"Jsem rád, že mohu začít pracovat. Chci dodržet svá předsevzetí, která jsem dal ve volebních tezích, a v první řadě se soustředit na propojení efektivní spolupráce mezi jednotlivými fakultami," uvedl osmatřicetiletý Kuča, který se stal pátým rektorem hradecké univerzity. Kuču zvolil akademický senát školy 17. února, 12. května ho do funkce jmenoval prezident. Kuča již po svém zvolení řekl, že neplánuje razantní změny a chce navázat na práci svého předchůdce.

Do funkce prorektora pro vnitřní záležitosti byl jmenovaný dosavadní děkan Fakulty informačního managementu UHK Václav Janeček. Prorektorem pro strategii a rozvoj se stal dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Přírodovědecké fakulty UHK Jan Kříž, prorektorkou pro tvůrčí činnost se stává proděkanka pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Pedagogické fakulty UHK Leona Stašová a vedení úseku vnějších vztahů se ujal dosavadní proděkan pro zahraniční styky Filozofické fakulty UHK Karel Kouba.

Univerzitu Hradec Králové, kterou tvoří čtyři fakulty a Ústav sociální práce, studuje zhruba 8000 studentů. Univerzita nabízí čtyři desítky akreditovaných studijních programů a 100 akreditovaných studijních oborů. Mezi největší úkoly nového rektora bude patřit pokračování budování univerzitního kampusu naproti fakultní nemocnici, kde loni začala stavba nové budovy pro Přírodovědeckou fakultu UHK za 432 milionů korun. Objekt by měl veřejnosti sloužit od roku 2017.