Organizace Acorus poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní pomoc. Prostřednictvím Acorusu mohou tyto osoby, tedy dospělí spolu s dětmi mohou, využít krizové pomoci, odborného sociálního poradenství, organizace je ale také schopna nabídnout ohroženým osobám azylové bydlení na skryté adrese.

Více pomoci díky grantu

„Pokud jde o pomoc dětem ohroženým domácím násilím, doposud jsme pracovali především s dětmi, které již se svými matkami z násilné domácnosti odešly a vyhledaly bydlení v azylovém domě na utajené adrese. V posledním roce jsme začali pracovat také s dětmi rodičů, kteří využívají služby naší poradny, naše kapacita však byla omezená na několik hodin týdně. V minulém roce už bylo jasné, že námi poskytovaná podpora nestačí – poptávka po službách pro děti ohrožené domácím násilím významně vzrostla. I proto jsme se v minulém roce rozhodli využít grantové výzvy nadace Sirius, díky které jsme mohli otevřít nové terapeutické centrum ve Vratislavově ulici“ říká pro Blesk Kateřina Mrzenová z organizace Acorus.

Nově otevřené centrum díky získanému grantu může nyní nabízet hned několik terapií. Po vstupním pohovoru, který absolvuje dítě do 15 let vždy v doprovodu jednoho z rodičů, terapeuti nastaví individuální postup, který by dítěti měl pomoci. „Kromě klasické individuální terapie, poskytujeme i arteterapii nebo tanečně pohybovou terapii. Děti, na kterých je násilí pácháno, nebo jsou ho svědky, mají často problém s porozuměním svých emocí nebo jejich vyjádřením, tyto terapie jim v tom pomáhají,“ vysvětluje Mrzenová.

Videotrénink

Kromě terapií zaměřených speciálně na děti, mají rodiče možnost využít i takzvaný videotrénink. „Velmi často se stává, že pokud je jeden z rodičů dlouhodobě vystaven násilí, může mít v důsledku těchto traumatických zážitků a dlouhodobě prožívaného stresu oslabené rodičovské kompetence. Právě s tím pomáhá videotrénink, během kterého terapeut natočí běžnou interakci mezi rodičem a dítětem, jako je například společná hra. Následně se pak terapeut s rodičem na nahrávku dívají a probírají situace, kdy rodič dobře reaguje a vnímá potřeby dítěte, a kdy je naopak toto spojení zapotřebí více posílit,“ popisuje netradiční terapii Mrzenová.

Pandemie situaci zhoršila

Největší šanci zachytit signály ukazující na násilí páchané na dětech mají bezesporu školy. To vlivem protipandemických opatření v minulém roce ale prakticky vymizelo a děti se tak ocitly ve složitých situacích prakticky opuštěné, neměly se komu svěřit. Vlivem většího stresu způsobeného právě pandemií se však násilí často začalo vyskytovat i v rodinách, které do té doby fungovaly normálně. Tam, kde byly problémy už před lockdownem se situace často prudce zhoršila.

Děti, které se často po dlouhých měsících nebo i letech odhodlají se svým problémem někomu svěřit, však naráží i na nepochopení, zlehčování nebo nechuť problém řešit. „Máme klientku, patnáctiletou slečnu, která se svým problémem svěřila třídní učitelce, ta jí ale nevěřila. To dětem přináší velké zklamání, přestávají věřit, že se jim může dostat pomoci. Naštěstí si jiná kantorka všimla, že se dívka zhoršila v prospěchu a straní se kolektivu a nabídla jí podporu. Bohužel zlehčování nebo nedůvěra je velmi častý problém, se kterým se děti setkávají,“ nastínila situaci Kateřina Mrzenová.

Odborníci přitom upozorňují na paradoxní situaci, kdy stát za období protiepidemických opatření eviduje menší počet případů týraných dětí a organizace specializující se na zneužívané děti hlásí naopak citelně zvýšený zájem o své služby. V roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 2217 případů fyzického, psychického či sexuálního zneužívání dětí. O rok později pak 2221 případů a loni „pouze“ 1936 případů zneužívaných dětí. Můžou za to především uzavřené školy, kde je právě záchyt nejčastější.

K lepšímu záchytu dětí ohrožených domácím násilím má sloužit právě i nově otevřené terapeutické centrum. Nadace Sirius zajistí z vlastních zdrojů jeho provoz na prvních 26 měsíců. Pak by se měl začít na nákladech podle předpokladu podílet stát.

Fotogalerie
18 fotografií