„Takové opatření je možné uvést do praxe s ohledem na dostatečný počet lékařů na ARO a Oddělení urgentního příjmu FNB,“ uvedla nemocnice. Nepřetržitý provoz podle informací na webu ministerstva práce znamená, že provoz je zajištěný 24 hodin sedm dní v týdnu. Lékaři, kteří dosud pracovali na směny a přesčasy, hrozili, že dobrovolné přesčasy vypoví, a provoz oddělení tak skončí v 15:30.

Vedení nemocnice nového primáře Josefa Školu podporuje, má podle něj doporučení i od předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimíra Černého.

„Zaměstnanci oddělení ARO a Urgentního příjmu, kteří se vymezili proti jmenování MUDr. Josefa Školy do funkce primáře, s ním nemají žádné osobní ani profesní zkušenosti. Vedení nemocnice tedy jejich hrozby omezení poskytování péče vnímá jako neopodstatněné a nezodpovědné,“ napsali zástupci nemocnice na sociální síti.

Zpochybňování výsledku výběrového řízení a rozhodnutí sedmičlenné komise složené z respektovaných odborníků, mezi nimiž byli přednostové klinik, primáři, zástupce lékařské fakulty i odborné společnosti, považují za nepřijatelné.

Proti jeho jmenování bylo podle Deníku N 32 ze 40 tamních lékařů. „Jednáme jak se členy stávajícího týmu ARO, tak s externími lékaři se zájmem zaměstnání ve FNB. Péče o pacienty bude v každém případě zajištěna,“ odpověděla tento týden na dotaz ČTK mluvčí FNB Eva Stolejda Libigerová.

Lékaři podle Deníku N rozeslali pražským nemocnicím dopis, že bude tamní ARO a urgentní příjem fungovat pouze ve všední dny od 7:00 do 15:30. „Péče o pacienty v této době tak připadne na ostatní poskytovatele zdravotnické péče hlavního města Prahy a Středočeského kraje,“ uvedli v něm.

Bulovka byla v posledních letech podle dřívějšího vyjádření ředitele Jana Kvačka nemocnicí, která každý den odbavila nejvíce sanitek s pacienty z Prahy a Středočeského kraje. V roce 2019 uvedl, že jde asi o 28.000 ročně. Situaci mělo zlepšit nařízení ministerstva zdravotnictví z roku 2021, které kapacity pražských nemocnic přerozdělilo. V té době počítalo s průměrem 370 pacientů denně, z nich Bulovka pokrývala 82, což bylo nejvíc z osmi nemocnic. Po změně jich mělo být 75 z celkem 470. Spolu s FN Motol by ale stále byla na prvním místě.

Fotogalerie
5 fotografií