Proč mám potřebu hádat se s lidmi, které vůbec neznám?

Je příjemné užívat si toho, jak nás zlost energizuje. Hádat se, vulgárně napadat, urážet v on-line diskusích může být dobrým ventilem nashromážděného tlaku pro ty, kteří mají nejistotu v tom, jak zacházet s vlastním hněvem a zlostí.

Anonymní prostředí poskytuje možnost se agresivně projevit i těm, kteří by si to z různých důvodů – věk, pohlaví, fyzická síla – nemohli jinak dovolit. Obvykle má sám agresor problémy se sebedůvěrou, sebeúctou.

TIP: Když se hněváme, obvykle vyvstávají témata, kterými se bude potřebné zabývat: hranice, přijetí druhými, vzájemná úcta apod. Buďte obezřetní ve vypjatých diskusích a připusťte i myšlenku, že za některým profilem se může skrývat i agresor nebo duševně nemocný. Neprovokujte zbytečně.  

Proč mám potřebu reagovat i na otázku, na kterou neznám odpověď (Nevíte, co s přebytkem brambor? Neznáte dobrého ortopeda? Můj pes si olizuje tlapky, nevíte, čím to může být apod.)

On-line svět vytváří iluzi o tom, jak je „každý úspěšný, moudrý, zručný, vynalézavý“. To stupňuje pocity nedostatečnosti a méněcennosti. Vyrovnat se s nimi není jednoduché. Často pak cítíme zklamání nebo závist. Zlobíme se na sebe i na ty druhé. Jedním ze způsobů, jak se vyhnout pocitu méněcennosti, je devalvace – snižování druhého.

Pak jakákoliv výzva k diskusi nabízí možnost, abychom zbytečným poučováním, nevyžádanými radami, zesměšňováním, ztrapňováním znova získali ze sebe dobrý pocit převahy a důležitosti.

TIP: Než opět budete chtít napsat komentář do sáhodlouhé a „životně důležité“ on-line diskuse, zkuste se zamyslet, komu ve skutečnosti potřebujete něco sdělit, pro koho v životě potřebujete být více viditelní a přijímáni nebo komu skutečně potřebujete vyjádřit svůj hněv nebo zklamání. 

Proč mám potřebu sdělovat, že něco NEdělám, NEsleduji, NEcítím. A proč mám naopak potřebu sdělovat i banality, které právě teď dělám…

Potřeba vytvářet a posilňovat o sobě nějaký obraz a dojem může být i výrazem nespokojenosti se sebou samým. Na sociálních sítích se dá lépe a jednodušeji zkreslovat skutečnost.

Často si nechceme přiznat vlastní chyby, nedostatky, nespokojenost, omezení, které nás zraňují a pobízejí k práci na sobě. Je pak jednodušší vytvořit iluzi, kde je vše tak, jak chceme my. Dokážeme cokoliv dělat nebo nedělat, i když ve skutečnosti se nám to vlastně nedaří vždy, a vůbec ne tak dobře. Sdílení takového obsahu na sociálních sítích je bezpečné v tom, že nás obvykle nemá kdo konfrontovat s tím, že naše prohlášení jsou často jenom přání.

TIP: Předtím, než opět zveřejníte něco o svých aktivitách nebo pocitech, zkuste se zamyslet nad prchavostí štěstí a připustit, jak by mohlo být úlevné přijmout nedokonalost a chybování za přirozený a dostatečný stav.

Proč chci hlásit, že jsem zamilovaný a šťastný více lidem, proč mi nestačí, že to ví ten, do koho jsem zamilovaný a s kým jsem šťastný?

Nejčastěji potřebu sdělovat a hledat potvrzení u okolí mají nejistí lidé. Ti mají i velkou touhu po dokonalosti. Je pro ně těžké smířit se s tím, že nic není „jenom takové“!  Je pro ně pak ohrožující přijmout a čelit tomu, že ve vztahu jsou dny dobré i špatné, že se něco povede a někdy zase ne. Aby se této konfrontaci vyhnuli, posilují konstantní pocit létání na dokonalém růžovém obláčku. Vyvolaný obdiv pak přináší pocit, že jsou dokonalí. A to pak posiluje tolik potřebnou sebejistotu.

TIP: Když máte touhu sdělovat stav vašeho vztahu na sociálních sítích, zamyslete se nad otázkou: Proč je to nutné udělat právě teď? Co se ve vztahu změní, když sdělení nepublikuji? O čem ve vztahu nejčastěji pochybuji? Je něco o čem mám obavy s partnerem mluvit? Proč se mi toto téma nedaří otevřít?

Proč mám potřebu ukazovat svoje děti, často v situacích, které je mohou zesměšnit…

Důvody, proč někdo zveřejňuje fotografie dětí, mohou být podobné jako ty při sdílení partnerského stavu nebo zveřejňování toho, co se mi daří a co právě dělám. Hledání sebepotvrzení v okolí je častý způsob a například pro dospívání je úplně přirozený.

Dospělý jedinec by měl mít kapacitu udržovat si zdravý pocit sebehodnoty a sebevědomí sám. Problematickým rozdílem je v tomto případě zejména to, že jsou k řešení problémů a nejistot zneužívané děti, které se k tomuto způsobu nemohou nebo nedokážou vyjádřit. To může poukazovat na způsob majetnické výchovy a nerespektování hranic dítěte.

V budoucnosti mohou být, zejména pro jedince s nízkým sebevědomím a přehnanými nároky na sebe, takovéto foto důkazy o své nedokonalosti vnímané negativně jako vlastní selhání a chyba. V případě zneužití okolím – spolužáci, kolegové a pod. – to mohou být zážitky hodně nepříjemné.

TIP: Zkrátka a jasně: nesdílejte fotografie dětí veřejně. Sdílejte je maximálně s rodinou nebo jenom s vybraným okruhem známých.

Jak předejít a bránit se šikaně na internetu:

1.    Blokujte podezřelé účty a nedůvěryhodné sledující.

2.    Hlídejte si soukromí, nesdělujte soukromé informace, nevěřte neznámým lidem.

3.    Svěřte se, jestli máte problém s internetovou šikanou. Nezůstávejte sami, i když je situace citlivá (např. protože jste někomu poslali své intimní fotky, poraďte se s okolím nebo odborníky, požádejte o pomoc.

4.    Sbírejte důkazy, uchovávejte si vše, co by mohlo pomoct v případě vyšetřování.

5.    Předejte věc policii, pokud máte podezření, že šikana naplňuje znaky přestupků nebo trestních činů.

 

Video
Video se připravuje ...

Děti padají do nebezpečných králičích nor sociálních sítí pdc, ub, Jedlička, Železný

Fotogalerie
4 fotografie