Začněte u sebe

Nemůžete se rozhodnout? Než začnete zkoumat školy, prozkoumejte sami sebe. Nelžete si »do kapsy« a kromě přemýšlení o tom, co by vás bavilo, zvažte i to, kolik času a úsilí jste své kariéře ochotní obětovat. Ptejte se sami sebe, jestli budete chtít po studiu pokračovat na vysokou školu. Zhodnoťte kriticky svůj prospěch i případná zdravotní omezení (např. astma, alergie apod.), která by mohla ovlivnit vaše fungování ve vysněném povolání.

Poraďte se

O svých studijních plánech si promluvte s lidmi kolem sebe. Začněte u rodičů a příbuzných, ale nezapomeňte na profesionály. Zajímavé rady získáte i od svých učitelů, školního nebo kariérového poradce. Při vážnějších potížích s učením je namístě navštívit pedagogicko- 2.-psychologickou poradnu.

Brouzdejte na internetu

Řadu informací vám nabídnou přímo stránky jednotlivých škol. Ale jak zjistíte, na jaké školy se vlastně máte zaměřit? Zkuste navštívit portál www.infoabsolvent.cz nebo www.atlaskolstvi.cz.

Prověřte sociální sítě

Nezapomeňte se podívat i na profi ly škol na sociálních sítích. Virtuální obraz školy se od toho reálného může lišit. Nezávislé hodnocení školy nabízejí inspekční zprávy, které jsou přístupné na webu České školní inspekce. „Ze zprávy uchazeči zjistí, zda je škola na nadstandardní nebo podprůměrné úrovni, zda modernizuje své vybavení, jak vede výuku cizích jazyků nebo jaké žákům nabízí aktivity nad rámec výuky,“ shrnul Vodička.

Zajímejte se o úspěšnost absolventů

I když se maturita zdá neuvěřitelně daleko, vyplatí se zajímat o úspěšnost studentů u maturit nebo přijímaček na VŠ. Ty eviduje web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).