Klíčovou roli v příspěvku na bydlení hrají tzv. normativy. Podle nich se totiž určuje nárok na dávku jako takovou i výše pomoci od státu. Ministerstvo práce a sociálních ale od ledna připravilo několik změn. U nájmů a podnájmů se změní rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově budou platit pouze tři typy. V první kategorii bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce.

Měsíční normativy na nájemné bydlení
Autor: archiv Blesku

Pomoc Pražanům

Doposud měly nárok na příspěvek na bydlení domácnosti, jejichž náklady na bydlení přesáhnou 30 procent jejich příjmů. V Praze pak platila stejná podmínka, jen hranice byla 35 procent. To se ale teď mění a i v hlavním městě bude platit jako podmínka 30 procent. Podle rezortu už dvojí hranice ztratila své opodstatnění a znevýhodňovala seniory, kteří žijí v  metropoli, hlavně pak ty, kteří žijí sami.

Jen tři skupiny

Další novinkou je, že se změní i kategorie podle počtu osob. Nově se sloučí jedno a dvoučlenné domácnosti. Od toho si ministerstvo slibuje lepší zacílení na menší  rodiny. Navíc se ruší i tzv. fikce příjmů pro výpočet příspěvku. Pokud totiž měla domácnost nižší příjmy než životní minimum, používala se pro výpočet dávky právě výše životního minima.

"V praxi ale docházelo k tomu, že po zvýšení životního minima měly některé domácnosti s nízkými příjmy  příspěvek na bydlení  paradoxně nižší,“ vsvětluje změnu ministerstvo. A také se prodlouží možnost příspěvek pobírat v případech, kdy k trvalému bydlení slouží rekreační objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pouze na rok 2022.

Příklady:

SAMOŽIVITELKA V OBCI DO 70 TISÍC OBYVATEL

Matka samoživitelka má doma dítě. To i sebe musí uživit s měsíčním příjmem 14 795 Kč. Pobírá ještě přídavek na dítě ve výši 1470 Kč. Bydlí v nájemním bytě, kdy náklady na bydlení jsou 16 500 Kč za měsíc.

Výše příspěvku na bydlení je do konce roku 2022 ve výši 8942 Kč, v roce 2023 to ale bude už 10 258 Kč. To je o 1316 korun více.

SENIOR Z PRAHY

Penzista pobírá starobní důchod ve výši 17 tisíc korun. Bydlí v menším nájemním bytě, kde elektřinou svítí, vaří na ní a napájí běžné spotřebiče. Skutečné měsíční náklady na bydlení činí 13 000 Kč.

Výše příspěvku na bydlení je do prosince 2022 ve výši 7050 Kč, díky úpravě koeficientu pro Prahu z 0,35 na 0,3 bude nově dosahovat 7900 Kč. To je o 850 Kč více.

 

Víc za dětičky

Podle plánů ministerstva práce mohou provozovatelé dětských skupin od ledna navýšit částku, kterou platí rodiče za péči o své potomky. Maximální výše úhrady rodičem se zvýší ze 4000 korun na 4720 korun. Provozovatelé ale zdražovat nemusí.

Dvě stovky měsíčně

Od prvního ledna se také zvyšuje přídavek na dítě určený pro rodiny s nižšími příjmy. A to o 200 korun na měsíc. Dávka se vyplácí rodinám, které mají příjmy nižší než 3,4násobek životního minima – to se od ledna zvýší ze 4620 na 4860 korun a rezort práce tvrdí, že díky tomu na dávku dosáhne více lidí. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, pobírá rodičovskou či bere důchod, je dávka o 500 Kč vyšší.

O kolik se zvedne přídavek na dítě
Autor: archiv Blesku

Léto bude ještě milostivější!

Po dvou oddlužovacích akcích s názvy Milostivé léto 1 a Milostivé léto 2 přichází také »trojka«. A bude to velké. Pomůže totiž lidem zbavit se dluhů u finančních úřadů, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a dalších státních a polostátních institucí.

Začít má v červenci roku 2023 a potrvá tři měsíce. Pokud dlužník v této době uhradí dlužnou částku, penále a náklady na exekuci mu budou odpuštěny. Týkat se to bude dluhů vzniklých do 30. září 2022. A v případě ČSSZ se budou kromě fyzických osob moci zapojit také právnické osoby, tedy firmy.

Ministerstvo práce odhaduje, že by se právě ČSSZ mohlo ozvat přes 700 tisíc lidí a přes 260 tisíc podniků a uhradit dohromady přes 50 miliard korun dluhů s odpuštěním penále za skoro 18 miliard korun. Zákon počítá i s možností hrazení dluhu ve splátkách.

