Napadá vás, co mohlo mladou, krásnou a nesporně talentovanou dívku k tak radikálnímu kroku vést? Nabízí se samozřejmě mimo jiné profesní tlak...

Myšlenky na sebevraždu nepřijdou z čistého nebe. Většinou se něco děje už před tím. Nebývá to jen jedna příčina, ale jejich souběh, například ztráta smyslu života, potíže ve vztazích, beznadějná situace bez výhledu, že by se mohla zlepšit, nebo psychické potíže. 

Platí, že umělecká duše bývá citlivější?

Umělci mohou být citlivější, ale stejně tak i lidé jiných profesí. Rozdíl je v tom, že umělci bývají více na očích veřejnosti. 

Samozřejmě se spekuluje i o psychickém tlaku….

Mladí lidé, kteří chtějí něčeho dosáhnout, mohou být vystaveni psychickému tlaku, který může být způsobený řadou faktorů, jako např. sociální očekávání, kdy má mladý člověk pocit, že musí být úspěšný, protože to okolí očekává. Dále to může být snaha být lepší než druzí, což může být na jednu stranu motivační, ale na tu druhou vyčerpávající. Někteří mladí lidé mohou být perfekcionisty a klást na sebe tlak v dosahování vysokých standardů, což může vést k dlouhodobému stresu a úzkosti.

Významným faktorem je i strach z neúspěchu….

 Ano, mladí lidé mohou mít obavu, že neúspěch bude považován za jejich osobní selhání. Psychický tlak způsobuje i nevyrovnané pracovní úsilí a odpočinek. Intenzivní pracovní tempo a nedostatek času na odpočinek a regeneraci mohou způsobit dlouhodobý stres a řadu psychických obtíží. U každého je zastoupení těchto faktorů individuální.

Každý se vyrovnáváme s psychickou zátěží jinak, záleží i na odolnosti vůči stresu. Důležité je si uvědomit, že každý je jedinečný a cesty k profesnímu úspěchu mohou být různé.

Počet sebevražd u mladých lidí stoupá, máte nějaká čísla? 

Myšlenky na sebevraždu zažívá v souvislosti s jinými potížemi převážná většina dětí, které k nám na Linku bezpečí volají. Od roku 2017 je to jedno z nejčastějších témat na Lince bezpečí, u něhož jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9 %. V situacích, kdy člověk myslí na sebevraždu, často nevidí jiné možnosti. Říká se tomu tunelové vidění. Dospívající vnímá jen omezenou část reality a další řešení vidět nejsou.

Co je k razantnímu kroku z vašich zkušeností vede nejčastěji?

Jak už jsem uvedla, jedná se o souběh příčin. Dospívající mohou řešit velmi bolestivý rozchod s prvním partnerem, ale také šikanu nebo kyberšikanu. Pochyby sama o sobě a smyslu života, pocity selhání, psychické potíže...Tyto příčiny se nevyskytují plošně u všech, vždy jde o individuální potíže. Spojuje je to, že selhávají obranné adaptační mechanismy.

Profesorka tragicky zesnulé dívky  k jejímu činu napsala: Tím větší šok a smutek z toho, že jsme včas nedokázali pomoct....Dá se vůbec pomoci včas? Jaké signály nám napoví, že se něco děje?

Většina lidí uvažujících o sebevraždě nějaké varovné signály projeví. Někdy není ale jednoduché je rozpoznat, zvlášť když je někdo introvertní a o svých pocitech nemluví....Dospívající může hovořit o pocitech prázdnoty, ztráty smyslu života, beznaděje, bezvýchodnosti. Můžeme zaregistrovat změny nálad, výraznou úzkost, rozrušení, vyhýbání se sociálním kontaktům. Je důležité být vnímavý k tomu, když se dospívající projevuje významně jinak, než tomu bylo doposud.

Je ale i tak možné, že někdo, kdo plánuje sebevraždu, na sobě nedává nic znát? Že si zkrátka ani ničeho všimnout nemůžeme?

Jak jsem uvedla výše, většinou člověk, který plánuje sebevraždu, nějaké varovné signály projeví. Stává se, že v momentě, kdy se rozhodne na základě tunelového vidění pro ukončení života, může najednou působit uvolněně, klidně a okolí si nemusí ničeho všimnout. O to těžší je přijetí toho, když k sebevraždě dojde.

Jak tedy účinně pomoci?

Můžeme pomoci přes rozhovor nebo vztah. Všímat si, jestli jsou rozdíly v chování a prožívání, a aktivně vstupovat do rozhovoru a poukazovat na tyto změny. Neměl by to být výslech, ale projev zájmu s nabídkou kdykoliv přijít. Když zjistíme, že skutečně člověk zažívá nějaké potíže závažného charakteru, můžeme ho doprovodit nebo odkázat neodkladně na odborníka. (Linka bezpečí - 116 111, Krizové centrum).

Obecně základem je dodržování preventivních opatření v životě, tzn. budování vztahů s přáteli a rodinou i mimo sociální sítě, rozvíjení volnočasových aktivit, spánková hygiena, která obzvlášť u mladých bývá zanedbávána z důvodu povinností a času stráveného online. Také pomáhá pohyb a strava.

Co dalšího je z vaší zkušenosti psycholožky Linky bezpečí důležité?

Důležité je si uvědomit, že jakýkoliv problém má řešení, i když se to v danou chvíli nemusí tak jevit. Sebevražedné myšlenky nejsou trvalé, ale proměňují se. A díky léčbě a podpoře většina lidí, kteří se cítili v minulosti sebevražedně, pokračuje v plnohodnotném životě. 

 

Video
Video se připravuje ...

Počet sebevražd dětí roste, přibývá i případů sebepoškozování: Co za tím stojí? 

Fotogalerie
16 fotografií