Zbytky zakázané antibiotické látky dapson našla laboratoř Eurofins v  jednom medu s datem spotřeby 09/2022, který je směsí medů ze zemí EU a mimo EU.

Přípravky s účinnou látkou dapson jsou schváleny pro použití pouze v humánní medicíně, nikoliv pro použití u potravinových zvířat. U lidí se používají zejména k léčbě lepry a dalších onemocnění,“ vysvětlil Blesku zástupce mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. „V potravinách dovážených do Evropské unie se tato látka vyskytovat nesmí,“ dodal s tím, že na základě podnětu Blesku dozorový orgán už zahájil šetření zmíněné šarže medu.

Nebezpečný med se musí zlikvidovat

Státní veterinární správa musí nejprve odebrat vlastní, tzv. úředně odebraný vzorek. „Pokud se v potravině detekuje zakázaná látka, není potravina bezpečnou ve smyslu legislativy a je s ní naloženo příslušným způsobem: stažení z trhu a nařízení likvidace v asanačním ústavu,“ vysvětluje Petr Majer.

„Provozovatel, který tuto potravinu uvedl na trh, je za její bezpečnost a kvalitu plně zodpovědný, tudíž by se zahájilo správní řízení s uložením sankce a současně by byla nařízena nápravná opatření,“ popsal Blesku případný další osud antibiotického medu zástupce mluvčího SVS.

První případ od kauzy Včelpo

Antibiotika v medech poprvé odhalil test Blesku v listopadu 2015. Týkalo se to medů společnosti Včelpo, z nichž některé byly deklarované jako české, jiné byly směsí medů ze států EU a mimo EU.

Jak se pak ukázalo, zbytky antibiotik obsahoval dovezený ukrajinský med, kterým Včelpo plnilo i sklenice medu označeného jako český. Včelpo od dozorových orgánů dostalo milionové pokuty. Antibiotické medy byly staženy z prodeje a putovaly do spalovny. SVS ani Státní zemědělská potravinářská inspekce (SZPI), která kontroluje prodej medů v maloobchodní síti a na internetu, neevidují od kauzy Včelpo další případy přítomnosti zbytků (tzv. reziduí) léčiv v medu. „Výskyt reziduí dapsonu v medech ani jiných potravinách nebyl dosud v ČR zaznamenán,“ upozornil Majer.

Jak se dovážené medy kontrolují?

Med (i jiné potraviny) jsou kontrolovány na místech vstupu do EU. Provozovatelé mají povinnost nahlásit zásilku potravin přicházející do ČR alespoň 24 hodin před jejím příchodem. „Tyto potraviny provází společný veterinární vstupní doklad, jehož součástí jsou také údaje o zdravotní nezávadnosti produktu. V rámci těchto kontrol je vždy provedena kontrola dokumentace a namátkově kontrola přepravovaného zboží s případným odběrem vzorků k laboratorní analýze,“ vysvětluje Petr Majer ze SVS.

VIDEO: Potravinové „hnusy“ kupuje každý čtvrtý Čech. Expert radí, jak si v obchodě hlídat kvalitu.