Domek na nářadí,“ takovýmto nepříliš lichotivým termínem označil bývalý starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) ateliér Hany Wichterlové v Praze na Újezdu. Jenomže tím nikdy nebyl a zjevně ani nebude. Vachrlaté stavení, které dotváří okázalou atmosféru zahrádky, jako z jiného světa bude nyní nově opatrovat hlavní město. Magistrát a radnice Prahy 1 už k tomu uzavřely memorandum.

Oživení zapomenutého prostoru

„Jsem strašně vděčná za to, že se konečně podařilo tuto záležitost dotáhnout do konce,“ sdělila radního hlavního města Hana Třeštíková (Praha Sobě) při příležitosti podpisu memoranda. O osudu ateliéru se totiž léta horovalo, nic konkrétního však z jednání nevzešlo. Radnice Prahy 1 za bývalého vedení hodlala ateliér nejprve prodat, po vlně vzedmuté nevole oznámila záměr na opravu.

 Ta se až do dnešních dnů neuskutečnila. Nad ateliérem totiž visel otazník – co s ním bude dál? Magistrát o něj měl zájem, radnice Prahy 1 za něj však požadovala peněžitou kompenzaci. K té díky podepsanému memorandu nedošlo. „Praha 1 a magistrát spolu nemusí jednat kupecky ale vstřícně,“ sdělil nynější starosta první městské části Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). „Na memorandum shlížím tak, že nesymbolizuje naší ztrátu. Má-li být ateliér jednoho dne zpřístupněn, věřím, že vhodnějším správcem bude magistrát.“
Tudy by mohl vést eventuální vstup do zahrady k ateliéru. Podle radní hl. m. Třeštíkové i radního Prahy 1 Davida Bodečka se jedná o jednu s možností, jak ateliér do budoucna zpřístupnit veřejnosti.
Tudy by mohl vést eventuální vstup do zahrady k ateliéru. Podle radní hl. m. Třeštíkové i radního Prahy 1 Davida Bodečka se jedná o jednu s možností, jak ateliér do budoucna zpřístupnit veřejnosti.
Autor: David Zima

Provoz ateliéru by měla konkrétně převzít Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Její vedoucí PR a oddělení marketingu Michaela Vrchotová přitom nastínila, jaké má galerie s ateliérem plány: „Program by měl být výstavní. Mělo by se zejména jednat o prezentaci děl Hany Wichterlové a jejích současníků. Nabízí se také přednášky pro odborníky, děti či seniory. V neposlední řadě je zde úchvatná zahrada, kde by se mohla konat nejrůznější sympózia.“

Praneteř Hany Wichterlové Marie k tomu přislíbila, že bude-li ateliér jednou skutečně zpřístupněn, bude tomu tak v »plné kráse«. „Jako rodina jsme připraveni k obnově přispět účastí v přípravném týmu plánované instalace. Rádi bychom galerii věnovali části nejen původního vybavení, ale také i uměleckých výtvorů, které zde byly,” pronesla.

Jen začátek dlouhé cesty

Memorandum je nicméně jen prvním krokem z mnoha. Podle Třeštíkové bude teď ze strany hlavního města potřeba celá řada kroků, kterých je třeba učinit. „Hovoříme o třech až čtyřech letech, kdy by mohl být ateliér otevřen veřejnosti,“ sdělila.

„Nejprve celé odsvěření musí posvětit rada Prahy 1, následně musí GHMP uvést do své zakládající listiny, že se jedná o objekt, který spravuje. Následovat bude projekt na rekonstrukci, hledání vhodné firmy, vyřešení různých povolení,“ vyjmenovala s tím, že je zásadní, aby ateliér do budoucna vypadal přesně tak, jako v období, kdy jej Wichterlová obývala. O částce je předběžné hovořit, ředitelka GHMP Magdalena Juříková nicméně dříve hovořila o nákladech ve výši 6,5 milionu korun.

Stěžejní otázka: Kudy dovnitř?

Po rekonstrukci nicméně zůstává na magistrátu i na radnici Prahy 1 otázka – jak ateliér zpřístupnit? V současnosti to lze pouze skrz nájemní obývaný dům. „Existují dvě varianty, přičemž ani jedna není bez komplikací,“ sdělila Třeštíková. „Jedna cesta je možná ze shora z dětského hřiště, které je nad ateliérem ve svahu, což by byla preferovanější varianta. Druhá možnost je přes sousední opuštěný dům, který je v majetku Prahy 1,“ nechala se slyšet radní.

Pro jeho malý vzrůst interiérů se mu přezdívá „Hobitín“. Ten dlouhá léta zeje prázdnotou. Radní Prahy 1 pro oblast majetku David Bodeček (Piráti) pro Blesk uvedl, že by si přál, aby i tento dům oplývající pozoruhodnou atmosférou dob minulých posloužil kulturním účelům. Bodeček by si tam dovedl představit například muzeum loutek.

„Byl bych rád, kdyby ve spolupráci s GHMP došlo k tomu, aby zahrada a dům byly propojeny a posloužily oboje kulturním účelům,“ vysvětlil. „Je totiž nešťastné, že dosavadní přístup k ateliéru je veden skrz nájemní dům. Podle mne není jiná možnost, než ten dům přebudovat na objekt, který by posloužil umění a kultuře, protože pro obytné účely už není vhodný.“

Fotogalerie
74 fotografií