezačne běžet nová záruční doba.

Příručka REKLAMACE vychází zdarma s deníkem Blesk již v pondělí 3. března.

Příručka Reklamace vychází už v pondělí 3. března!

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud