Co je společenství vlastníků

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba, která je založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Musí mít své identifikační číslo (IČO) a být zapsána v rejstříku společenství vlastníků jednotek. Základním dokumentem SVJ jsou stanovy, bez nich ho není možné založit.

Problémy vlastníků:

»Cizí« dluhy

Dluh SVJ je i dluhem každého člena SVJ. Může se tak stát, že budete platit za cizí. „Výše dluhu, který konkrétní vlastník musí zaplatit v případě, že dluh není schopno zaplatit společenství, závisí na velikosti podílu člena,“ upozorňuje Mgr. Matouš Vrběcký z advokátní kanceláře FKM Legal.

Rada: Ve vlastním zájmu se pravidelně účastněte schůzí SVJ a dohlížejte na jeho hospodaření včetně případných úvěrů, které by mohlo SVJ čerpat.

Zvíře v domě

Spory často vyvolávají zvířata v domě. Stanovy nemohou určit obecný zákaz jejich chovu. Čivavu tak sousedce nezakážete, ve stanovách je ale možné zamezit např. chovu exotických a jedovatých zvířat v bytě. Odborníci doporučují, aby přímo ve stanovách byla zakotvena povinnost vlastníků dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy povinnost zamezit volnému pobíhání domácích řat a znečišťování okolí.

Rada: Pokud chov zvířete vyžaduje zvýšenou údržbu společných prostor v domě, má jeho majitel povinnost je uhradit. „SVJ by mělo tuto povinnost zahrnout do stanov, ale je dobré si pohlídat, aby příslušné ustanovení ve stanovách bylo pro všechny stejné a nikoho nediskriminovalo,“ dodává advokát. 

Opravy společných částí domu