Zvýší se minima

Od ledna se zvýší životní i existenční minimum. Obě o 5,2 procenta, což znamená, že to existenční vzroste na 3130 korun na jednu osobu a životní pak na 4860 korun. Tyto limity jsou důležité pro přiřknutí některých dávek, typicky sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Jak je to v rodinách:

  • 4470 Kč u osoby posuzované jako první v pořadí (částka je nižší než u jednotlivce)
  • 4040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
  • 3490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku
  • 3050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku
  • 2480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Zdeňka (31) s rakovinou skončila v holobytu se štěnicemi! Samoživitelka není kšeft, řekli jí Zdeňka má dvě báječné děti. Mareček se už v pěti letech vzorně staral o sestru, když mamince bylo zle po chemoterapiích. Další ji ještě čekají.

Sleva na telefonování

Od ledna mohou zdravotně handicapovaní a sociálně slabí občané využívat u největších českých operátorů slevu 200 korun. Ta se vztahuje na všechny služby, tarify a balíčky služeb poskytované těmito společnostmi. Jde o operátory O2, T-Mobile, Vodafone a Poda a všichni mají povinnost slevu poskytnout. Navíc T-Mobile musí umožnit využití tohoto bonusu i na minimálně jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. Každý, kdo má na slevu nárok, ji může využít jednou za kalendářní měsíc.

Pro koho?

Úleva je určena pro osoby s průkazem ZTP, lidi závislé na pomoci ostatních či opatrovníky. A také pro osoby s nízkými příjmy, které za poslední čtvrtletí nedosahovaly 2,15násobku životního minima.

Zájemci o slevu musí dokázat, že na ni mají nárok. Buď předloží potřebné doklady, nebo oznámení či rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, případně rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Lidé s nízkými příjmy pak musí operátorovi předložit čestné prohlášení. Jeho vzor najdou na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Za sociální služby zaplatíme víc

Nepříjemnost pro lidi znamená lednová novela úhradové vyhlášky. Ta stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení. Úhrady se pak zvyšují většinou o desetikorunu. Pro lidi, kteří potřebují pomoc více než 80 hodin měsíčně, se pak některé úhrady měnit nebudou. Podle rezortu práce nová vyhláška kompenzuje poskytovatelům služeb růst nákladů.

„Ne vždy platí, že skutečná výše úhrady od klientů bude dosahovat maximální sazby. Jde o možnost, nikoliv o povinnost. Poskytovatelé sociálních služeb podle našich zkušeností přihlížejí také k individuálním možnostem klientů,“ uvedl vicepremiér Marian Jurečka (41, KDU-ČSL). Lidé se ale nemusí bát, že by přišli na buben. Klienty chrání zákonem stanovený minimální zůstatek z příjmu, tedy i důchodu.

Jak se co změní:

* U dovozu nebo donášky jídla se cena zvedne ze 40 na 50 korun.

* Za velký nákup klient zaplatí více o dvacetikorunu, nově to bude 160 korun.

* Praní a žehlení prádla podraží na 90 korun za kilogram. 

* U služeb sociální prevence (jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionáře či různá pobytová zařízení včetně domovů důchodců) dojde ke zdražení stravy. Celodenní vyjde na 235 korun (to je zdražení o 30 korun), oběd pak na 105 korun (více o desetikorunu). Ubytování poskočí z 250 na 280 korun. 

* Stejné zdražení se týká i azylových domů, tam se jen liší suma za ubytování. Ta se zvýší o 20 korun na 170 korun. Pro rodiny to bude nově 140 korun za dospělého a 90 za dítě.

Posudek i od nelékařů

Zrychlit posudkovou službu a tím umožnit, aby se k lidem efektivněji dostávala pomoc. To je cíl novely zákona, která má platit od 1. ledna. Do výkonu posudkové péče se podle úpravy mohou zapojit i odborní nelékařští pracovníci. To pomůže zrychlit posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči. Lékařům budou pomáhat zdravotnicky vzdělaní pracovníci (sestry, fyzioterapeuti, záchranáři, ergoterapeuti). Cílem rezortu je, aby vzniklo zhruba 160 systemizovaných míst odborných nelékařských pracovníků.

Peníze pro pěstouny

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, které slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vzrostl od ledna z 36 000 Kč na 39 600 Kč měsíčně. A to za každé dítě. V Česku je aktuálně 51 takových zařízení s kapacitou 668 míst. Vzrostl také státní příspěvku na výkon pěstounské péče, a to z nynějších 54 000 Kč na 59 400 Kč za kalendářní rok, to dělá 4950 korun měsíčně.

Brigáda se nepočítá

Ministerstvo práce zavádí od ledna změnu u uznání nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů se nově nebudou zahrnovat výdělky za  práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy – tedy učňů – a příjmy ze závislé činnosti, jedná-li se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole. Rovněž se nebudou započítávat výdělky dětí z prázdninových brigád. 

Fotogalerie
4 fotografie

 

Video
délka: 00:22.24
Video se připravuje ...

Viola Hejlová: Jak žádat o příspěvky v těhotenství?