„Na Masarykově univerzitě nejsou a nebudou tolerovány jakékoliv formy sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, nátlaku či násilí. Od všech je očekáváno, že se k sobě budou chovat s ohleduplností a úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva,“ uvedl rektor univerzity Martin Bareš.

Incident, kvůli kterému skončil pedagog, se odehrál loni, studentka ale zpočátku nechtěla zkušenost ventilovat. Rozhodla se promluvit až poté, co se doslechla, že vyučující údajně dělá návrhy i dalším studentkám.

„Nechci, aby se to opakovalo,“ citoval studentku Deník N, který na případ upozornil. Děkan fakulty Stanislav Balík studentku vyslyšel a s pedagogem rychle rozvázal pracovní poměr.

Docent se brání

Politolog odmítá nálepku násilníka. „Jsem si vědom, že souhlas a jeho sdělení je kontinuální proces, a mám dostatečnou mentální a emoční kapacitu k rozlišování. V dané věci jsem usoudil na jednoznačnou konsenzuálnost kontaktu a nyní necítím potřebu o tom veřejně sdělovat podrobnosti,“ uvedl docent.

Univerzita má na svém webu sekci věnovanou případům sexuálního obtěžování, včetně podrobné metodiky, jak se mají různé situace řešit. Ve středu začne série workshopů, jejichž cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním informace a zprostředkovat jim nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě.

VIDEO: Blesk Podcast: Feriho kauza pomohla univerzitám. Studenti více hlásí sexuální obtěžování.

Video
délka: 23:08.25
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Feriho kauza pomohla univerzitám. Studenti více hlásí sexuální obtěžování Jiří Marek, Elmer Carvalho