Podle Národního registru dětských úrazů se nejvíce dětí zraní při tělesné výchově. Na hodiny tělocviku připadá třetina zdravotních potíží. Následují chvíle věnované volné zábavě, kdy se zranila pětina dětí. Desetina dětí utrpěla újmu při hře.

Školy nejsou ze zákona povinny uzavírat pojištění pro případ úrazu dítěte. "Vzhledem ke zvyšujícím se částkám odškodnění lze ale uzavření takového pojištění doporučit a spolupracovat v této oblasti se zřizovatelem," sdělilo ČTK ministerstvo školství. Do uzavřených pojistných smluv ale nezasahuje. Pokud se stane úraz dítěte, řeší se, zda za něj škola odpovídá. V případě, že škola odpovídá za škodu, je povinna ji nahradit bez ohledu na to, zda je, či není pojištěna.

"Školy mají povinnost evidovat jakékoliv zranění ve speciální knize. Když je na vině škola, zranění školáci či studenti mají nárok na víc než jen bolestné. Nárokovat mohou náklady spojené s léčením, tedy třeba i speciální stravu či asistenci ošetřovatelky. Zohlednit se musí případné ztížení společenského uplatnění, protože některé úrazy mají vážný dopad na budoucnost dítěte. Hradí se i věcné škody v případě, kdy se v okamžiku vzniku zranění ještě poškodí majetek dítěte," uvedl Tomáš Beck z Vindicie.

Pojištění škol pokrývá nejen samotné vyučování, ale i přestávky, veškeré aktivity včetně výletů či kroužků. "V podstatě jde o nedořešenou situaci. Když se totiž dítě vážně zraní a na vině je škola, pak nemá nejmenší šanci pokrýt jeho nároky z nízko nastaveného plnění pojištění. Natož když škola žádné nemá. Pak nastává fáze, kdy je třeba peníze vymáhat po škole nebo zřizovateli školy tedy bolestné, náklady na léčení i ztížení společenského uplatnění," upozornil Beck.

Obdobně to je v případě akcí organizovaných vzdělávací institucí, která souvisí s vyučováním nebo s výchovou jejich žáků, jako je škola v přírodě nebo školní lyžařské kurzy. "A právě proto je pojištění odpovědnosti za újmu pro školu, resp. subjekt, který je zřizovatelem školského zařízení, nejen doporučeníhodné, nýbrž téměř nezbytné," souhlasil ředitel odboru pojistných produktů Hasičské vzájemné pojišťovny Josef Moravec. Školní úrazy podle něj tvoří v 99 procentech případů naprosto bagatelní škody typu podvrtnutý prst, kotník apod.

Pravidla odškodnění pro zraněné děti se řídí vyhláškou stejně jako pracovní úrazy, ale pojištění je zcela jiné. Pracovní úrazy jsou totiž ze zákona pojištěné u Kooperativy a nemůže se stát, že pojišťovna při větším počtu plnění vypoví firmě, jejíž pracovník se zranil, smlouvu. U škol se ale toto vypovězení smluv děje. Odškodnění zraněných školáků a studentů je hrazeno z pojištění odpovědnosti. To škola vůbec uzavřít nemusí, popřípadě to udělá s jakoukoliv pojišťovnou, kterou si vybere, podotkl Beck.