PRAVIDLA SOUTĚŽE: "VYBERTE BLESKOVÝ TREZOR "
1. Organizátor soutěže, pravidla
Společnost ERIKA, a.s. se sídlem Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále jen "organizátor") pořádá znalostní telefonickou soutěž s názvem "VYBERTE BLESKOVÝ TREZOR". Soutěž je zveřejněna v deníku BLESK a na www.blesk.cz. Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na portálu www.blesk.cz.

2. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců společností ERIKA, a.s. a Ringier Axel Springer CZ a.s., a.s. a jejich rodinných příslušníků.

3. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěž se uskuteční v období od 18.1.2011 (00.00  hod.) do 23.1.2011 (24.00 hod.). Soutěž je rozdělena do jednotlivých soutěžních kol. Každý všední den vždy od 00.00 hod. do 24.00 hod. probíhá jedno soutěžní kolo a další soutěžní kolo pak probíhá během víkendu, tedy od soboty od 00.00 hod. do neděle do 24.00 hod. Pro každé soutěžní kolo budou v deníku Blesk a na www.blesk.cz zveřejněna dvě čísla ze čtyřmístného kódu (v neděli budou tato čísla zveřejněna vždy pouze na www.blesk.cz), který otvírá trezor Blesku a nápověda, formou otázky, pro správné rozluštění kódu (tzn. odpověď na tuto otázku tvoří dvě zbývající čísla čtyřmístného kódu). Pokud víte správný čtyřmístný kód, který otevírá trezor Blesku, postupujte  následujícím způsobem:

1. účastníci této soutěže se mohou registrovat výlučně prostřednictvím telefonního
hovoru na zveřejněné soutěžní číslo 906 600 604 nebo na čísle 906 600 600,

2. telefonní hovor musí být uskutečněn vždy během trvání příslušného soutěžní kola, pro které bylo zadání v deníku Blesk nebo na www.blesk.cz zveřejněno (Příklad: pokud jsou dvě čísla s nápovědou zveřejněna v pondělí, lze volat na shora uvedené tel. Čísla a sdělovat čtyřmístný kód během daného pondělí od 00.00 hod. do 24.00 hod.),

3. počet telefonních hovorů jednotlivých soutěžících není omezen,

4. dvě čísla ze čtyřmístného kódu naleznete na obrázku s trezorem včetně
nápovědy - pomocné otázky pro určení správného celého čtyřmístného kódu. Toto číslo, tzn. celý čtyřmístný kód, nám nadiktujte.
Soutěž pořádá a technicky zajišťuje její organizátor - společnost ERIKA, a.s., na základě povolení MF Č.j. 901/20400/2006 ze dne 17.2.2006. Výherci soutěže budou určeni způsobem stanoveným v čl. 5 těchto pravidel. Cena telefonního hovoru činí max. 60,- Kč včetně DPH. Tuto službu neposkytuje Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,T-Mobile Czech Republic a.s., a Vodafone Czech Republic a.s.

4. Cena
Za každé soutěžní kolo získá jeden vylosovaný výherce aktuální inzerovanou výhru.

5. Výherce
Bezprostředně po skončení období vymezeného pro sdělení odpovědi, tzn. po skončení příslušného soutěžního kola, budou vybráni ze všech soutěžících pouze ti, kteří uvedli správný čtyřmístný kód, který otevírá trezor Blesku v daný herní den. Z těchto soutěžících pak bude za přítomnosti loterijní komise a zástupců státního dozoru vylosován vždy jeden výherce za příslušné soutěžní kolo.

Jméno výherce příslušného soutěžního kola bude zveřejněno na www.blesk.cz vždy třetí den po skončení příslušného soutěžního kola. Výherce bude kontaktován telefonicky. Organizátor soutěže zašle výhru výherci prostřednictvím poštovní poukázky, spolu s oznámením o výhře doporučenou poštou.

Neposkytnou-li výherci součinnost k tomu aby jim výhry mohly být řádně zaslány či nevyzvednou-li si výherci výhry nejpozději do tří měsíců ode dne prvního zaslání výherci, propadají výhry ve prospěch organizátora soutěže (dle data na podacím lístku).

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel
Účastí v soutěži – tzn. sdělením kódu organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, příjmení a bydliště v deníku Blesk a na www.blesk.cz. V případě výhry dává účastník souhlas s tím, že společnost ERIKA, a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti ERIKA, a.s.. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

7. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.