„Jedná se o povolení kácení stromů v Židenicích a na místě budoucí ulice s názvem Bulvár a o zásah do biotopů zvláště chráněných živočichů v Židenicích,“ uvedl v tiskové zprávě předseda spolku Miroslav Patrik. Řízení o kácení jsou nyní proto přerušená.

V případě Židenic je možné ho povolit až po povolení zásahu do biotopu chráněných živočichů. V případě Bulváru je potřeba provést přírodovědný průzkum.

Nálety v zanedbané lokalitě

Bulvár je zhruba 300 metrů dlouhá ulice, která má spojit Uhelnou a Opuštěnou ulici, nyní je to browfield s náletovými dřevinami. V Židenicích chtějí železničáři kácet na 400 metrů dlouhém železničním náspu v ulici Klíny, kde mají místo současných dvou kolejí vést koleje čtyři.

Video
Video se připravuje ...

Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí.  KAM Brno

Na budoucím bulváru má padnout 16 stromů, v Židenicích 91, vyřezat se mají také keře na několika stech metrů čtverečních.

V případě Bulváru zažádala SŽ o povolení kácení v červnu. Děti Země se zúčastnily místního šetření, na základě vyjádření, které zaslaly, úřad městské části Brno-střed přerušil řízení do 15. srpna 2024. Do té doby se má vyjasnit, zda je nutné povolit tzv. škodlivý zásah do biotopu chráněných živočichů.

Aktivisté: Je vůbec nové nádraží třeba?

V případě Židenic žádala Správa železnic o kácení v dubnu, o měsíc později žádala o povolení škodlivého zásahu do biotopu chráněných živočichů. Krajský úřad na konci srpna tento zásah povolil, proti čemuž se v září Děti Země odvolaly. Kvůli tomu zatím není možné povolit kácení.

„Ve spise chybějí konkrétní doklady, že modernizace skutečně představuje převažující veřejný zájem z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti, který je možné doložit studiemi o nadlimitních intenzitách hluku a o značné nehodovosti,“ uvedl Patrik, který je dlouhodobým odpůrcem přemístění hlavního nádraží do míst dnešního dolního nádraží.

Součástí přestavby železniční tratě v ulici Klíny mají být protihlukové stěny a také náhrada starých mostů za nové se štěrkovým ložem, což má výrazně snížit hluk, který se šíří do okolní obytné zástavby. SŽ plánovala tuto část mezi židenickým nádražím a odbočkou Táborská přestavovat již od příštího roku, mosty se měly začít stavět o rok později.

Fotogalerie
26 fotografií