PVK distribuují vodu v Praze. Vodohospodářskou síť mají pronajatu od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) do roku 2028. U černých odběrů pitné vody prošetřily vodárny 155 případů, podařilo se jich prokázat 126. Nejčastěji zaměstnanci PVK zaznamenali neoprávněnou manipulaci s vodoměrem, a to v 75 procentech případů, dále nalezli neměřené odbočky před vodoměrem nebo neevidované vodovodní přípojky.

Kanalizační přípojky

V případě nelegální produkce odpadních vod objasnily a prokázaly PVK 97 procent z celkových 121 případů. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty,“ uvedl Mrázek.

Vodárny vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Na základě přešetření pak stanoví výši škody. V celkové sumě, kterou provinilcům naúčtují, jsou zahrnuty náklady na přešetření, způsobené škody a sankce. PVK ale kontrolují rovněž objekty, které nejsou v její databázi. Žádají o spolupráci také příslušné místní úřady.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3606 kilometrů a délka vodovodních přípojek činí 891 kilometrů. Kanalizační síť měří 3791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1025 kilometrů.

Fotogalerie
8 fotografií