Za každý ze 14 krajů mohli odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých regionech vybrat dva zástupce. Ve výsledku se sešlo 25 kandidátů na ocenění ve čtyřech kategoriích. Mezi restaurátorskými počiny jsou třeba obnova renesančních vrat a maleb průčelí kláštera ve Vyšším Brodě, obnova maleb původního rytířského sálu zámku ve Svijanech či restaurování mozaiky křížové cesty na Sv. Hostýně. Konkurenci v téže kategorii pro ně představují třeba revitalizace Maiselovy synagogy v Praze, kláštera Broumov nebo Národního hřebčína v Kladrubech.

V kategorii objev roku je letos jediný kandidát na ocenění - archeologický výzkum areálu kultury zvoncovitých pohárů nedaleko Brodku u Prostějova. Podle odborníků ale jde o významný úspěch české vědy i v evropském měřítku.

V kategorii prezentace hodnot, do níž mohou být nominovány výstavy, nové instalace, publikace, mediální či odborné prezentace památkových témat, jsou nová stálá expozice ve vile architekta Rothmayera v Praze, Centrum třeboňského rybníkářského dědictví otevřené v Třeboni, již ukončená výstava Bez hranic- Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí nebo webový portál Památky a příroda Karlovarska a činnost spolku Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No XIV.

Kategorie záchrana památky obsahuje čtyři nominace, z toho tři se týkají středověké pevnostní architektury. Jde o záchranu zříceniny hradu Templštejn u Znojma, záchranu hradu Hartenberg v Hřebenech u Sokolova a záchranu a konzervaci městských hradeb ve Frýdlantě. Zcela odlišné povahy je poslední nominace v této kategorii - záchrana sochy Směrník Václava Urby, která stojí před budovou územního pracoviště NPÚ v Ostravě, a iniciativa za záchranu nádražní budovy v Havířově, tedy děl vytvořených až v druhé polovině 20. století.