V kategorii monografické architektonické výstavy jde podle něj asi o nejnavštěvovanější přehlídku. „Šťastně se sešlo několik faktorů - od velkorysé reklamní kampaně přes ohromné nasazení samotného Josefa Pleskota, který uskutečnil mnoho komentovaných prohlídek na výstavě i po jednotlivých stavbách, až po vyjádření zvoleného pana prezidenta,“ řekl Skřivánek.

Video
Video se připravuje ...

Z výstavy v Museu Kampa - Josef Pleskot: Města. David Zima

Nejnavštěvovanější výstavy s tématem architektury

Za posledních pět let patřily k nejnavštěvovanějším architektonickým výstavám přehlídky španělského architekta Santiaga Calatravy, kterou v Domě U Kamenného zvonu vidělo 16 000 návštěvníků a denní návštěvnost byla 182 lidí, nebo výstava Bydliště: panelové sídliště o českých sídlištích, již v Uměleckoprůmyslovém muzeu vidělo 22 000 lidí, chodilo jich 132 denně.

Obě výstavy se konaly v roce 2018 stejně jako výstava Paneland, kterou připravila Moravská galerie, Tu navštívilo 27 000 lidí a denně ji zhlédlo 310 diváků. Výstavu Josefa Pleskota nazvanou Města na Kampě vidělo denně 217 lidí.

K nejúspěšnějším výstavám architektury v tuzemsku patřil projekt Deset století architektury, který v roce 2001 na Pražském hradě navštívilo 155 266 lidí. Výstavu Josip Plečnik, architektura pro novou demokracii, v roce 1996 vidělo 70 000 návštěvníků.

Fotogalerie
53 fotografií