Univerzita už od roku 2015 spolupracuje se sdružením ADAM - Autistické děti a my, škola pro ně organizuje kybernetické kroužky a druhým rokem i speciální příměstský tábor.

"Chlapci z ADAMa prostředí univerzity znají díky pravidelným kybernetickým kroužkům, kterých se celoročně účastní. Přesto je pro ně týdenní letní program na univerzitě velkým zážitkem. Unikátní na letošním táboře bude také zapojení dvou chlapců z těrlického dětského domova, kteří budou na táboře pomáhat jako asistenti," uvedla Tereza Benešová z popularizačního oddělení univerzity. Tábor začne v polovině srpna a jeho účastníci se zapojí do aktivit na pěti pracovištích univerzity.

V posledním červencovém týdnu na univerzitě odstartuje oblíbený Techcamp. Příměstského tábora s technickým zaměřením se zúčastní ve třech turnusech 108 dětí zaměstnanců a studentů univerzity.

"Technické zaměření tábora tentokrát naplní program v laboratořích Fakulty bezpečnostního inženýrství, Fakulty elektrotechniky a informatiky i Geologického pavilonu a Planetária, kde se děti zapojí do zábavných ukázek techniky pod vedením odborných garantů," uvedla Halíková. Zájem o tábor každoročně mnohonásobně převyšuje jeho kapacitu.