„Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměrovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ uvedl Bárta.

Sociální geografka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Eva Janská v souvislosti s výstavou upozornila na to, že migrace může mít značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku a je jednou z největších výzev, kterým lidstvo čelí. „Propojení migrace a udržitelnosti je důležité pro budoucnost naší planety a pro to, jak budeme žít a hospodařit s našimi zdroji,“ sdělila.

Výstavě poskytl záštitu pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). „Délka našich životů je jen kapkou v moři věků, nezbavuje nás to ovšem zodpovědnosti za osud naší planety i na doby budoucí,“ podotkl.

Oceněný organizátor výstavy

Organizátor výstavy Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK se nedávno dočkal významného mezinárodního uznání. Americká akademie umění a věd (American Academy of Arts and Sciences) jej přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů. Podle americké edice časopisu Forbes bylo letos uvedeno 269 nových členů. Do sekce společenských a behaviorálních věd, kam je řazena antropologie a archeologie, přibylo 58 osobností.

Video
délka: 21:50.12
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Zanikneme jako starověký Egypt a Řím? Naše civilizace upadá, varuje Bárta Jiří Marek, Lukáš Červený

Fotogalerie
4 fotografie