Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v létě přijal usnesení, podle kterého bere vážně podněty vznesené vůči Arenbergerovi, týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při vedení klinických hodnocení.

„Senát dále konstatoval, že Arenbergerovo vysvětlení přijal, ale pokud skutečně došlo k popsanému jednání, považuje je za neslučitelné s etickými požadavky na člena akademické obce,“ uvedl Deník N.

Předseda Akademického senátu Marek Vácha serveru upřesnil, že na červnovém zasedání akademického senátu vystoupil na vlastní žádost i Arenberger. Senát podle něj konstatoval, že mu nepřísluší suplovat práci policie. Informace prý čerpali především z médií a nemají jiné zdroje. „Důvod, proč se věcí zabýváme, je naše logická snaha o to, aby značka 3. LF UK byla nadále vysoko hodnocena a abychom udrželi stávající výbornou pověst fakulty,“ dodal Vácha s tím, že ctí presumpci neviny.

Senát také vyzval děkana fakulty, aby podal podnět na Etickou komisi Akademického senátu UK, aby se podnětem zabývala a aby zvážila, zda byl, či nebyl porušen Etický kodex UK.

Neveřejné jednání

Etická komise podle Deníku N k dané věci mlčí, protože její jednání je podle jednacího řádu neveřejné. Předsedkyně Zuzana Červinková redakci pouze sdělila, že stanovisko komise obdrží zúčastnění, tedy předkladatel a dotčený, rektor, předseda Akademického senátu UK a děkan fakulty, které se podání týká. Výsledné stanovisko podle ní bude v anonymizované podobě zveřejněno na webu Univerzity Karlovy.

Problémem byl majetek

 

Arenberger byl ministrem zdravotnictví zhruba sedm týdnů. Rezignoval 25. května poté, co média zveřejnila informace o jeho majetku, pronájmu jeho nemovitosti nemocnici, kterou vedl, a zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky. Arenberger, který pochybení opakovaně odmítl, se pak vrátil zpátky do čela vinohradské nemocnice. Jeho aktuální vyjádření ČTK shání.

Na konci června ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že kontrola jeho úřadu neukázala ve vinohradské nemocnici žádná pochybení. Výsledky kontroly ministerstva financí podle něj upozornily na potenciální střet zájmů Arenbergera, když pronajímal nemocnici vlastní sklad na Mělnicku jako archiv. Pronájem proto bude ukončen, řekl tehdy Vojtěch.

Arenberger je také jediným ředitelem fakultní nemocnice, který dosud nemá bezpečnostní prověrku. Vojtěch po svém nástupu trval na tom, aby o ni požádal, což exministr učinil.

Video
Video se připravuje ...

Odcházení Petra Arenbergera: Ministr zdravotnictví oznámil rezignaci a promluvil o lynči ČTK / Blesk Zprávy

Fotogalerie
21 fotografií