Nová linka na třídění kovových obalů na sběrném dvoře v ulici Pod Šancemi ve Vysočanech umožňuje Pražským službám daleko efektivněji zpracovávat tento recyklovatelný materiál. Dříve bylo nutné nezpracovaný odpad poskytovat externím partnerům, teď je společnost schopna vše zrealizovat samostatně.

Linka za asi 5 milionů korun začíná takzvanou násypkou, která je umístěna venku při stěně budovy. Do této nádoby sypou pracovníci hrubý materiál ze všech šedých nádob, které se nacházejí na území hlavního města. V roce 2017 to bylo například celkem 262 tun obalů.

„Pod násypkou je dopravníkový pás, který pomalu sune odpad dovnitř budovy, kde už je větší část samotné linky na třídění. V první fázi dochází k ručnímu odstraňování nečistot, protože se bohužel stává, že Pražané do šedých kontejnerů hodí něco, co tam nepatří,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Pracovníci, kteří stojí u pásu, tak dávají pryč například papír, plasty nebo nádoby pod tlakem jako deodoranty a podobně.

Video
délka: 03:48.04

Tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana k nové třídící lince na kovové obaly. Daniel Vitouš

Bohužel to však nejsou jediné předměty, které v šedých nádobách nemají co dělat. „Dokonce se nám tu objevil i přenosný plynový vařič, který se používá při kempování. Někoho napadlo vyhodit do šedých kontejnerů i použité hasicí přístroje,“ sdělil k neobvyklým nálezům Radim Mana. Zřejmě přitom nejde o sporadický výskyt těchto kuriozit; jen v průběhu vzniku této reportáže o nové třídící lince přivezl svozový vůz další odpad z nádob na kovy a během vysypávání materiálu zůstal z korby za napájecí šňůru viset kuchyňský mixér.

Základy fyziky a chemie

Po ručním vytřídění základních nečistot u pojízdného pásu putuje odpad dál třídící linkou, kde dorazí k magnetu nad pásem. Ten má za úkol odstranit železné plechovky od neželezných. Ty železné magnet s rotující deskou vyhodí do boku do připravené nádoby, hliníkové plechovky a další neželezný odpad pokračují dál.

„Zbytek putuje ke druhé fázi mechanického třídění, kde na bázi takzvaných vířivých proudů je odstraňován neželezný odpad od nečistot,“ prozradil k dalšímu procesu Radim Mana. Tato část třídící linky funguje na bázi magnetické indukce a polarizace. Odpudivou silou se plechovky odmrští tam, kam je potřeba, zatímco nečistoty odpadnou jinam.

Během reportáže svozový vůz mezi kovovými obaly přivezl i kuchyňský mixér.
Během reportáže svozový vůz mezi kovovými obaly přivezl i kuchyňský mixér.
Autor: Daniel Vitouš

„Závěrem neželezný kov, zejména hliníkové plechovky, putují do násypky lisu, kde je materiál slisován do velkých balíků. Ty jsou vzápětí vyňaty a nachystány zde na sběrném dvoře, kde čekají na odběratele. Přijede kamion, do kterého se odpad umístí a vytříděný odpad se odváží. Plechovky jsou použity například v metalurgii, v různých slévárnách, kde jsou roztaveny,“ dodal k celému procesu mluvčí Pražských služeb.

Počet stále roste

Třídění kovových obalů se v Praze těší neustále větší oblibě. Dnes se po metropoli nachází přes 1000 šedých kontejnerů, před 5 lety to přitom bylo pouhých 53 nádob. „Původně sběr kovových materiálů odstartoval jako sběr plechovek v roce 2013 na pár vybraných lokalitách,“ prozradil Radim Mana, podle kterého se až postupem času systém přeměnil na síť kontejnerů na kovové obaly v dnešním slova smyslu.

Když Pražanům dáte šanci třídit novou komoditu, využívají toho. Dokonce se nám ozývají lidé z míst, kde kontejnery umístěné nejsou. Chtějí, aby tam nádoba byla, takže chtějí mít možnost třídit,“ zakončil téma třídění kovových obalů mluvčí.

Fotogalerie
26 fotografií