O dalším osudu mostu se v metropoli diskutuje dlouhou dobu, státní Správa železnic na další postup vypsala soutěž, ve které loni uspěl návrh studia 2T engineering počítající se zachováním pouze pilířů mostu a nahrazením nynější nosné konstrukce novostavbou. Autoři návrhu také uvedli, že konstrukce by se mohla přesunout mezi nový železniční most a Palackého most a sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty.

Petice

S nahrazením současného mostu, který je kulturní památkou, novou stavbou, nesouhlasí nejen památkáři, ale vystupoval proti ní třeba i bývalý náměstek pro dopravu pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Argumentují tím, že most je možné opravit. Za zachování stávající podoby mostu se postavila také radnice Prahy 5 a vznikla pro ni petice, kterou na internetu podpořilo přes 11 000 lidí. Podle dřívějších vyjádření SŽ je most nicméně kvůli špatnému stavu neopravitelný, nebo by oprava byla neúměrně komplikovaná.

Porušení zákona?

„Představa Správy železnic, že ponechá z památkově chráněného mostu jen jeho podstavec a tím bude památka zachována, je naprosto scestná a je nepochopením smyslu ochrany kulturních památek i principu ochrany pražské památkové rezervace, památky světového dědictví UNESCO,“ uvedl v dopise Kupkovi Girsa.

Připomíná, že podle zákona je vlastník kulturní památky povinen pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před poškozením a znehodnocením. To se v případě železničního mostu pod Vyšehradem 19 let nedělo. SŽ tedy podle něj porušuje zákon o státní památkové péči. ICOMOS argumentuje i názory mezinárodních expertů na opravy ocelových nýtovaných konstrukcí, podle nichž je most opravitelný.

Podle komitétu je nutné hledat řešení u mezinárodních odborníků, kteří mohou doporučit k převzetí normy, a stejně tak poradit, jak nejlépe certifikovat v ČR pevnou jízdní dráhu systému edilon sedra. To je prvek, který by umožnil na Vyšehradském mostě plné zatížení soudobým železničním provozem s výrazným snížením hluku. Švýcarský expert na historické mostní konstrukce Eugen Brühwiler bude v úterý v Praze přednášet na pozvání iniciativy Nebourat.cz, která na zachování mostu apeluje.

Video
délka: 44:02.84
Video se připravuje ...

Kupka v Blesku o budoucnosti dopravy v ČR. Povolí rychlost 150 km/h i pivo za volantem? Vera Renovica, Lukáš Červený

Fotogalerie
35 fotografií