„Posudky pouze duplikují informace obsažené ve studii proveditelnosti a jsou naší kanceláři dobře známé. Nedá se tedy říci, že jsou v protikladu s naším stanoviskem, které tyto výsledky zohledňuje,“ uvedla mluvčí Kancelář architekta města Brna KAMB Jana Běhalová.

Podle odborníků je umístění nádraží v centru výhodnější kvůli kratším přepravním časům, nižším stavebním nákladům na městskou infrastrukturu a jejím nižším provozním nákladům. Dalším důvodem je mnohem výraznější přetížení některých silnic a křižovatek v případě odsunutého nádraží.

Brněnské hlavní nádraží, umístěné ve středu města, se dlouhodobě nechávalo »dožít«, počítalo se totiž s tím, že v současnosti již bude existovat nové nádraží.

Proto v posledních pěti letech prodělává nynější nádraží výrazné opravy. O jeho odsunu o kilometr na jih se sice mluví již téměř 100 let, v posledních 20 letech byl však hlas odpůrců tak silný, že se dosud nestaví. Požadují totiž zachování nádraží blízko centra města.

Posudky odborníků ze čtyř univerzit vycházejí ze studie proveditelnosti, kterou zveřejnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a která uvádí, že není možné do budoucna používat současné nádraží kvůli nedostatečné kapacitě.

Náklady jsou podobné

Obě varianty nového nádraží jsou uskutečnitelné a ekonomicky výhodné. Nádraží může být buď odsunuté do míst nákladového dolního nádraží, nebo se jen mírně posunout od dnešního směrem k Malé Americe. Konečné rozhodnutí o variantě musí udělat vláda. Město má stejně jako kraj a SŽDC doporučující hlas.

Cenově se obě varianty řádově neliší. Odsunuté nádraží má stát podle zvolené podvarianty 42 až 45 miliard, nádraží v centru 42 až 56 miliard.

VIDEO: Záludná past u hlavního nádraží v Brně: Vodicí lišty vedou slepce přímo do sloupů.

Video
délka: 00:27
1080p 720p 360p

Záludná past u hlavního nádraží v Brně: Vodicí lišty vedou slepce přímo do sloupů Jiří Nováček