Hejtmanka pověřila ředitele krajského úřadu, aby anonymní sdělení prověřil formou interního auditu. "S dopisy adresovanými od neznámého pisatele, které se mne snaží upozornit na možné nešvary v různých oblastech činnosti úřadu, v příspěvkových organizacích, v oblasti veřejných zakázek či mne upozorňují na nesprávné jednání osob a vedoucích pracovníků, se setkávám již od počátku nástupu do funkce hejtmanky kraje. Nejsou pro mě tedy ničím novým. Nová je jejich četnost," řekla Jermanová. E-maily podle ní chodí stále ze stejné adresy.

Autora anonymních zpráv zároveň Jermanová vyzývá, aby se přihlásil na krajský úřad. Chce tak ověřit informace, které v e-mailech uvádí. "Dosud se tak ovšem nestalo, pisatel stále zůstává ve své ulitě a přitom od něho přicházejí další a další podněty," uvedla hejtmanka.

Interní audit by měl podle ní posoudit vážnost informací a rovněž by měl ukázat, zda podobná anonymní oznámení dostávali také předchozí hejtmani. Hejtmanka chce zjistit, zda tedy jde o normální jev nebo o zvyšující se nenávist vůči činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu a jeho zaměstnanců či zda mají anonymní oznámení politický podtext.