Hrozí i pokuty

Za nezajištění bezpečnosti při přepravě zvířete hrozí řidiči ve správním řízení pokuta ve výši až 2500 korun, na místě mu lze uložit pokutu ve výši 2000 korun. Za porušení povinností při přepravě zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání může být uložena pokuta až do výše 200 000 korun.

Než vyjedete za hranice

Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU musí být zvíře označeno mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011.

Jednoho člověka může při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 těchto zvířat.

◆ Před cestou si chovatel musí u veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází.

◆ Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkovaní proti vzteklině.

Dovolená s domácím mazlíčkem? Proč ne!

Bezpečnost především

Zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá povinnost zajistit bezpečnost zvířete a zabezpečit jej tak, aby neohrozilo cestující. „Zákon nespecifikuje druhy bezpečnostních prostředků, které lze pro přepravu psů a koček uvnitř vozidla použít. V úvahu proto připadají postroje či speciální lůžka pro menší zvířata, ve kterých jsou navíc zajištěna postrojem. Důležité je, aby tyto prostředky splnily všechny požadavky na přepravu zvířat,“ vysvětluje Eduarda Hekšová z dtestu.

Na cestách

Pokud zvířata berete s sebou autem, platí pro vás povinnosti stanovené zákonem na ochranu zvířat proti týrání a zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání jste povinni zajistit, aby zvíře mělo při přepravě dostatek vody a jídla, aby mohlo odpočívat a v případě onemocnění nebo zranění mu byla během přepravy poskytnuta pomoc.

Dále musíte zajistit bezpečnost přepravovaných zvířat a chránit je před nepříznivým počasím a před příliš vysokými či nízkými teplotami. Nenechávejte tak mazlíčka třeba v zaparkovaném vozidle. Při venkovní teplotě okolo 30 stupňů Celsia může vzrůst teplota uvnitř vozu až na 50 stupňů, palubní deska může mít dokonce 70 stupňů, což může psa či kočku i usmrtit.

Podmínkou je dostatek místa

◆ Psy musíte přepravovat tak, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozu. Použijete-li přepravní box, musíte jej zajistit proti pohybu a jeho dvířka proti otevření. Velikost boxu musí být taková, aby psovi bylo umožněno alespoň pohodlné ležení.

◆ Box pro přepravu koček musí mít takové rozměry, aby kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit a bez problému a pohodlně si lehnout. Víc koček v jednom boxu můžete přepravovat pouze v případě, že box svými rozměry odpovídá počtu přepravovaných koček.

◆ Při přepravě koček a krátkolebých plemen psů a jejich kříženců je zapotřebí zajistit zvýšený přísun čerstvého vzduchu.