Nemocnici Na Františku v tuto chvíli spravuje městská část Praha 1, která však nemá dostatek financí a kapacit, aby nadále řídila takto rozsáhlou nemocnici. Pomůže proto magistrát, který ji částečně převezme a poskytne finance na provoz a rozvoj. V jakém režimu si ale nemocnici „rozdělí“, není v tuto chvíli jasné.

„Máme tři varianty. První je, že magistrát si pronajme nemovitosti od Prahy 1. Druhá, že Praha 1 a magistrát založí třetí subjekt, do nějž se vloží nemovitosti a peníze. Třetí variantou je odsvěření nemovitostí. O nejlepší variantě bude dále jednat rada i zastupitelstvo,“ říká radní pro sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě).

Přesun ambulance

Nově pojmenovanou Metropolitní nemocnici Na Františku bude provozovat příspěvková organizace, která byla založená letos 1. července a jež nyní jedná s pojišťovnami o nových smlouvách. Podle zastupitele magistrátu a předsedy Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas Miloše Růžičky (STAN) doposud podepisovala nemocnice smlouvy vždy na jeden rok. Nová příspěvková organizace ale usiluje o víceleté smlouvy, které zajistí stabilitu a výhodnější podmínky.

Na jednání přichází zástupci příspěvkové organizace s konkrétním plánem na změnu. A co se chystá? Do nemocnice má být podle Miloše Růžičky přesunuta část služeb z městské ambulance ve Spálené. Důvodem jsou prý provozně-bezpečnostní důvody. V praxi to znamená, že magistrát nechá vybudovat nový urgentní příjem, kam budou sanitky přivážet pacienty. Z toho důvodu bude přenesená z ambulance pohotovostní lékařská služba a bude zřízené nové stanoviště pro záchranky.

Více lůžek

Dojde i na rozšíření lůžkové části. Nemocnice v tuto chvíli disponuje zhruba 140 lůžky. „Plánujeme obnovou lůžek ARO, které zde tradičně byly a které jsou velmi důležité kvůli přednemocniční péči záchranné služby. Počítá se s tím, že se zřídí jedna stanice ARO se šesti lůžky a lůžková rehabilitace se třinácti lůžky,“ říká o plánech radní. Dojít by mělo i na rozvoj jednodenní chirurgie nebo chirurgii zaměřené na pacienty s karcinomem prsu. V nemocnici bude nově také pohotovostní lékárna s nonstop provozem pro pacienty. Které další konkrétní služby se budou přesouvat z ambulance ve Spálené a více rozvíjet, se bude v dalších měsících upřesňovat.

Fotogalerie
10 fotografií