„Žalobou chceme dosáhnout návratu k předchozímu stavu a zabránit odpamátnění dalších budov. Stejný postup totiž hrozí u více než 1400 památek, mezi kterými je například Janáčkovo divadlo nebo Dům umění,“ vysvětlil náměstek primátora Matěj Hollan (33, Žít Brno).

„Poliklinika Zahradníkova je jednou ze staveb, kterých se dotýká problematika tzv. opožděně zapsaných kulturních památek. Její průčelí bylo na seznam kulturních památek zapsáno 7. 2. 1989, tedy v době, kdy už byl zrušen zákon o kulturních památkách,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Vašíčková.

Brno proto požádalo ministerstvo kultury, aby rozhodlo, zda poliklinika je, či není kulturní památkou. Z ministerstva pak na konci března letošního roku přišla studená sprcha, když byla poliklinika tohoto statusu zbavena.

Poliklinika na Zahradníkově patří k významným stavbám meziválečné monumentální civilní architektury, v jejíž podobě se odráží klasicistně pojaté egyptské prvky i náznaky kubismu. Vchod do budovy z ulice Kounicova je zdoben sousoším »Zdraví« od sochaře Václava Macha.

Zapsání na listinu kulturních památek zabraňuje vlastníkům historicky cenné nemovitosti libovolně bourat. Brno se tak brání tomu, aby z jeho lokality navždy nezmizely významné stavby, které mají zůstat zachovány pro další generace.

VIDEO: Vyřazení ze seznamu kulturních památek hrozí podle brněnské radnice i Janáčkovu divadlu.

Video
délka: 00:37.64

Ve špatném stavu je i střecha Janáčkova divadla. Původní prefabrikované střešní desky nahradí modernější konstrukce. Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
3 fotografie