V roce 2016 dosáhl výkon ekonomiky v Plzeňském kraji 244 miliard Kč, tedy 5,1 procenta z HDP vytvořeného v ČR; největší podíl měla Praha (25 pct) a Středočeský kraj (11,6 pct). V přepočtu na jednoho obyvatele činila hodnota HDP v plzeňském regionu 422.000 Kč, meziročně o 4,2 procenta více a nejvíce v historii měření od roku 1995. Plzeňský kraj byl s podílem 93,5 procenta průměru ČR mezi kraji třetí za Prahou a Jihomoravským krajem.

HDP je základním makroekonomickým ukazatelem, který vyjadřuje hodnotu vytvořenou v hospodářství státu nebo regionu za rok. Významně definuje ekonomickou úroveň daného území.

Hrubá přidaná hodnota, tedy rozdíl mezi celkovou produkcí a spotřebou v kraji, se meziročně zvýšila o 4,5 procenta. V roce 2016 činila v kraji přes 219 miliard Kč. "Na její tvorbě se nejvíce podílely služby s 51 procenty, následovaly výroba a průmysl s 45,6 procenta, konkrétně jde o zpracovatelský průmysl. Ukazatele potvrzují přední místo regionu v mezikrajském porovnání ekonomického růstu," uvedl ředitel krajské správy ČSÚ Miloslav Chlad. Produktivita práce měřená podílem HDP na jednoho zaměstnaného dosáhla předloni 873.000 Kč. Meziročně byla o 4,8 procenta vyšší a od roku 2012 se neustále roste. Plzeňský kraj byl i v tomto ukazateli na třetím místě mezi kraji, na 96 procentech průměru ČR.

Loni pracovalo v kraji 297.300 lidí, což značí mírný meziroční pokles. Podíl vysokoškoláků činil 16,7 procenta a meziročně se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Stále však nedosahuje průměru ČR (19,1 pct).

Míra zaměstnanosti, tedy podíl zaměstnaných v kraji, dosáhla loni 59,4 procenta, nejvíce od roku 2012. Jde o třetí nejvyšší hodnotu v Česku, převyšující průměr ČR o 0,9 bodu. Podíl nezaměstnaných v kraji činil loni 2,55 procenta, meziročně o 1,01 bodu méně. Kraj se tak zařadil na druhé místo za Prahou. Průměrná hrubá měsíční mzda v regionu byla loni 28.676 korun, meziročně o 1864 Kč vyšší.