Patronka týraných dětí a havířů

Svatá Barbora se narodila ve 3. století v Nikomédii (dnešní Turecko). Její otec byl zarytý pohan a bylo pro něj nepředstavitelné, aby se dcera stala věřící. A tak ji raději zavřel do nákladně zařízené věže, kterou pro ni nechal postavit. Vzdělaná dívka přes jeho zákaz přijala křesťanství, nechala se i pokřtít. Rozzuřený otec proto nechal dceru mučit a nakonec jí setnul hlavu.

Později byla Barbora prohlášena za svatou a stala se patronkou nejen opuštěných a týraných dětí, jímž sama byla, ale i havířů, kteří věří, že je Barbora ochrání před náhlou smrtí a v temnotě jim ukáže cestu za světlem.

 

Předvánoční věštění

Na den svaté Barbory, která se slaví v sobotu, připadá známý starý lidový zvyk. Svobodné dívky si mají v tento den nařezat větvičky z třešně, kterým se přezdívá barborky. Tato tradice nemá se svatou Barborou nic společného. Pramení z lidové víry, že první prosincové dny jsou nejpříhodnější pro magické úkony a věštby.

Právě řezání větviček 20 dní před Štědrým dnem bylo tak akorát, aby v teple domova vyrašily na větvičkách květy. Pokud větvička do Štědrého dne vykvetla, znamenalo to lásku a štěstí. Dokonce se tradovalo, že se dívka do roka vdá.

Je den svaté Barbory. Nezapomeňte na tradiční zvyk!
Autor: scom

Aby vykvetly...

Dnes už je řezání barborek spíše symbolickým zvykem a především pěknou dekorací. Kromě třešně se mohou použít větvičky jabloně, višně, švestky nebo zlatého deště.

A jak na to, aby větvičky vykvetly? Měli bychom vybírat stromy, které jsou alespoň 10 let staré. Důležité je nařezat větvičky šikmým řezem a vložit je do vázy s vodou a dát je do chladné místnosti. Pak zhruba dvanáct dní před Vánocemi vázu přemístit do teplé místnosti.

 

Chození se sv. Barborou

K svátku Barbory se váže ještě jeden starý lidový zvyk, který v současné době téměř vymizel. V předvečer tohoto dne chodívaly na začátku 20. století po českém venkově dívky oděné do bíla s ozdobným věnečkem na hlavě a s proutěnou metlou.

Říkalo se tomu chození s barborkou nebo chodit se sv. Barborou. Pokud byly děti hodné, přinesly jim dárky (většinou se jednalo o jablka, ořechy, případně nějaké sladkosti). Neposlušnost a nepravost trestaly metlou a nadělovaly často nahnilou bramboru.

Dárek do punčochy

V některých domácnostech ale dodnes dávají děti večer 3. prosince za okno punčochu a doufají, že jim Barbora nadělí něco dobrého na zub.

Video
Video se připravuje ...

Barborky: Co znamená tento starý lidový zvyk? Videohub