Černá skládka nemusí být jen hora odpadu navezená do starého lomu nebo na kraj lesa. Může jít i o starý gauč vyhozený u kontejnerů nebo staré harampádí pohozené za plotem.

„Mnoho lidí spoléhá na to, že za úklid černé skládky zodpovídá majitel pozemku, a jim tedy nehrozí případný postih. Zapomínají přitom na to, že stačí, aby kdokoliv zdokumentoval jejich počínání či jinak dokázal, odkud odpad pochází, a pokuta je nemine,“ upozorňuje David Vandrovec ze společnosti Rema, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií a elektrozařízení.

Nábytek i stržené lino patří do sběrného dvora

S velkoobjemovým odpadem zamiřte do sběrného dvora. Kromě vysloužilého nábytku tam své místo najde i staré linoleum, tapety (kvůli zbytkům lepidla a omítky nesmí přijít do kontejneru na papír) a použitý stavební polysteren, kupříkladu z izolací.

Staré elektro potřebuje odbornou likvidaci

Staré elektrospotřebiče nebo akumulátory patří mezi nejrizikovější skupinu odpadu, z níž hrozí úniky nebezpečných látek. Proto je nutné je odevzdat k odborné likvidaci či recyklaci. Větší kusy patří do sběrného dvora, který má zřízen sběrné místo pro elektroodpady, menší kusy a baterie můžete vyhodit do speciálních kontejnerů na elektro.

Na stavební odpad si objednejte kontejner

Na stavební odpad se vyplatí objednat kontejner. Některá města je do určitého množství odpadu poskytují zdarma, jinde se cena počítá podle hmotnosti odpadu (tuna asi za 500 až 800 Kč). Stavební odpad můžete i sami recyklovat. Hrubší suť použít jako podloží pod příjezdovou cestu nebo dlažbu, starou omítku prosít přes ocelové síto, hrubé části použít jako podsypy, jemné přidat do malty.

Pneumatiky vraťte do autoservisu

Nevíte, kam vrátit pneumatiky? „Zákon o odpadech, stanovuje povinnost výrobcům a dovozcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru,“ říká Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz.

Zpětný odběr musí probíhat zdarma a bez nutnosti koupit nové pneumatiky či jiné služby. „Výrobce či dovozce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu. Seznam míst odběru je uvedený na stránkách ministerstva životního prostředí. V případě, že by některé z míst odmítlo pneumatiky převzít, lze kontaktovat Českou inspekci životního prostředí,“ dodává.

Použitý textil pošlete dál

Do popelnice nepatří ani staré oblečení. „Textilní odpad je vhodné co nejvíce třídit a nedávat jej do kontejnerů na směsný komunální odpad. Z černých popelnic by textil skončil buď na skládce, nebo ve spalovně, a to by byla škoda,“ říká Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství. Staré oblečení patří do speciálních kontejnerů na použitý textil, kde ho čeká další využití.

VIDEO: Šokující video z Karlovarska: Tyran na ulici brutálně napadl vlastní fenku.

Video
délka: 00:16.58

Šokující video z Karlovarska: Tyran na ulici brutálně napadl vlastní fenku Daniel Havlina, Blesk