Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad najdete nejlíp na webových stránkách městských částí, na nástěnkách přímo na radnicích nebo v radničních novinách. Kromě toho existuje ve městě stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Dřevčické ulici v Praze 10. V provozu je nepřetržitě od března do poloviny prosince. Služba je pro občany zdarma. Další možností je odvoz bioodpadu do kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Nebezpečný odpad můžete zdarma odložit na 23 shromažďovacích místech, včetně 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Využít můžete také mobilní sběr. Přehled sběrných míst a harmonogram mobilního sběru najdete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy. Léky je možné odevzdat ve všech lékárnách na území hlavního města. Co je nebezpečné? Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Jedlý tuk a olej v uzavřených PET lahvích!

Autor: Archiv

Objemný odpad i do kontejneru

Pokud se potřebujete zbavit objemného odpadu, kromě sběrného dvora jej můžete vyhodit také do velkoobjemových kontejnerů, které jsou určeny výhradně pro objemný odpad od občanů Prahy, nikoliv pro odpad z živností. Do těchto kontejnerů patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Zásadně do nich nepatří lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní využitelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Harmonogramy svozu jsou zveřejňovány na internetových stránkách dané městské části, na nástěnce přímo na radnici nebo v radničních novinách.

Co je bioodpad a co už do něj nepatři

Nejste si jisti, co vlastně do bioodpadu patří a co naopak v této kategorii odložit nemůžete? Za bioodpad se považuje posekaná tráva, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů, řezanka a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny. Do bioodpadu naopak určitě nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje, kosti.

Víte, kde máte nejbližší sběrný dvůr?

PRAHA 2:                   Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady (236 04 00 00)

 

PRAHA 3:                   Malešická 74, Praha 3 – Žižkov (734 161 076)

PRAHA 4:                   Zakrytá, Praha 4 – Spořilov (606 083 525)

PRAHA 4:                   Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice (605 079 049)

PRAHA 5:                   Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice (731 142 348)

PRAHA 6:                   Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice (736 518 204)

PRAHA 8:                   Voctářova, Praha 8 – Libeň (731 909 653)

PRAHA 8:                   Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice (283 91 11 11)

PRAHA 9:                   Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany (284 09 85 81)

PRAHA 11:                 Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov (236 04 00 00)

PRAHA 12:                 Generála Šišky, Praha 12 – Modřany (739 477 964)

PRAHA 14:                 Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje (777 301 201)

PRAHA 15:                 Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy (733 164 810)

PRAHA 16:                 V sudech 1488, Praha 16 – Radotín (257 91 17 58)

PRAHA 19:                 Jilemnická, Praha 19 – Vinoř (731 626 416)

PRAHA 19:                 K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice (736 661 560)

PRAHA 20:                 Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice (281 92 49 59)

PRAHA 21:                 Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice (602 202 191)

PRAHA 22:                 Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves (731 122 905)