„Vzdáváme hold Martinu Středovi i neohroženým Brňanům, kteří nenechali své město napospas nepříteli," řekla při slavnotním odhalení sochy před kostelem Nanebevzetí Panny Marie primátorka Markéta Vaňková.

Socha, dílo Jana Šebánka, zachycuje kněze se sepjatým rukama při modlitbě. V podstavci má dělovou kouli. Pověst tvrdí, že poslední koule vypálená na Brno z největšího švédského děla dopadla k nohám Středy a nehybně zůstala ležet.

Brňané se rozhodli pro novou tradici, každý, kdo si sochu prohlédne, má dělovou kouli pohladit. „Věřím, že sochu přijmou Brňané za svou," prohlásil její autor.

Video
délka: 02:28.30

Odhalení sochy jezuity Martina Středy v Brně TV Blesk Zdeněk Matyáš

Kouzla a magie

K obléhání se váže řada historek a pověstí. Velitel Raduit de Souches měl nechat odlít v alchymistické dílně černou kouli, která měla zabít švédského generála. V poslední den, kdy Torstenson oznámil, že chce město dobít do pravého poledne, jinak odtáhne, začaly zvony odbíjet poledne o hodinu dřív.

Odvážní studenti

Brňané v průběhu obléhání odmítli všechny návrhy na kapitulaci, naopak podnikali na švédské pozice nečekané výpady. Obráncům města vydatně pomáhala také studentská setnina z jezuitské koleje pod velením měšťana Jana Staffa, kterou nechal vycvičit rektor koleje Martin Středa.

Video
délka: 01:06.20

Vzpomínka na švédské obléhání Brna v roce 1645 TV Blesk Zdeněk Matyáš

 

Proti obří přesile

Obléhání Brna trvalo od 3.května do 23.srpna 1645. Posádka tvořená 500 vojáky a asi tisícovkou obyvatel, ubránila město proti asi 28 tisícům vojáků generála Lennarta Torstensona. Úspěch obránců odstartoval skvělou kariéru jejich velitele Louise Raduita de Souches ve službách Habsburků.

Fotogalerie
10 fotografií