Nadace Sirius v minulém roce nechala ve spolupráci s Univerzitou Karlovou vypracovat prognózu dopadu pandemie na rodiny s dětmi. „Oslovili jsme přes 100 odborníků ze sociální sféry, kteří jasně potvrdili, že vlivem pandemie dochází ke zhoršení ekonomické a sociální situace u všech typů rodin - od kompletních přes samoživitele až po domácnosti pečující o zdravotně postiženého člena. Jde o nejkomplexněji zpracovanou prognózu tohoto typu, která kdy na území České republiky vznikla,“ řekla pro Blesk ředitelka nadace Sirius Dana Lipová.

Odborníci jako 3 největší hrozby identifikovali finanční potíže způsobené ztrátou zaměstnání, psychickou zátěž rodičů, kteří při lockdownu museli skloubit svoji práci, výuku dítěte a starost o domácnost. A v neposlední řadě eskalaci domácího násilí. Rodiny spolu byly zavřené 24 hodin v často ne zcela vyhovujících bytových podmínkách – neměli dostatek osobního prostoru, což vedlo k eskalaci domácího násilí a to jak v rodinách, které tento problém nikdy neřešili, tak i v těch, kde je tento problém dlouhodobý a situace ho ještě zhoršila.

Grantová výzva

Na základě těchto zjištění se nadace v minulém roce rozhodla spustit grantovou výzvu zaměřenou na dětské oběti domácího násilí. „V rámci výzvy jsme podpořili šest projektů asi 13 miliony korun. Kromě centra Acorus ve Vratislavově ulici to bylo pražské centrum Locika, které získalo peníze na překlady zahraničních manuálů pro práci s dětmi ohroženými násilím, dále pak organizace Dětské krizové centrum a Spondea a preventivní projekty Domu Tří Přání a spolku Semiramis.

Včasný záchyt dětských obětí domácího násilí je klíčový k tomu, aby mohla být dítěti poskytnuta odpovídající pomoc. „Obecně problémy s domácím násilím nejčastěji odhalí škola, i to ale pandemie zkomplikovala,“ říká Lipová. Přitom včasná pomoc je zásadní. „Ve velké části případů se násilné chování přenáší. To znamená, že dítě, které vyrůstá v násilném prostředí, může být samo v dospělosti násilníkem,“ vysvětluje ředitelka.

Pomoc i dalším organizacím

Nadace se ale nezaměřuje jen na řešení domácího násilí. Podporuje například i organizace, které se věnují pomoci rodinám s postiženými dětmi. „Konkrétně podporujeme Centrum provázení. Jedná se o pomoc rodinám, kterým se narodí postižené dítě, nebo rodinám, kde se dítě potýká s těžkou nemocí.,“ vysvětluje Lipová.

„Představte si situaci, že se rodina 9 měsíců těší na miminko a to se pak narodí postižené. Je to ohromná rána pro všechny a rodiče potřebují v tu chvíli pomoc. Aby mohla být léčba dítěte úspěšná, je velmi důležitá informovanost rodičů a také jejich psychická vyrovnanost. Pracovníci centra s rodinou komunikují většinou přímo v nemocnici, případně porodnici. Rodině pak také předávají kontakty na organizace v místě bydliště, které jim v jejich situaci mohou pomoci,“ popisuje fungování Centra provázení Lipovská.

I přes snahu lékařů, nemá Česká republika období přípravy, sdělování a následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy dostatečně podchyceno, přitom je to podle řady výzkumů klíčový okamžik ve fungování celé rodiny. I proto je fungování Centra provázení nesmírně důležité.

Video
délka: 03:51.80
Video se připravuje ...

„Češi se bijí a považují to za normální.“ Expertka popsala, jak násilí ničí děti David Budai, Blesk Zprávy

Fotogalerie
8 fotografií