Opravovat se bude podlaha rozlehlé chodby. Ta původní je zřejmě z 18. století. Byla položena při obnově prostor zničených požárem po roce 1723, uvedl Jahoda. Původní dlažbu nahradí replika. Práce by měly být dokončeny přibližně za měsíc.

První letošní výstavu budou tvořit díla místního fotografa Jiřího Michlíčka. "Zahájíme ji pravděpodobně 15. března, ale termín ještě nemáme pevně stanovený," uvedla ředitelka.

Muzeum ve Velkém Meziříčí navštíví ročně kolem 10.000 lidí. Freskový sál byl v roce 2016 zrestaurován. Od jeho zpřístupnění v červenci 2017 ho navštívilo 1164 lidí. Podle Tronečkové jde o vysoce výběrovou záležitost jen pro určitý typ návštěvníků muzea. Návštěvnost v období července až října přesahující tisíc lidí tak pokládá za úspěch.

Freskový sál patří k pozůstatkům románského hradu, který je součástí dnešní budovy zámku. První doložená písemná zmínka o hradu pochází z roku 1281. Před rok 1300 se datují i nejstarší malby v rytířském sále. Sál býval zřejmě jakousi společenskou místností. Rozsáhlá fresková výzdoba pokrývá tři stěny. Z větší části jde o duchovní náměty, které se v té době v prostředí běžného šlechtického paláce obvykle nevyskytovaly.

Nejstarší malbu odkryli restaurátoři na východní stěně, znázorňuje souboj černého rytíře a rytíře z Meziříčí. V levé části této stěny byla objevena o něco mladší malba Golgoty. Část severní stěny sálu zdobí přes tři metry vysoká socha svatého Kryštofa. Na západní stěně byla nalezena figurální malba s průvodním latinským textem popisující život a smrt svaté Markéty. Restaurování fresek stálo 2,1 milionu korun. Další statisíce byly nutné na práce spojené s celkovou obnovou sálu.