Praha se snaží zámek získat od roku 2018 a podle dřívějších plánů v něm zamýšlí vybudovat mimo jiné hospicové centrum. Zámek z 18. století, i přilehlý park, jsou uzavřeny a chátrají.

Půl miliarda by nebyla konečná částka

„Zájem města o získání této nemovitost trvá, ale nemůžeme za ní státu zaplatit více než půl miliardy, když jen opravy stávajících budov za účelem jejich uvedení do provozuschopného stavu budou stát stovky milionů korun,“ sdělil ČTK Zábranský.

Snaha o záchranu

Podle radního je ve veřejném zájmu, aby město památku získalo do svého vlastnictví, a to bezúplatně v souladu s projektem, který k takovému převodu město v minulosti vypracovalo. Zámek chce magistrát nejen opravit, ale areál zpřístupnit veřejnosti a vybudovat zde občanskou vybavenost.

Pokud by stát prodal areál v dražbě, hrozí podle Zábranského, že by zámek dál chátral. Navíc případný soukromý vlastník by kvůli vysoké ceně prosazoval nevhodnou masivní výstavbu. „Pokud by stát prodal zámek a zámecký areál v dražbě, těžko je získá někdo, kdo bude mít opravdu upřímný zájem budovy opravit tak, jak by si památka zasloužila,“ dodal Zábranský. Pokud by jej město získalo, společně s Prahou 6 by investovalo do jeho záchrany.

Ministerstvo: Má jít o směnu, ne koupi

„Ministerstvo financí skutečně předmětný dopis pana radního Zábranského obdrželo. Nyní se s jeho obsahem podrobně seznámíme a i po konzultaci s ÚZSVM rozhodneme o dalším postupu,“ uvedl Běhal. Stát s městem jednají o směnách majetků dlouhodobě a několik jich už uskutečnily. V připravované směně pak jednají o možné výměně zámku Veleslavín za Faustův dům a několik menších pozemků, například parkoviště u státních budov. „Má jít o směnu, nikoliv o to, že by Praha státu za zámek Veleslavín zaplatila,“ dodal Běhal.

Autorem věhlasný architekt

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčila se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Po komunistickém převratu byl areál znárodněn. Po revoluci měly objekt v nájmu různé instituce. Nyní spadá pod ÚZSVM, který areál získal od ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2015. V poslední době zámek a přilehlé budovy chátrají a areál s lesoparkem je uzavřený veřejnosti. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986.

Fotogalerie
76 fotografií