Přípravy uvedení do provozu prvního z oblouků Negrelliho viaduktu pokročily. Dělníci dokončili zasklení oblouku č. 36, který byl vybrán pro pilotní provoz infocentra. Pokud vše půjde dobře, tak by Negrelliho viadukt, který odděluje Karlín od historického centra města, měl v budoucnu fungovat jako místo setkávání. Počítá se s provozem kaváren, občerstvení, obchodů, ale i zázemím pro kulturní projekty či startupy.

„Do budoucna je důležité nastavit ten projekt tak, aby tady byla skutečně široká plejáda aktivit. Abychom nepodpořili jenom tu probíhají gentrifikaci Karlína, která je realitou, ale abychom do toho vložili skutečně živý projekt,“ uvedl náměstek Petr Hlaváček (STAN).

Budoucnost oblouků i okolí

Využití oblouků určených k pronajímání bude rozděleno do čtyř kategorií. „Složení budoucích uživatelů mělo být ze 40 % komerční, aby se ten projekt uživil, ze 40 % kreativní a ze 20 % inovativní,“ sdělil novinářům radní Adam Zábranský (Piráti). Pro komerční využití bude možné prostor pronajmout za předem stanovenou částku na pět let. Prostory pro kreativní využití budou pronajímány na tři roky za zvýhodněnou částku a prostory pro inovativní využití budou pronajímány na jeden rok, což je dle Zábranského vhodné především pro startupy. „Cílem je, aby celkový provoz byl ziskový,“ dodává.

„Jsme rádi, že se ten projekt trošku posunul do další fáze. To znamená, že se nyní připravuje ten oblouk, kde bude informační centrum a pochopitelně se nesmí zapomenout i na to okolí,“ uvádí radní MČ Praha 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09). V budoucnu by i okolí viaduktu mělo projít revitalizací a měl by vzniknou park. „Aby to mohlo být místo pro setkávání a nejenom pro nějaké živelné parkování, které tady teď probíhá,“ dodává Slabihoudek.

Pilotní provoz

„Celkem jsou práce rozdělené na čtyři etapy, přičemž první dvě má na starosti TSK. Třetí etapa zahrnuje instalaci vybavení s následným provozem a čtvrtou fází je dvouletý monitoring vlivu provozu na samotnou konstrukci mostu,“ uvádí Technická správa komunikací (TSK). Během prvních dvou fází byl prostor připojen na inženýrské sítě, byla připravena podlaha i vytápění prostoru a zmíněná instalace prosklených stěn se vstupními dveřmi.

V lednu by měl objekt od TSK převzít Trade Centre Praha, který dodá dřevěnou vestavbu, která bude vsazena do oblouku i další potřebné vybavení. „Pak se spustí pilotní provoz. Kromě informační náplně pro veřejnost i pro zájemce z řad budoucích uživatelů budeme vymýšlet i nějaké aktivity, které to tady oživí nad rámec čistě toho informačního charakteru,“ uvádí Zábranský. Infocentrum by mělo zahájit svůj provoz v březnu.

Pilotní provoz potrvá dva roky, přičemž po prvním roce dojde k vyhodnocení vlivu provozu na viadukt. Výsledky tohoto měření budou následně využity pro získání stavebního povolení pro zbytek oblouků.

Video
Video se připravuje ...

Vnitřek Negrelliho viaduktu, 30. 10. 2023 Anastazie Podhůrská

Fotogalerie
13 fotografií