Ve Slavnostním zpěvu s drážďanskou Staatskapelle vystoupil Slovenský filharmonický sbor se sbormistrem Štefanem Sedlickým. Dále návštěvníci uslyšeli Fantazii, suitu z opery Rusalka v orchestraci Tomáše Illeho a aranžmá Honecka. Hostem německého orchestru byla mezzosopranistka Bernarda Finková, přední interpretka a popularizátorka písňové tvorby Antonína Dvořáka. V jejím podání zazněly Dvořákovy Biblické písně.

Celý festival uzavřela Symfonie č. 3 F dur Dvořákova přítele Johannese Brahmse, kterou se jako motiv prolíná motiv tvořený tóny F-A-F. Údajně se jedná o hudební žert - Brahms jako zapřísáhlý starý mládenec tímto způsobem prý deklaroval své životní krédo. Jednotlivé tóny jsou totiž odvozeny z počátečních písmen slovního spojení Frei aber froh (Svobodný, ale šťastný).

Letošní 11. ročník festivalu Dvořákova Praha 7. září zahájila kantáta Svatební košile. Festival nabídl Dvořákovu duchovní hudbu, poctu Leonardu Bernsteinovi i cyklus komorních koncertů. Představili se na něm klavírní virtuosové, světové orchestry a známí sólisté. V pozici kurátorky komorní řady byla poprvé žena, izraelská klarinetistka Sharon Kamová. Koncerty podle pořadatelů přilákaly téměř 15.000 posluchačů. "Dvořákova Praha pokračovala v naplňování svého základního úkolu: Pečovat o odkaz Antonína Dvořáka v celé jeho šíři," sdělil umělecký ředitel festivalu Marek Vrabec.

Z prestižních zahraničních těles se letos představil britský ansámbl Orchestra of the Age of Enlightenment, rakouská Camerata Salzburg a londýnský orchestr Akademie sv. Martina v polích. Známé instrumentalisty v programu reprezentovali klavíristé Krystian Zimerman, Jevgenij Kissin, Valentina Lisitsová či houslistka Janine Jansenová.

Hlavním centrem festivalu bylo Rudolfinum, koncerty komorní řady se uskutečnily také v Anežském klášteře. Podle ředitele pořádající Akademie klasické hudby Roberta Koláře je rozpočet festivalu přibližně 40 milionů korun. Zhruba 24 procent pokryje zisk ze vstupného.