DRFG ke konci loňského roku spravovala aktiva převyšující 2,6 miliardy korun. Výnosy skupiny přesáhly miliardu korun, zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil 162 milionů korun. Na více než 70 procent meziročním nárůstu obratu skupiny se největší měrou podílely nemovitostní a telekomunikační divize, které společně vytvořily 65 procent jeho hodnoty.

Zatímco loni tvořily nemovitosti 45procentní podíl na celkových aktivech skupiny, letos to má být už 56 procent. Následovat budou telekomunikace s 13procentním podílem a zdravotnictví s pětiprocentním. Naopak podíl energetiky na aktivech klesne na jedno procento.

Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se loni meziročně téměř ztrojnásobil a má se zvýšit i v letošním roce na 214 milionů korun. "Z dlouhodobého hlediska bude docházet k nárůstu vlastního kapitálu a snižování celkového zadlužení," uvedla firma ve své bilanční zprávě.

"Radost nám dělá divize DRFG Medical a rozrůstající se síť lékáren Na zdraví. V současné době vlastníme 15 lékáren po celé České republice. Do konce roku plánujeme počet lékáren zvýšit na 25," uvedl v bilanční zprávě Rusňák. Jeho skupina chce být v této oblasti trojkou na českém trhu.

DRFG podle některých analytiků stále vykazuje poměrně silné zadlužení. Loni byl poměr vlastního kapitálu na celkových aktivech zhruba pětinový. Pro letošek skupina počítá s vlastním kapitálem 610 milionů korun při celkových aktivech 3,2 miliardy Kč.