Inspektoři zjistili, že žena měla zvířata ve dvou místnostech o celkové ploše 40 metrů čtverečních. Chovatelka zvířata podle SVS rozmnožovala v podmínkách, které neodpovídají počtu zvířat. Zvířata neměla dostatečný prostor pro hru, odpočinek nebo fyzickou aktivitu. Zároveň podle inspektorů byly v místě nevhodné hygienické podmínky.

Pražský veterinární správa podala městskému úřadu návrh na odebrání všech zvířat a umístění do náhradní péče. „Zároveň obci s rozšířenou působností doporučila dle příslušného paragrafu zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz chovu a propadnutí zvířat, protože chovatelka neposkytla týraným zvířatům péči, kterou vyžadoval jejich zdravotní stav a je důvodná obava, že jejich týrání bude pokračovat,“ uvedla veterinární správa. Kontroly chovu se kromě SVS zúčastnili také zástupci České inspekce životního prostředí a celní správy.

Konat musí Praha 8

„Jde o další smutný případ takového jednání, který je bohužel o to citlivější, že se týká jak psů, tak i koček a mezinárodně chráněných druhů papoušků. Jsem rád, že Státní veterinární správa navrhla odebrání všech zvířat majitelce a rovněž jí navrhuje i uložení zákazu chovu,” vyjádřil se pro Blesk.cz náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast péče o zvířata Jiří Pospíšil (TOP 09).

„Považuji za nutné, aby jí byla týraná zvířata odebrána co nejdříve. Tento krok musí na zmíněný návrh učinit městská část Praha 8. Jakožto náměstek primátora, který má v gesci péči o zvířata, jsem proto Praze 8 nabídl plnou součinnost mého týmu, aby se pomoci trpícím zvířatům dostalo co nejrychleji. Věřím, že nastalou situaci budou urgentně řešit,“ doplnil.

Video
Video se připravuje ...

„Množitelé mají z novely strach,“ říká její spoluautor. Pro Blesk tlapky jde o jeden z vrcholů Markéta Volfová, Lukáš Červený

Fotogalerie
12 fotografií