Tichý vystřídá ve funkci Renátu Huserovou, která odchází do důchodu a v čele divadla stála po celou dobu jeho zhruba pětadvacetileté existence. Divadlo patří k nejúspěšnějším scénám v Česku a v posledních letech posbíralo hned čtyřikrát v Cenách divadelní kritiky titul Divadlo roku.

Výběrové řízení město muselo vypsat dvakrát. Loni v prosinci totiž rada města nového ředitele nevybrala, a rozhodla se proto v únoru pro nové řízení. Kromě zástupců města ve výběrové komisi působila i sama Huserová nebo třeba umělecký šéf KSA Ivan Krejčí.

"Všech deset uchazečů bylo přizváno k absolvování psychologických testů. K osobnímu pohovoru byli do druhého kola pozváni tři uchazeči, dva muži a jedna žena. Prezentovali komisi záměry uvedené v návrhu koncepce a odpovídali na otázky komise," uvedl Macura.

Tichý, který se narodil v roce 1984, do funkce nastoupí od srpna. Je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Komorní scéna Aréna je nástupnická organizace bývalého Divadla hudby, které působilo v Ostravě od roku 1986. Divadelní představení se v programu Divadla hudby objevovala poměrně pravidelně, ale vlastní přeměnu Divadla hudby v komorní divadelní scénu prosadil až jeho ředitel Jaroslav Pochmon, který se v letech 1986 až 1993 postupně zasadil o novou uměleckou koncepci. Jejím spoluautorem byl herec, režisér a scénárista Pavel Cisovský. Od roku 1994 divadlo nese název Komorní scéna Aréna, v témže roce se zároveň své funkce ujala nynější ředitelka Huserová.

V roce 2005 se Aréna přestěhovala do větších prostor. Opustila sál pro 56 diváků a začala hrát v prostoru pro víc než 100 lidí. Do rekonstrukce budovy, kde dnes sídlí i knihovna, tehdy vedení Ostravy investovalo 80 milionů korun. Z toho 20 milionů korun stála divadelní technika. Celkem divadlo za svou existenci uvedlo 100 premiér, v průměru čtyři za sezonu.