Úterý 19. leden 2021
Svátek slaví Doubravka, zítra Ilona
Zataženo, sněžení 1°C

Roušky povinně v celé ČR: Kde je musíme mít? Podívejte se na přehled 26 výjimek

Aktualizováno -
13. října 2020
11:55
Autor: ČTK, trm, sab - 
9. září 2020
10:20

Od úterý se k povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celé České republice a ve veřejné dopravě přidává i povinnost mít ochranu úst a nosu za zastávkách či nástupištích. V pondělí to oznámil zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a vyplývá to z mimořádného opatření resortu. Povinné však nadále roušky nebudou ani doma, v hotelových pokojích nebo v kancelářích, kde je možné dodržet rozestupy. Výjimek je celkem 26. Mezi nimi i ta pro děti a učitele na prvním stupni. Školy jsou ale přitom zavařené, otevřené bude jen pár 1. stupňů pro děti zdravotníků. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom opakovaně tvrdil, že plošná omezení v Česku už nikdy nebudou.

Plošné nošení roušek zavedl v září ještě tehdejší ministr Adam Vojtěch (za ANO)„S odborníky jsme se shodli, že od zítra (čtvrtka) zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR,“ uvedl Vojtěch a později upřesnil, že roušky nemusí lidé nasadit doma, v hotelových pokojích nebo v kancelářích. Tam ale pouze v případě, že je možné dodržet rozestupy.

„Kromě bydliště a hotelových pokojů je povinnost nosit roušku v každé budově. Výjimku mají kanceláře, kde je rozestup mezi zaměstnanci alespoň dva metry, tam tato povinnost neplatí,“ doplnil Vojtěch. Nosit roušky mají ale například i lidé, kteří v panelovém nebo činžovním době jdou po společné chodbě nebo jedou výtahem.

Nyní se ještě od 13. října přitvrzuje. Zákaz pohybu a pobytu bez roušky nebo jiné ochrany úst a nosu nově platí i na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy. 

Výjimky zůstaly i přes zákazy

Výjimku z nošení roušek mají podobně jako na jaře malé děti, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci nebo sportovci v době aktivity. Roušky nadále nebudou muset nosit soudci a účastníci soudních řízení, moderátoři v rozhlasu a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost mít zakrytá ústa a nos se nadále nebude vztahovat na snoubence a další osoby při obřadu nebo řidiče vozidel veřejné dopravy. 

Video Zavřené restaurace i školy: Vláda po šestihodinovém jednání oznámila rázná opatření - abl

Nově nemusí roušky nosit učitelé a žáci na 1. stupni základních škol. Studenti vysokých škol při výuce zpěvu nebo při tělocviku. Pravdou ale je, že jak základní, tak střední i vysoké školy se až na výjimky lékařských oborů zavírají a přechází na výuku na dálku. Do školy budou dál chodit pouze děti záchranářů, lékařů, sester a dalších podobných strategických profesí.

Vláda uzavřela všechny základní školy, ale zároveň uložila krajům zajistit péči o děti od tří do deseti let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.

Roušky podle vydané vyjímky nemusí mít ani lidé v saunách. Ty jsou ale podle předchozího nažízení vlády také zavřené.

Ze seznamu vyjímek vypadla možnost nenosit roušku pro osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně. Pokud by byly tyto instituce otevřená, nyní tam tedy roušky nosit musí.

Bez roušky si dáte i bagetu ve vlaku. Do bazénu ji nepotřebujete

Přehled výjimek z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Zákaz pohybu a poytu bez roušky se nevztahuje na:

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 4. žáky, studenty, a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného postředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 5. internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 6. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 7. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 8. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 9. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 10. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 11. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 12. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 13. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 14. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 15. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 16. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 17. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 18. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 19. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 20. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 21. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 22. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 23. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 24. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 25. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 26. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Epidemiolog opatření pochválil

Hlavní epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal už v září v Radiožurnálu řekl, že opatření je v nutné. „Nemůžeme nedělat nic už,“ uvedl. Opatření podle něj přišlo „tak akorát“. „Doufejme, že přišlo včas,“ dodal. Připomněl, že mnozí epidemiologové už v létě volali po tom, že by se nemělo od roušek upouštět. Smejkal v září nevyloučil, že pokud zavedení roušek nebude mít efekt, Česko bude muset přistoupit k dalším opatřením, ne nějak drastickým. „Je to pořád o třech věcech - roušky, distanc a mytí rukou, nic nového nemáme,“ uvedl.

Bylo špatně, teď je ještě hůř

Už v září se zavádělo nošení roušek v době nelichotivých rekordů. Dva dny před jejich plošným zavedením přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem. Rekordní byl také počet aktuálně nemocných, těch bylo 9272. Počet případů letěl raketově nahoru poslední dva týdny. ČR byla v jejich počtu na milion obyvatel zdaleka nejhorší z okolních zemí a spadla i na chvost celé Evropské unie. Hůř na tom bylo jen Španělsko, Francie, Chorvatsko, Rumunsko a Malta.

Nyní je situace mnohem horší. Epidemie u nás stoupe nejrychlěji v Evropě.O špatné situaci v Česku informuje řada světových médií. Zatímco ještě na začátku září ČR registrovala kolem 25.000 infikovaných, nyní je to už téměř 120.000. Minulý týden pak v Česku mělo za jediný den pozitivní test rekordních 8600 lidí, což je při přepočtu na počet obyvatel takové množství, jako kdyby USA hlásily přes čtvrt milionu nakažených denně.

Video Babiš o covidu: Situaci zvládáme, formuláře v hospodách nebudou a nákupní doba pro seniory také ne - Blesk - Jakub Veinlich, Jan Jedlička

Proti plošným rouškám byl Babiš i Zeman

Krátce po jarním uvolnění opatření premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval, že v Česku už nikdy nebudou plošná omezení, včetně roušek. Proti jejich povinnému nošení v celé ČR vystoupil o tenkrát i prezident Miloš Zeman. „Bylo by dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniskách nákazy, zatímco všude jinde dobrovolné,“ uvedl Zeman v CNN Prima News s tím, že není zastáncem plošných opatření a zbytečné paniky. 

Jen tři dny před jejich zavedením plošná opatření odmítal i Vojtěch. „Vláda žádná plošná opatření nechystá. Čísla případů nijak extrémně nerostou, ani počet úmrtí,“ tvrdil ministr 6. září.

Vojtěch chctěl roušky, premiér ho zarazil

Částečné znovuzavedení nošení ochrany dýchacích cest od 1. září provázel zmatek. Vojtěch zprvu 17. srpna oznámil, že bude povinné ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. O dva dny později ministerstvo zveřejnilo, že roušky se vrátí rovněž například do kadeřnictví a hospod. Měli je nosit i lidé ve zdravotnických zařízeních, v kinech či divadlech. Po kritice premiéra Andreje Babiše (ANO) a následném jednání Vojtěch oznámil, že roušky ve školách, obchodech, restauracích či kadeřnictvích povinné nebudou.

„Tam byl návrh, který byl v rozporu s koncepcí semaforu. Já jsem nic nestopl, bylo to v rozporu s tím, co bylo dáno do škol, kde bylo napsáno, že se jede podle semaforu. Následně se podle něj šlo a tak to má být. Pokud jsme přišli se semaforem a říkali, že každá oblast je jiná, měli jsme podle toho postupovat,“ dodal pak premiér.

Tehdejší ministr Vojtěch pak přiznal, že měl i před odpor premiéra Babiše na zavedení roušek tenkrát trvat.

Video Vojtěch v Blesku: Opatření potřebujeme, muzikály bych ale nerušil. Školy mají zůstat otevřené - Blesk

Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, v dopravě nebo na hromadných akcích měli Češi i na jaře, skončila pro většinu obyvatel 1. července s výjimkou například pražského metra.

Jaronovaku ( 22. října 2020 15:36 )

Ano, Babiš sliboval, že plošně to už nebude. To ale doufal, že někteří lidé nejsou takhle vypatlaný.

pokrok ( 19. září 2020 16:50 )

Hlupáčku - že jsme měli už na první vlnu naše kvalitní
České pomůcky ,-dokazuje
článek číslo 1:

"Respirátory, roušky, rukavice. Česko posílá do Číny 4,5 tuny ..."
www.novinky.cz › Domácí

13. 2. 2020 - Česká republika pošle do Číny 4,5 tuny materiální pomoci za 3,3 milionu korun na boj ... Česká materiální pomoc poputuje spolu se zdravotními pomůckami z ... pomoc prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO).

a že nám Čína o pět týdnů později poslala svůj šunt,-který jsme draze zaplatili

to dokazují 2 články .

"My Číně zadarmo, ona nám za miliardy. Je to jen obchod a ..".
euractiv.cz › section › evropska-unie-a-svet › news › m...

26. 3. 2020 - Jen česká vláda tehdy Číně darovala 4,5 tuny zdravotnického ... I přes miliardové částky, které čínské vládě za zdravotnické pomůcky nyní ČR ..

"Vadné respirátory i testy z Číny. Přibývá států, kde odhalili ..."
www.seznamzpravy.cz › Koronavirus

30. 3. 2020 - Nizozemsko odhalilo vadné respirátory, Španělsko s Tureckem testy. ... Španělsko podle Financial Times vrátilo 58 000 rychlotestů čínské

A protože Česká republika si Čínské šmejdy musela nechat -
kdy Čína je nechtěla zpátky ..

tak kdo si myslíš že tyhle čínské šmejdy - tak asi dostal ?
No přece DŮCHODCI A SENIOŘI !!!

wp3t- radím ti dobře,.argumenty jsou ale ty jsi nějak mimo
Už ty koblihy naplněné trusem nejez -
a pokud to dokážeš - snaž se alespoň trošku přemýšlet .
a

joachimk ( 18. září 2020 22:21 )

Kecy v kleci.

joachimk ( 18. září 2020 22:20 )

Tak to si také nemusíte pařit xicht, že?

joachimk ( 18. září 2020 22:19 )

Možná si nemyjí ruce ale zase nesosaj drinky jedním brčkem.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud