Neplaťte zbytečně vyšší daně: Víme, jak ušetřit desetitisíce

 • Autor: ula,petr gola - 
  28. 2. 2019
  06:05

  Uzávěrka daňového přiznání se neúprosně blíží. Máte sjednané životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo hypotéku? Využijte státní daňové podpory, dokud je čas. Ušetříte desetitisíce. Zároveň daňovou povinnost snižují nezdanitelné položky a daňové slevy. Máme pro vás příklady, kde a jak ušetřit.

 • 1.Za co všechno můžete ušetřit?

  Daňové odpočty snižují daňový základ a tím i vypočtenou daň z příjmu. Za rok 2018 lze při splnění zákonných podmínek snížit základ daně o dary, úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 korun (1 000 korun x 15 procent).

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

 • 2.Kolik můžete ušetřit?

  Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. V daňovém přiznání za rok 2018 je možné uplatnit tyto daňové slevy:

  • na poplatníka (24 840 korun),
  • na manžela/ku s vlastními ročními rozhodnými příjmy do 68 tisíc korun (24 840 korun), pokud je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P, tak je sleva dvojnásobně vysoká,
  • na invaliditu prvního a druhého stupně (2 520 korun), na invaliditu třetího stupně (5 040 korun),
  • na průkaz ZTP/P (16 140 korun),
  • na studenta (4 020 korun),
  • školkovné (maximálně 12 200 korun na každé dítě),
  • na elektronickou evidenci tržeb (5 000 korun).
  • Roční daňové zvýhodnění na první dítě činí 15 204 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun.

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

   

 • 3.Máte potvrzení?

  Finanční instituce rozesílaly potvrzení do 10. února. Některé společnosti vám dokumenty pošlou rovnou do e-mailu, jiné vše potřebné uloží do elektronického bankovnictví. Písemně poštou se potvrzení rozesílají spíše výjimečně.

  „Pokud vám do zmíněného data potvrzení nepřišlo, buď vaše smlouva nesplňuje podmínky daňového zvýhodnění, nebo na vás v dané instituci nemají aktuální adresu. Jestli se vám to nezdá, kontaktuje infolinku vaší banky, pojišťovny, penzijní společnosti nebo stavební spořitelny a vše si důkladně prověřte,“ upozorňuje Jaroslav Gall, finanční poradce Partners.

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

 • 4.Máte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření?

  Splácíte-li úvěr za účelem bytových potřeb, můžete si snížit daňový základ o zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun, což činí úlevu až 45 tisíc. Ale pozor, zvýhodnění se týká jen úvěru na bydlení. Pokud jste si půjčili na vánoční dárky nebo na loňskou dovolenou, tento daňový benefit se na vás nevztahuje.

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

 • 5.Ušetřit za penzijko? Má to ale háček

  Penzijní připojištění a jeho mladší nástupce, doplňkové penzijní spoření, představují nejoblíbenější spořicí, resp. investiční produkt na zdejším trhu. V Česku existuje 8 penzijních společností a každá nabízí několik fondů.

  Také u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření si můžete snížit daňový základ za vlastní platby. Tato výhoda se ale týká pouze lidí, kteří si na svou smlouvu posílají více než tisícovku měsíčně, resp. 12 tisíc ročně. Dle Asociace penzijních společností ČR si na penzijní spoření posílá více než tisíc korun za měsíc pouze každý desátý střadatel. A podle ministerstva financí je průměrná platba na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření necelých 700 korun. Lidé tak v průměru čerpají pouze část státního příspěvku a bohužel už nevyužívají ani možnost snížení daňového základu,“ upozorňuje finanční poradce.

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

 • 6.Životní pojištění? Ano, ale...

  U životního  pojištění je nově možné snížit daňový základ až o 24 tisíc za rok. Ovšem pozor – není pojištění jako pojištění. Tato výhoda platí pouze pro majitele životního pojištění s tzv. rezervotvornou složkou. Smlouva musí být navíc v režimu s daňovým zvýhodněním. V praxi to funguje tak, že pojišťovna sečte vaše platby na pojištění pro případ smrti a platby na tzv. investiční složku smlouvy. Poté vám vystaví potvrzení o platbách a teprve tento dokument můžete připojit ke svému daňovému přiznání. 

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

  Daňovou povinnost za rok 2018 snižují nezdanitelné položky a daňové slevy. Podívejme se v praktických příkladech na několik situací, kdy nesprávné daňové rozhodnutí znamená zbytečně vyšší roční daň z příjmu fyzických osob.

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/jak-neplatit-zbytecne-vyssi-dane-vyvarujte-se-techto-chyb-1356090
 • 7.Školkovné za část roku

  Dcera paní Simony chodila do školky do června 2018, nyní je v první třídě. Paní Simona se mylně domnívá, že v daňovém přiznání za rok 2018 nemůže uplatnit školkovné na dceru, protože je aktuálně již školačkou. Pro daňové účely jsou rozhodné skutečnosti za rok 2018, proto může paní Simona uplatnit školkovné za leden až červen ve výši 10 000 korun.

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

   

 • 8.Daňové odpočty při daňovém bonusu

  Paní Romaně při vyplňování daňového přiznání za rok 2018 vychází nárok na daňový bonus ve výši 14 448 korun. Daňový bonus je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na dvě děti a vypočtenou daní z příjmu. Paní Romana se domnívá, že nemá cenu již uplatňovat daňový odpočet u životního pojištění v částce 12 000 korun. Není tomu tak.

  Při uplatnění daňového odpočtu by byl výsledný roční daňový bonus vyšší o 1 800 korun. Uplatnit daňové odpočty se vyplatí i v případě, že vzniká nárok na daňový bonus, pokud již není daňový bonus ve stejné výši jako daňové zvýhodnění na děti. 

  Daně se blížíDaně se blíží | Profimedia

 • 9.Paušál a daňové odpočty

  Živnostník Jaroslav stanovuje výdaje 60procentním paušálem. Domnívá se, že ve výdajovém paušálu jsou všechny výdaje a nemůže si již tedy snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru a odpočet doplňkového penzijního spoření. To však není pravda. Nad rámec výdajového paušálu není možné uplatnit žádné výdaje, ale snížit si základ daně o nezdanitelné položky je možné. Uplatněním výdajového paušálu nejsou nijak omezeny daňové odpočty dle § 15 zákona o dani z příjmu.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 10.Sleva na manželku v poměrné výši

  Pan Martin uzavřel manželství 17. února 2018, přičemž jeho manželka po celý rok pobírala pouze rodičovský příspěvek a vlastní rozhodné příjmy měla do 68 000 korun. Pan Martin může uplatnit daňovou slevu na manželku v poměrné výši 20 700 korun. Manželství nemuselo trvat k prvnímu dni kalendářního roku, aby bylo možné daňovou slevu uplatnit. Daňovou slevu na manželku lze uplatnit v poměrné výši, a to za každý měsíc, kdy je podmínka manželství splněna k 1. dni daného měsíce.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 11.Nevyužití druhé smlouvy u životního pojištění

  Paní Lenka má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění, na každou zasílá měsíčně 1 000 korun a každá splňuje podmínky pro uplatnění daňového odpočtu (nelze tedy ani z jedné smlouvy průběžně vybírat peníze). Maximální daňový odpočet u životního pojištění je 24 000 korun za rok. Paní Lenka může vklady na obě smlouvy sečíst a nemusí uplatnit odpočet pouze z jedné smlouvy, jak se nesprávně domnívá.

  Další tipy k daním najdete na portálu FinExpert.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

   

  6. Nekrácení slevy na poplatníka Pan Michal je ve starobním důchodu a od září začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 korun. Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají i důchodci a vždy se v daňovém přiznání uplatňuje v celé roční částce bez ohledu na počet měsíců výdělečné činnosti.

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/jak-neplatit-zbytecne-vyssi-dane-vyvarujte-se-techto-chyb-1356090
  Daňovou povinnost za rok 2018 snižují nezdanitelné položky a daňové slevy. Podívejme se v praktických příkladech na několik situací, kdy nesprávné daňové rozhodnutí znamená zbytečně vyšší roční daň z příjmu fyzických osob.

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/jak-neplatit-zbytecne-vyssi-dane-vyvarujte-se-techto-chyb-1356090

  Daňovou povinnost za rok 2018 snižují nezdanitelné položky a daňové slevy. Podívejme se v praktických příkladech na několik situací, kdy nesprávné daňové rozhodnutí znamená zbytečně vyšší roční daň z příjmu fyzických osob.

   

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/jak-neplatit-zbytecne-vyssi-dane-vyvarujte-se-techto-chyb-1356090

  Daňovou povinnost za rok 2018 snižují nezdanitelné položky a daňové slevy. Podívejme se v praktických příkladech na několik situací, kdy nesprávné daňové rozhodnutí znamená zbytečně vyšší roční daň z příjmu fyzických osob.

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/jak-neplatit-zbytecne-vyssi-dane-vyvarujte-se-techto-chyb-1356090
Lepsi_dan ( 1. března 2019 21:37 )

Nejlepší by bylo daně z příjmu úplně zrušit! Bylo by to tak jednoduché... Podívejte se jak na https://lepsidan.cz/

Jan Brandis ( 28. února 2019 08:52 )

Od té doby co oficiálně nepracují platím o osm tisíc méně. Děkuji

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud