Veterinární inspektoři hlídají výrobu Včelpa, potravinová inspekce stahuje další šarže medů ze sítí supermarketů. „Je potřeba důkladně rozkrýt a prošetřit všechny vazby a organizace, které mohou nést vinu na podvodech s českým medem. Je třeba najít viníka, nebo viníky, a přimět je k plné odpovědnosti,“ říká šéfredaktor deníku Blesk Radek Lain.

„Trestní oznámení, díky kterému se do kauzy vloží Policie České republiky, je pro nás jedinou zárukou nestranného postupu při hledání pravdy,“ dodává. Trestní oznámení za redakci podal jeden z nejuznávanějších odborníků v oblasti trestního práva, JUDr. Jiří Herczeg.

„Kauza antibiotických medů podle mého názoru nasvědčuje tomu, že mohly být spáchány trestné činy ohrožování zdraví závadnými potravinami a došlo k poškození spotřebitele,“ řekl Blesku Jiří Herczeg, advokát a docent pro trestní právo na Právnické fakultě UK.

Co bude policie šetřit?

  • Podezření ze spáchání trestných činů ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156 trestního zákoníku a poškozování spotřebitele podle § 253 trestního zákoníku.
  • Trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156 trestního zákoníku se dopustí, kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví.
  • Trestného činu poškozování spotřebitele podle § 253 se dopustí, kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.

Blíží se likvidace medů

Co bude s medy, u kterých inspektoři našli antibiotika? Nehrozí, že je společnost Včelpo nějakým způsobem znovu pošle do oběhu? Na tyto otázky odpověděl tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. „Uskladněný med je pod dozorem veterinárního inspektora. Likvidace bude zajištěna až po ukončení všech šetření a roztřídění medu na poživatelný a nepoživatelný.“

Likvidaci bude s největší pravděpodobností zajišťovat asanační podnik schválený SVS. Společnost Včelpo, kterou vlastní Český svaz včelařů, je od minulého týdne pod každodenní kontrolou veterinární inspekce.

Státní veterinární správa (SVS) vydala mimořádné opatření, podle kterého nesmí veškeré živočišné produkty uskladněné v provozovně společnosti do prodeje. Inspektoři, podle informací Blesku, nyní dohlíží na to, jak Včelpo plní nařízení SVS okamžitě stáhnout antibiotické šarže z celé obchodní sítě.

Fotogalerie
17 fotografií